NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 1,00 €
do košíka:
cena v e-shope 6,20 €
do košíka:
cena v e-shope 7,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Správne právo, verejná správa, komunálne právo

 

 

 

...najnovšie publikácie z oblasti správneho práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Predkladaná publikácia nadväzuje na ďalší
Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionár
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 24,75 €Predkladaná publikácia je určená pre každého
Poslanec obecného zastupiteľstva, 2.vyd.
cena v predajni 39,00 €

cena v e-shope 35,10 €Kniha vyvetľuje jednotlivé ustanovenia zákona o
Zákon o sťažnostiach. Komentár
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 11,31 €Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice
Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 2.vyd.
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 33,25 €Publikácia „Rozpočtové pravidlá v praxi“ sa venuje
Rozpočtové pravidlá v praxi
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,41 €Zákon o obecnom zriadení. Komentár zahřňa novelu
Zákon o obecnom zriadení. Komentár
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Kniha prináša pohľad na teoretické otázky
Policajná správa, 2. aktualizované vydanie
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 5.vyd.
cena v predajni 31,95 €

cena v e-shope 29,39 €Praktikum je určeno k procvičování znalostí ze
Praktikum z obecného správního práva 2. část, 2. vydání
cena v predajni 9,45 €

cena v e-shope 8,98 €Kniha rozoberá najdôležitejšie témy, ktoré musí
Sprievodca miestnou samosprávou, 2.vyd.
cena v predajni 12,90 €

cena v e-shope 12,26 €Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář
cena v predajni 56,25 €

cena v e-shope 53,44 €Cieľom publikácie je zorientovať čitateľa v danej
Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru
cena v predajni 10,23 €

cena v e-shope 9,72 €Celosvětový pohled i domácí příklady ukazují na
Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe
cena v predajni 14,63 €

cena v e-shope 13,90 €Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát
Naturalizace v České republice
cena v predajni 22,46 €

cena v e-shope 21,34 €Praktický průvodce světem nejdiskutovaněj
GDPR v kostce
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 13,05 €Přestupky v praxi organu ochrany životního
Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,95 €Publikácia obsahuje výklad pojmov v abecednom
Výkladový slovník - verejný sektor
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 10,71 €Praktická príručka určená pre obecné úrady, školy
Verejný sektor bez chýb, pokút a penále
cena v predajni 7,50 €

cena v e-shope 7,50 €Kniha sa venuje rozboru problematiky ochrany
Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Publikace přináší systematické roztřídění
Veřejnoprávní smlouvy koordinační
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Kniha prináša súhrnné spracovanie problematiky
Reklamné stavby
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Druhé aktualizované vydanie vysokoškolskej
Správne právo procesné 2. vydanie
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Verejný záujem je jedným z kľúčových pojmov
Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
cena v predajni 17,50 €

cena v e-shope 16,63 €Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy
Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Správní právo. Casebook obsahuje judikáty súdov je
Správní právo. Casebook
cena v predajni 36,95 €

cena v e-shope 35,10 €Kniha slúži ako praktický sprievodca procesom
GDPR Praktický průvodce implementací
cena v predajni 15,66 €

cena v e-shope 14,88 €Nakladanie s majetkom obce poukazuje ako sa
Nakladanie s majetkom obce
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 10,35 €Colné právo - Nový Colný kódex Únie sa venuje
Colné právo
cena v predajni 38,60 €

cena v e-shope 36,67 €Problematika múzeí a múzejníctva je komplexným
Management a hospodaření muzeí
cena v predajni 13,63 €

cena v e-shope 12,95 €Predkladaná publikácia sa snaží o systémové
Teória verejnej správy
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 9,90 €Publikácia prináša praktický výklad ustanovení
Finanční kontrola ve veřejné správě v dotazech a odpovědích
cena v predajni 9,73 €

cena v e-shope 9,24 €Publikácia sa venuje oblasti správneho trestania v
Správní trestání
cena v predajni 22,50 €

cena v e-shope 20,93 €Verejná a štátna služba - vybrané otázky sa venuje
Verejná a štátna služba
cena v predajni 12,80 €

cena v e-shope 12,16 €Predkladaná učebnica vymedzuje elementárne
Správne právo hmotné - osobitná časť
cena v predajni 17,80 €

cena v e-shope 16,91 €Monografia sa zaoberá rozhodnutiami predbežnej
Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Správne právo hmotné. Všeobecná časť sa jedná o
Správne právo hmotné. Všeobecná časť
cena v predajni 25,80 €

cena v e-shope 24,51 €Správne delikty právnických osôb - vybrané
Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy
cena v predajni 17,60 €

cena v e-shope 16,72 €Základy správního práva trestního 7. vydání sa
Základy správního práva trestního 7. vydání
cena v predajni 25,85 €

cena v e-shope 24,55 €Kvalitatívna zmena v zamestnanosti Slovenskej
Kvalitatívna zmena v zamestnanosti Slovenskej republiky
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,97 € 

 

 

...ďalšie publikácie zo správneho práva si môžete prezrieť v podkategóriách

Správne právo a verejná správa a Komunálne právo...

NGQ2ZDQ5Y