NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Trestné právo

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v predajni 18,20 €
cena v e-shope 17,29 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha komplexne spracováva problematiku trestnej
Trestnoprávne a kriminologické aspekty trestnej činnosti mládeže
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 9,00 €Učebnica všeobecnej časti trestného práva
Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť
cena v predajni 12,61 €

cena v e-shope 11,35 €Učebnica osobitnej časti trestného hmotného práva
Trestné právo hmotné II. Osobitná časť
cena v predajni 9,10 €

cena v e-shope 8,19 €Učebnica penológie stručne rozoberá pojem, predmet
Základy penológie
cena v predajni 8,26 €

cena v e-shope 7,43 €Kniha je charakteristick výnimočným prepojením
Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd
cena v predajni 10,82 €

cena v e-shope 8,67 €Výkonom trestu sa sleduje dosiahnutie účelu trestu
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody, komentář
cena v predajni 14,95 €

cena v e-shope 14,20 €Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s
Aktuálne otázky trestného zákonodarstva
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou
Rekodifikovaný Trestný zákon a Trestný poriadok
cena v predajni 9,50 €

cena v e-shope 9,50 €Publikácia mapuje významnú oblasť kriminality,
Přehled judikatury. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.
cena v predajni 15,68 €

cena v e-shope 14,90 €Pojem "penológia" je relatívne mladý a obsahuje vo
Primární základy penologie
cena v predajni 9,95 €

cena v e-shope 9,45 €Súbor kartičiek z trestného práva hmotného, ktoré
Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,50 €Zhrnutie trestného práva procesného formou otázok
Trestné právo procesné v otázkach a odpovediach
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,50 €Praktická príručka prináša cenné rady a informácie
Právní rádce odsouzeného
cena v predajni 14,29 €

cena v e-shope 13,58 €Kniha predstavuje súhrnný register súdnych
Souhrnný rejstřík Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek NS ve věcech trestních
cena v predajni 42,45 €

cena v e-shope 40,33 €Publikácia prináša úplne nový metodický prístup k
Ekonomická kriminalita a management
cena v predajni 16,53 €

cena v e-shope 15,70 €Korupcia ako negatívny jav, rozšírený vo väčšine
Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém
cena v predajni 20,08 €

cena v e-shope 19,08 €Publikácia poskytuje širokú škálu informácií o
Spoločensko-právna ochrana pred korupciou
cena v predajni 9,63 €

cena v e-shope 8,67 €Slovenské trestné právo je súčasťou slovenského
Introduction to Slovak Substantive Criminal Law
cena v predajni 6,10 €

cena v e-shope 5,80 €Táto učebnica bola špeciálne napísaná pre
Fundamentals of Procedural Criminal Law
cena v predajni 7,70 €

cena v e-shope 7,32 €Publikácia oboznamuje s problematikou hospodárskej
Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe
cena v predajni 17,45 €

cena v e-shope 16,58 €Trestná činnosť policajtov patrí medzi závažné
Kriminalita policistů České republiky
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Kniha predstavuje prácu česko-nemeckej
Tvrdošíjnost myšlenky
cena v predajni 15,42 €

cena v e-shope 7,71 €Zborník príspevkov z konferencie "Ženská
Ženská delikvence jako sociální jev
cena v predajni 2,90 €

cena v e-shope 2,76 €Kniha obsahuje príspevky z medzinárodnej
Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob
cena v predajni 8,30 €

cena v e-shope 7,89 €Hlavným cieľom publikácie je prispieť k rozšíreniu
Ženská delikvence
cena v predajni 5,96 €

cena v e-shope 5,66 €Zborník príspevkov "Hospodárska kriminalita" z
Nové jevy v hospodářské kriminalitě
cena v predajni 12,16 €

cena v e-shope 11,55 €Publikácia je prehľadnou syntézou poznatkov
Mládež a delikvence
cena v predajni 20,02 €

cena v e-shope 19,02 €Publikácia vysvetľuje alternatívne spôsoby
Alternativní řešení trestních věcí v praxi
cena v predajni 41,68 €

cena v e-shope 39,60 €Kniha sa venuje využitiu mediácie ako nového
K aktuálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a práva spolupráce
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Predkladaná štúdia je venovaná súkromnej žalobe v
Soukromá žaloba v trestním řízení
cena v predajni 7,20 €

cena v e-shope 6,84 €Podrobný komentár k českému zákonu o súdnictve vo
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář, 3.vydanie
cena v predajni 84,60 €

cena v e-shope 76,14 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
Trestná zodpovednosť právnických osôb
cena v predajni 9,50 €

cena v e-shope 8,55 €Publikácia predstavuje usporiadaný výber
Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu řádu 1918-2004, 2.vyd.
cena v predajni 66,89 €

cena v e-shope 63,55 €Cieľom učebnice je pomôcť k pochopeniu pojmov a
Praktikum z trestního práva hmotného, zvláštní část, 2.vyd.
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,61 €Učebnica sa zoberá vymedzením pojmu, predmetu a
Penológia
cena v predajni 14,93 €

cena v e-shope 13,44 €Učebnica je komplexným spracovaním teórie
Trestné právo I. Trestné právo hmotné Všeobecná časť
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 19,80 €Aktualizovaná učebnica českého trestného práva
Trestní právo procesní, 3.vydání
cena v predajni 43,00 €

cena v e-shope 40,85 €Trestný zákon. Osobitná časť - komentár - II.diel
Trestný zákon. Osobitná časť, komentár
cena v predajni 99,00 €

cena v e-shope 94,05 €Publikácia sa zaoberá komplexnou analýzou práv
Obhájce v trestním řízení

cena v e-shope 24,49 €M2M1ODA0