NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MÁJ 2017

1. Občianske súdne konanie po novom (Vokálová, Mitterpachová, Jakubáč, Brázdil, Ikrényi)

2. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

3. Ochrana spotrebiteľa (Jana Mazáková)

4. Trestný poriadok. Veľký komentár, 3.vyd. (Čentéš a kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní (Marko Deák)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní (Ševcová)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Autorské právo a priemyselné práva

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zvuky v reklamě obsahuje právne a marketingové
Zvuky v reklamě
cena v predajni 19,74 €

cena v e-shope 18,75 €Zborník príspevkov Obsah: P. Žikovská: Mezinárodní
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových 2017
cena v predajni 6,50 €

cena v e-shope 5,85 €Zákon o ochranných známkách. Komentář poskytuje
Zákon o ochranných známkách. Komentář
cena v predajni 64,35 €

cena v e-shope 61,13 €Vybrané otázky z art práva rozoberá právnu úpravu
Vybrané otázky z art práva
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Učebnica prináša komplexný teoretický i praktický
Práva k průmyslovému vlastnictví, 3.vyd.
cena v predajni 39,90 €

cena v e-shope 37,91 €Problematika duševného vlastníctva s množstvom
Průmyslová práva a licence
cena v predajni 6,57 €

cena v e-shope 6,24 €Aktualizované piate vydanie knihy prináša
Autorský zákon. Komentář, 5.vydání
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Kniha Autorské právo a práva související
Autorské právo a práva související
cena v predajni 25,20 €

cena v e-shope 23,94 €Základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov
Základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 13,30 €Zborník príspevkov z konferencie k Svetovému dňu
Duševné vlastníctvo na Slovensku VII
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a
Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními 2. vydání
cena v predajni 14,30 €

cena v e-shope 13,58 €Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v
Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Aktuální otázky práva autorského a práv
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových 2016
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Publikácia sa zaoberá národnými, medzinárodnými a
Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví, 3.vy
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Kniha Rozlišovací zpusobnost ochranných známek:
Rozlišovací způsobilost ochranných známek
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Význam patentovania a ochrany práv duševnho
Patentový zákon. Komentář
cena v predajni 49,05 €

cena v e-shope 46,60 €Teorie právní ochrany nehmotných statku sa
Teorie právní ochrany nehmotných statků
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný
Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový soud
cena v predajni 12,82 €

cena v e-shope 12,17 €Kniha Internet, informační společnost a autorské
Internet, informační společnost a autorské právo
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Obsahom knihy je súhrn platných právnych predpisov
Medzinárodné predpisy priemyselnoprávnej ochrany
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,05 €Obsahom knihy sú znenia predpisov Slovenskej
Predpisy priemyselnoprávnej ochrany Slovenskej republiky
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,05 €Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví sa
Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví
cena v predajni 18,50 €

cena v e-shope 17,57 €Kniha Zeměpisná označení výrobků a jejich právní
Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana
cena v predajni 13,28 €

cena v e-shope 12,61 €Právo v síti. Pruvodce právem na internetu sa
Právo v síti. Průvodce právem na internetu
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 €New Trends in Perceptions and Use of Domain Names
New Trends in Perceptions and Use of Domain Names - Critical and Comparative
cena v predajni 10,35 €

cena v e-shope 9,83 €Přihlasování vynalezu do zahraničí cestou PCT
Přihlašování vynálezů do zahraničí cestou PCT
cena v predajni 9,20 €

cena v e-shope 8,74 €Kniha sa zaoberá analýzou a porovnaním
Limity autorskoprávní ochrany
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Cieľom knihy je predstaviť izraelské obchodné
Základy izraelského obchodního práva se zaměřením na právo duševního vlastnictví
cena v predajni 12,37 €

cena v e-shope 11,75 €Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě
Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů
cena v predajni 21,95 €

cena v e-shope 20,85 €Zaměstnanecké dílo dle autorského zákona ve
Zaměstnanecké dílo dle autorského zákona ve veřejné výzkumné instituci
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář
Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář
cena v predajni 27,90 €

cena v e-shope 26,51 €Autorské právo v praxi rozoberá duševné
Autorské právo v praxi
cena v predajni 10,20 €

cena v e-shope 9,69 €Hudební dílo a plagiát pohledem muzikologie a
Hudební dílo a plagiát pohledem muzikologie a autorského práva
cena v predajni 18,11 €

cena v e-shope 17,20 €Obsah: Zákon č. 182/2015 Z.z. Autorský zákon s
Nový autorský zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,07 €Známkové právo bolo donedávna chápané prevažne ako
Práva na označení a jejich vymáhání, komentář, 3. vydání
cena v predajni 44,36 €

cena v e-shope 42,14 €Autorské právo.2015 zborník príspevkov z
Autorské právo.2015
cena v predajni 6,67 €

cena v e-shope 6,34 €Kniha sa zameriava na autorskoprávnu časť právnej
Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva
cena v predajni 15,68 €

cena v e-shope 14,90 €Kolektivní monografie, která je čtenářům
Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví 2014
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Publikace se zabývá problematikou vyhledávání
Rešeršní systémy průmyslověprávních informací
cena v predajni 13,90 €

cena v e-shope 13,20 €NTgzN