NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Správne právo, verejná správa, komunálne právo

 

 

 

...najnovšie publikácie z oblasti správneho práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Prístup k informáciám predstavuje v súčasných
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Veľký komentár
cena v predajni 54,90 €

cena v e-shope 49,41 €Ochrana osobných údajov komplexne podáva
Ochrana osobných údajov
cena v predajni 27,00 €

cena v e-shope 25,65 €Správne trestanie je predmetom tzv. správneho
Zákaz reformatio in peius v správnom trestaní
cena v predajni 14,85 €

cena v e-shope 14,10 €Kniha Právo štátnej pomoci komplexnou formou
Právo štátnej pomoci
cena v predajni 39,00 €

cena v e-shope 37,05 €Praktický pruvodce státní službou ide o príručku
Praktický průvodce státní službou
cena v predajni 10,38 €

cena v e-shope 9,86 €Europeizace české státní správy čtyři instituce,
Europeizace české státní správy čtyři instituce, čtyři modely
cena v predajni 11,25 €

cena v e-shope 10,68 €Správní řád. Komentář 2. vydání ide o
Správní řád. Komentář 2. vydání
cena v predajni 62,55 €

cena v e-shope 59,42 €Kniha prináša odpovede na otázku ako nariadenie
GDPR v pracovnoprávnej praxi
cena v predajni 16,80 €

cena v e-shope 15,96 €Kniha prináša pohľad na problematiku ochrany
Biometric Data and Its Specific Legal Protection
cena v predajni 8,90 €

cena v e-shope 8,46 €Predkladaná publikácia sa zameriava na
Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny
cena v predajni 18,61 €

cena v e-shope 17,68 €Kontrola v štátnej správe. Komentár poskytuje
Kontrola v štátnej správe. Komentár
cena v predajni 26,40 €

cena v e-shope 25,08 €Predkladaná ečebnica všeobecnej časti správneho
Správne právo hmotné. Všeobecná časť
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Predkladaná publikcáia Efektívne zasadnutie
Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva
cena v predajni 13,60 €

cena v e-shope 12,92 €Východiskom predkladaného praktického komentára je
Správní řád. Praktický komentář
cena v predajni 73,25 €

cena v e-shope 69,59 €Územná samospráva predstavuje súčasť každého
Obecné zriadenie - vybrané otázky
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Register verejných partnerov má význam
Zákon o registri partnerov verejného sektora. Komentár
cena v predajni 17,60 €

cena v e-shope 16,72 €Ochrana osobních údaju v kontextu judikatury
Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových
cena v predajni 41,28 €

cena v e-shope 39,21 €Publikácia predstavuje praktický komentár, pričom
Zákon o zpracování osobních údajů. Praktický komentář
cena v predajni 22,50 €

cena v e-shope 21,38 €Priestupky a iné správne delikty prejednávajú
Zákon o priestupkoch. Komentár, 2. vydanie
cena v predajni 56,80 €

cena v e-shope 53,96 €Vysokoškolská učebnica vymedzuje základné pojmy
Obecné správní právo, 4.vydání
cena v predajni 32,40 €

cena v e-shope 30,78 €Publikácia predstavuje inštitút predprimjárneho
Povinné predprimárne vzdelávanie
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,40 €Soudní řád správní: Kritická analýza obsahuje
Soudní řád správní: Kritická analýza
cena v predajni 13,54 €

cena v e-shope 12,86 €Jedným z kľučových pojmov právnej vedy je pojem
Specifika řízení o přestupku právnické osoby
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Správny poriadok a správny súdny poriadok 2. diel
Správny poriadok a správny súdny poriadok 2. diel - Judikatúra
cena v predajni 40,00 €

cena v e-shope 38,00 €Rada školy sú orgány školskej samosprávy, ktoré
Rada školy - školská samospráva
cena v predajni 11,60 €

cena v e-shope 11,02 €Predakldaná publikácia Biometrické osobné údaje
Biometrické osobné údaje podľa GDPR
cena v predajni 10,35 €

cena v e-shope 9,83 €Kniha prináša zrozumiteľné skúmanie jednotlivých
Nakládání s majetkem státu
cena v predajni 16,83 €

cena v e-shope 15,98 €Kniha prináša aktualizované spracovanie danej
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra, 3.vyd.
cena v predajni 15,60 €

cena v e-shope 14,82 €Predkladaná kniha Teoretické základy památkové
Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Kniha Judikatúra vo veciach potravinového práva
Judikatúra vo veciach potravinového práva
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 26,12 €Publikácia prináša spracovanie mimoriadne
Právne aspekty otvorených údajov
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Druhé vydání úspěšného praktického komentáře
Zákon o některých přestupcích. Praktický komentář, 2.vydání
cena v predajni 19,37 €

cena v e-shope 18,40 €Správny poriadok. Komentár 3. vydanie jedná sa o
Správny poriadok. Komentár 3. vydanie
cena v predajni 59,00 €

cena v e-shope 56,05 €Predkladaná aktualizovaná učebnica správneho práva
Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2.vydanie
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Predkladaná učebnica spracováva poznatky o
Základy správneho práva trestného
cena v predajni 14,30 €

cena v e-shope 13,59 €Publikace je zaměřena na problematiku přezkumného
Přezkumné řízení
cena v predajni 11,70 €

cena v e-shope 11,12 €Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou
Správní právo procesní, 6.vyd.
cena v predajni 22,50 €

cena v e-shope 21,38 €Ochrana osobních údaju podle obecného nařízení o
Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen)
cena v predajni 24,90 €

cena v e-shope 23,66 €Predkladaná publikácia je cenným príspevkom
Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář, 2.vyd.
cena v predajni 25,65 €

cena v e-shope 24,37 € 

 

 

...ďalšie publikácie zo správneho práva si môžete prezrieť v podkategóriách

Správne právo a verejná správa a Komunálne právo...

MzJhNzEwMG