NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Trestné právo

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v predajni 18,20 €
cena v e-shope 17,29 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach
Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach
cena v predajni 29,50 €

cena v e-shope 28,02 €Podnikatelé versus podvodníci poukazuje na najviac
Podnikatelé versus podvodníci
cena v predajni 13,96 €

cena v e-shope 13,26 €Korupce v ekonomické teorii a praxi poznamenáva že
Korupce v ekonomické teorii a praxi
cena v predajni 21,06 €

cena v e-shope 20,01 €Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. vydanie je
Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. vydanie
cena v predajni 24,00 €

cena v e-shope 22,80 €Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť je
Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť
cena v predajni 31,70 €

cena v e-shope 31,70 €Vysokoškolská učebnica trestného práva procesného
Trestné právo procesné. Osobitná časť
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 33,25 €Kniha Předběžná opatření ve věcech ochrany proti
Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí
cena v predajni 8,54 €

cena v e-shope 8,11 €Trestní právo hmotné 8. vydání je komplexnou
Trestní právo hmotné 8. vydání
cena v predajni 49,00 €

cena v e-shope 46,55 €Soubor zákonu. Trestní práva obsahuje trestné
Soubor zákonů. Trestní právo
cena v predajni 13,44 €

cena v e-shope 12,76 €Kniha Základní zásady trestního řízení - vůdčí
Základní zásady trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu
cena v predajni 15,80 €

cena v e-shope 15,01 €Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Zborník príspevkov z odbornej konferencie. Obsah:
Obchodovanie s ľuďmi alebo otroctvo 21. storočia
cena v predajni 11,70 €

cena v e-shope 11,12 €Cieľom publikácie je priniesť stručný pohľad na
Boj proti praní peněz v EU
cena v predajni 6,90 €

cena v e-shope 6,56 €Rozšírené vydanie učebnice trestného práva
Trestné právo procesné, 3. vydanie
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Kniha rozoberá postavenie trestu odňatia slobody a
Trest odnětí svobody a jeho výkon

cena v e-shope 15,98 €Sociálna práca s páchateľmi a obeťami sexuálneho
Sociálna práca s páchateľmi a obeťami sexuálneho zneužívania detí
cena v predajni 8,50 €

cena v e-shope 8,50 €Novináři aktivisté sedmičky před Národním soudem
Novináři „aktivistické sedmičky“ před Národním soudem
cena v predajni 11,33 €

cena v e-shope 10,76 €Velké kriminální případy poukazuje za obdobie
Velké kriminální případy
cena v predajni 12,06 €

cena v e-shope 11,45 €Fotbalové chuligánství poskytuje pohľad na
Fotbalové chuligánství
cena v predajni 10,92 €

cena v e-shope 10,37 €Korupcia je fenomém, ktorý pochádza už z histórie,
Korupcia
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 18,00 €Trestná zodpovednosť právnických osôb sa venuje
Trestná zodpovednosť právnických osôb
cena v predajni 10,75 €

cena v e-shope 10,21 €Komplexná vysokoškolsaká učebnica českého
Trestní právo hmotné, 6. vydání
cena v predajni 49,00 €

cena v e-shope 46,55 €Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a
Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a prepustenými

cena v e-shope 9,90 €Obsah Civilné spory Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný
Trestný zákon. Trestný poriadok. Trestná zodpovednosť
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Kniha podrobne analyzuje efektivitu sankcionovania
Efektivita sankcionování mladistvých
cena v predajni 21,50 €

cena v e-shope 20,43 €Kniha rozoberá oblasť daní, daňových únikov a
Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,77 €Vysokoškolská učebnica trestného práva procesného
Trestné právo procesné. Všeobecná časť
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 28,50 €Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok

cena v e-shope 7,80 €Praktická študijná pomôcka poskytujúca prehľad
Musíš znát... Trestní právo hmotné
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Musíš znát Trestní právo procesní obsahuje
Musíš znát... Trestní právo procesní

cena v e-shope 12,20 €Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
Alternativní řešení trestních věcí

cena v e-shope 13,99 €Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes sa
Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Kniha prináša ucelený obraz o genéze vývoja
Trestná zodpovednosť právnických osôb

cena v e-shope 14,00 €Trestní právo hmotné. Obecná část objasňuje tieto
Trestní právo hmotné. Obecná část
cena v predajni 16,13 €

cena v e-shope 15,32 €Učebnica vymedzuje základné princípy českého
Trestní právo procesní
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 17,82 €Masarykovy vražedkyně sa komplexne venuje
Masarykovy vražedkyně
cena v predajni 11,25 €

cena v e-shope 10,69 €Korupce a další vybrané protispolečensk jevy v
Korupce a další vybrané protispolečenské jevy v současné společnosti
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 11,31 €Delikt cizoložství v proměnách času sa venuje
Delikt cizoložství v proměnách času
cena v predajni 9,45 €

cena v e-shope 8,98 €Simpsons Forensic Medicine 13th edition je súdne
Simpson's Forensic Medicine, 13th Edition
cena v predajni 78,00 €

cena v e-shope 78,00 €ZjU4YjU2