NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 15,90 €
imgempty
cena v e-shope 16,70 €
do košíka:
cena v e-shope 25,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Spotrebiteľské právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Monografia sa prioritne zameriava na problematiku
Poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom v kontexte legislatívy upravujúcej

cena v e-shope 16,50 €Kniha sa venuje nákupnému správaniu zákazníka na
Spotrebiteľské správanie

cena v e-shope 29,13 €Kniha je rozsiahlym spracovaním práva súvisiaceho
Cestovní právo 2. vydání

cena v e-shope 63,86 €Kniha prináša systematický výklad základných
Potravinové právo

cena v e-shope 33,25 €Kniha sa komplexne venuje poisťovaciemu právu,
Tvorba a distribuce pojištění osob

cena v e-shope 20,94 €Mediácia je dobrovoľný proces, ktorého výsledkom
Mediace ve spotřebitelských sporech

cena v e-shope 11,11 €Kniha sa zameriava na správanie spotrebiteľa z
Spotřebitelé a marketing

cena v e-shope 32,18 €Kniha rozoberá právnu úpravu zodpovednosti za
Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

cena v e-shope 21,29 €Spotrebiteľské právo sa komplexne venuje tejto
Spotrebiteľské právo

cena v e-shope 20,71 €Predkladaná publikácia sa venuje problematike
Rozhodování správních orgánů ve spotřebitelských sporech

cena v e-shope 14,96 €Vysokoškolská učebnica prináša súhrn informácií
Legislatíva a kontrola potravín

cena v e-shope 11,40 €Do pozície spotrebiteľa sa dostávame v každodennom
Mediácia ako súčasť alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

cena v e-shope 12,30 €Cieľom predkladanej publikácie je priblížiť
Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

cena v e-shope 29,21 €Predkladaná publikácia prináša stručné a zároveň
Podnikatelský pronájem věcí movitých

cena v e-shope 10,72 €Kniha Judikatúra vo veciach potravinového práva
Judikatúra vo veciach potravinového práva
cena v predajni 26,12 €

cena v e-shope 15,50 €Kniha prináša ucelený pohľad na problematiku
Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

cena v e-shope 29,21 €Cieľom publikácie je analýza finančného
Finanční crowdfunding

cena v e-shope 15,94 €Publikácia sa zaoberá špecifickými obchodnými
Obchodní podmínky ve vztazích B2C

cena v e-shope 14,96 €

Kniha popisuje chronologickým spôsobom na úžeru
Civilnoprávna úžera a odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľo

cena v e-shope 15,70 €Autori predkladajú odbornej aj laickej verejnosti
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu

cena v e-shope 21,75 €Predkladaná publikácia prináša poznatky z oblasti
Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ

cena v e-shope 17,77 €Predkladaná kniha prináša komentár k zákonu, ktorý
Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Komentár

cena v e-shope 50,94 €Publikácia prináša komplexnú analýzu českej
Nekalé obchodní praktiky

cena v e-shope 10,58 €Kniha sa zaoberá problematikou právnej úpravy
Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

cena v e-shope 22,21 €Ochrana spotrebiteľa na trhu elektronických
Ochrana spotrebiteľa na trhu elektronických komunikácií

cena v e-shope 14,25 €Spotřebitelské úvěry 2017 je vhodná na skúšky
Spotřebitelské úvěry 2017

cena v e-shope 22,80 €Predkladaná komentár je zásadnou pomôckou nielen
Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář

cena v e-shope 78,71 €Kniha Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov
Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov

cena v e-shope 12,25 €Kniha Postavení a ochrana věřitele v novém
Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu - aktuální otázky

cena v e-shope 12,18 €Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář prináša
Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář

cena v e-shope 27,68 €Publikácia sa zaoberá problematikou zodpovednosti
Odpovědnost za výrobek v Evropské unii, České republice a Slovenské republice

cena v e-shope 11,97 €Pod privátnou značkou sú dne vyrábané mnohé
Privátne značky: Fenomén označovania výrobkov 21. storočia na európskom trhu

cena v e-shope 9,41 €Publikácia prináša výber súdnych rozhodnutí NS SR,
Ochrana spotrebiteľa

cena v e-shope 38,95 €Monografia predstavuje spracovanie témy ochrany
Ochrana finančného spotrebiteľa

cena v e-shope 13,05 €Hlavným cieľom knihy je oboznámiť s právnou
Cestovní právo

cena v e-shope 33,63 €Publikácia Záko o spotřebitelském úvěru. Komentář
Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář

cena v e-shope 57,22 €Publikácia analyzuje nákupné správanie ľudí a
Spotrebiteľské správanie

cena v e-shope 18,90 €Předkládaná publikace přináší mnoho poznatků o
Chování spotřebitele při nákupu potravin

cena v e-shope 3,24 €NDdiOTY