NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl
Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání
cena v predajni 85,05 €

cena v e-shope 80,80 €VYsokoškolská učebnica prináša základný a
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť
cena v predajni 15,50 €

cena v e-shope 14,73 €Predkladaná publikácia prináša hlavnú myšlienkovú
Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Náhrada škody zpusobená osobou s nebezpečnými
Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi
cena v predajni 10,76 €

cena v e-shope 10,22 €Kolektív členov katedier Právnických fakúlt
Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3.vyd.
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 28,50 €Ačkoliv problematika zajištění majetku v trestním
Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodno
cena v predajni 17,77 €

cena v e-shope 16,88 €Novelizovaný zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Trestný zákon s DS
cena v predajni 5,70 €

cena v e-shope 5,70 €Novelizovaný zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok s DS
cena v predajni 6,80 €

cena v e-shope 6,80 €Kniha prináša praktické prípady zobrazujúce reálne
Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného
cena v predajni 12,40 €

cena v e-shope 11,78 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach. Komentár
cena v predajni 14,70 €

cena v e-shope 13,97 €Opomenutí v trestním právu reflektuje právne
Opomenutí v trestním právu
cena v predajni 22,46 €

cena v e-shope 21,33 €Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej
Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €Deset let od přijetí českého trestního zákoníku si
Deset let od přijetí českého trestního zákoníku
cena v predajni 35,55 €

cena v e-shope 33,77 €Zborník príspevkov: J. Jelínek: Kriminalita bílých
Ústavněprávní limity trestního práva
cena v predajni 17,10 €

cena v e-shope 16,25 €Předkládaná publikace je vydávána u příležitosti
Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám
cena v predajni 31,05 €

cena v e-shope 29,50 €Princíp nullum crimen culpa podľa Trestného zákona
Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní
Trestní právo procesní, 7. vydání
cena v predajni 49,50 €

cena v e-shope 47,03 €Zborník príspevkov: Limity zákonnosti opatřování
Trestní právo a právní stát
cena v predajni 16,90 €

cena v e-shope 15,89 €Od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti
Právnická osoba jako pachatel trestného činu
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Publikace se zabývá problematikou efektivní
Znalecké dokazování v trestním řízení
cena v predajni 13,46 €

cena v e-shope 12,79 €Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele
Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele
cena v predajni 11,48 €

cena v e-shope 10,91 €Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá
Odklony v trestním řízení
cena v predajni 22,46 €

cena v e-shope 21,34 €Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze. Komentár
cena v predajni 82,50 €

cena v e-shope 74,25 €Repetitórium trestného práva poskytuje základný
Repetitórium trestného práva, 4.vydanie
cena v predajni 12,80 €

cena v e-shope 12,16 €Publikace přehlednou a srozumitelnou formou
Základy kriminologie a trestní politiky, 3.vyd.
cena v predajni 40,05 €

cena v e-shope 38,05 €Komentár k zákonu o ochrane svedka predstavuje
Zákon o ochrane svedka. Komentár
cena v predajni 14,60 €

cena v e-shope 13,87 €Odklony v trestním řízení jsou v této monografii
Odklony v trestním řízení
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,24 €Aplikačná prax vo svojom každodennom fungovaní
Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Štátna služba a služobný pomer príslušníkov
Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru
cena v predajni 34,00 €

cena v e-shope 32,30 €V monografii sú skúmané jednotlivé parciálne
Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia
cena v predajni 17,82 €

cena v e-shope 16,93 €Predkladaná publikácia zhromažďuje rozhodnutia
Judikatúra vo veciach sankcií v trestnom práve
cena v predajni 17,60 €

cena v e-shope 16,72 €Vysokoškolská učebnica, ktorá približuje
Alternatívne spôsoby výkonu trestov
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,96 €Předkládaná publikace je praktickým komentářem
Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář
cena v predajni 16,88 €

cena v e-shope 16,04 €Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní jedná
Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní
cena v predajni 49,80 €

cena v e-shope 44,82 €Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie
Trestný zákon. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, úzz
cena v predajni 5,60 €

cena v e-shope 5,60 €Publikácia je primárne zameraná na problematiku
Trestné právo v zdravotníctve, 3.vyd.
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Kniha analyzuje proces dokazovania a prináša
Dokazování v trestním řízení
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4.v.
cena v predajni 31,50 €

cena v e-shope 29,93 €ZWE5Yj