NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 19,40 €
do košíka:
cena v e-shope 141,55 €
do košíka:
cena v e-shope 15,90 €
imgempty

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Knihy: Správne právo, verejná správa, komunálne právo

 

 

 

...najnovšie publikácie z oblasti správneho práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
Správny súdny poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 6,00 €Problematika verejnej správy a jej financovania
Zákon o majetku obcí. Veľký komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 75,00 €Kniha sa venuje legislatívnemu rámcu povinné
Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

cena v e-shope 12,82 €Kniha sa venuje prostrediu v štátnej správe a
Dobývání státní správy

cena v e-shope 11,42 €Kniha obsahuje normatívne právne predpisy pre
Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest - Normotvorba v samospráve

cena v e-shope 39,00 €Cieľom predkladanej publikácie byť užitočnou a
Príručka starostu obce

cena v e-shope 33,16 €Kniha sa venuje integračným programom vylúčených
Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

cena v e-shope 22,73 €Predkladaná publikácia sa venuje teoretickým
Zánik odpovědnosti za přestupek

cena v e-shope 27,23 €Cieľom predloženej monografie je rozbor dostupných
Konanie o súlade právnych predpisov v správnom súdnictve

cena v e-shope 23,75 €Život v obciach a mestách neustále prináša nové
Zákon o obecnom zriadení. Komentár

cena v e-shope 52,25 €Kniha prináša návod ako systémovo riadiť
Dosahování úspor ve veřejném sektoru

cena v e-shope 11,12 €Komentár o hlavnom meste Praha pomáha pochopit
Zákon o hlavním městě Praze. Komentář

cena v e-shope 42,58 €Elektronické komunikácie predstavujú jednu z
Obmedzenie vlastníckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke elektronických

cena v e-shope 13,00 €Kniha prináša najdôležitejšie právne predpisy a
Právo pro obce

cena v e-shope 69,00 €Publikácia predstavuje praktického sprievodcu
Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

cena v e-shope 19,36 €Predkladaná publikácia sa zaoberá skúmaním
Politická regulácia verejného prístupu k informáciám na Slovensku

cena v e-shope 19,00 €Učebnica prehľadne a zrozumiteľne spracováva
Osobitné konania vo verejnej správe

cena v e-shope 18,80 €Ide o podrobný komentár ktorý komentuje český
Správní řád. Komentář 7. vydání

cena v e-shope 113,35 €Slobodný prístup k informáciám, tak ako je
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár

cena v e-shope 75,05 €Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v
Správny súdny poriadok s DS

cena v e-shope 6,90 €Praktický komentár k českému zákonu o obciach je
Zákon o obcích. Praktický komentář

cena v e-shope 44,37 €Problematika whistleblowingu - chráneného
Zákon o ochraně oznamovatelů. Praktický komentář

cena v e-shope 28,48 €Kniha predstavuje modernú kontrolu a inovatívne
Moderní kontrola veřejné správy

cena v e-shope 15,01 €Kniha sa komplexne venuje pracovnému pomeru
Pracovní poměr pedagogických pracovníků

cena v e-shope 19,30 €Ochrana práv a právom chránených záujmov fyzických
Zákon o sťažnostiach. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 17,60 €Kniha sa venuje problematike pracovnoprávnyc
Pracovné právo pre školy a školské zariadenia

cena v e-shope 17,57 €Kniha sa venuje verejným zobrom pod čo padá
Veřejné sbory v České republice

cena v e-shope 31,20 €Kniha sa venuje žalobám proti rozhodnutiu
Základní triáda správních žalob

cena v e-shope 18,05 €Jedná sa o koplexnú učebnicu správneho práva na
Správní právo. Obecná část, 3. vydání

cena v e-shope 34,15 €Cieľom odbornej publikácie je zosumarizovať
Poslanec obecného zastupiteľstva, 3.vyd.

cena v e-shope 39,00 €Predkladaná publikácia sa komplexne venuje
Rozpočet obce a vyššieho územného celku 2. vydanie

cena v e-shope 14,80 €Ide o praktický komentár českého zákona o
Zákon o některých přestupcích Praktický komentář 3. vydání

cena v e-shope 27,68 €Zákon o štátnej službe predstavuje komplexnú
Zákon o štátnej službe. Komentár

cena v e-shope 81,70 €Kniha prináša pohľad na teoretické otázky
Policajná správa, 3. vydanie

cena v e-shope 25,00 €Kniha zrozumiteľnou formou približuje informácie z
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku

cena v e-shope 14,80 €Praktická publikácia formou otázok a odpovedí
Hlavný kontrolór

cena v e-shope 18,90 €Publikácia predstavuje učebnicu komunálneho práva,
Komunálne právo

cena v e-shope 21,90 €Blockchain je technológia, ktorá funguje ako
Blockchain z pohľadu ochrany osobných údajov

cena v e-shope 14,25 €Kniha sa venuje hlavne problematike čo sa týka
Zákon o krajích. Komentář

cena v e-shope 75,45 € 

 

 

...ďalšie publikácie zo správneho práva si môžete prezrieť v podkategóriách

Správne právo a verejná správa a Komunálne právo...

NTNjNj