NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 19,40 €
do košíka:
cena v e-shope 27,55 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Trestné právo

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v predajni 18,20 €
cena v e-shope 17,29 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 
Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky s vybranou judikat
Tomáš Zábrenszki - vyd. Eurokódex
cena v e-shope 31,35 € img
Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie
Miroslav Růžička, Alexander Sotolář, Daniella Sarah Sotolářová
cena v e-shope 36,33 € img
Trestní právo pro forenzní analýzu
Josef Souček
cena v e-shope 16,56 € img
Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora 2. vydání
Robin Brzobohatý, Lenka Poláková, Tomáš Horáček, Veronika Vrábel Porteš, Tereza Hanajová - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 30,36 € img
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financ
Markéta Hlavinová, Jaroslava Pilíková, Viktor Kabeš - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 67,97 € img
Dokazovanie v trestnom konaní - Zásady - Judikatúra
Miloš Deset - vyd. Eurokódex
cena v e-shope 47,02 € img
Trestný poriadok. Veľký komentár, 5.vyd.
Jozef Čentéš a kolektív
cena v e-shope 76,00 € img
Kriminalita právnických osob - etiologie a prevence
Lenka Náhlovská
cena v e-shope 19,19 € img
Pohledávky z trestných činů
Jan Zůbek
cena v e-shope 33,49 € img
Praktikum z trestního práva, 7. vydání
Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, Vladimír Pelc, Ivana Rabinská, Filip Ščerba
cena v e-shope 20,52 € img
Dokazovanie v trestnom konaní - Zabezpečovanie informácií. Judikatúra
Miloš Deset
cena v e-shope 47,02 € img
Trestné právo 2022
súvisiace predpisy z oblasti trestného práva po novelách
cena v e-shope 9,20 € img
Právo na spravodlivý proces v prameňoch trestného práva
Patrik Rako
cena v e-shope 37,05 € img
Trestní právo hmotné, 9. vydání
Pavel Šámal, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav, Oto Novotný, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová a kolektiv
cena v e-shope 60,27 € img
Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI pro znalecké
hodnocení ve forenzních vědách - Tomáš Fürst, Halina Šimková, Jan Zimmer, Jana Fürstová
cena v e-shope 13,68 € img
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Veľký komentár
Jozef Medelský
cena v e-shope 41,80 € img
Trestní právo procesní 6 vydání
Jiří Jelínek - vyd. Leges
cena v e-shope 51,30 € img
České vězeňství
Jakub Drápal, Václav Jiřička, Tereza Raszková - vyd. Wolters Kluwer CR
cena v e-shope 43,22 € img
Trestný poriadok. Komentár (2 zväzky)
Jozef Čentéš, Lucia Kurilovská, Ivan Šimovček, Eduard Burda a kolektív - vyd. C.H.Beck SK
cena v e-shope 179,55 € img
Príčinná súvislosť v práve a v trestnom práve
Stanislav Mihálik
cena v e-shope 23,75 € img
Dokazovanie v trestnom konaní - Znalec - Judikatúra
Miloš Deset
cena v e-shope 41,80 € img
Trestní právo hmotné v otázkách a odpovědích
Pavel Borčevský
cena v e-shope 20,85 € img
Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání
Jiří Říha - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 19,23 € img
Výbušniny a ochrana pred ich deštrukčnými účinkami II. diel
Štefan Jangl, Vladimír Kavický, Lucia Figuli, Zuzana Zvaková
cena v e-shope 31,74 € img
Trestné právo hmotné II. Osobitná časť, 2. vydanie
Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora
cena v e-shope 34,49 € img
Dovolanie v trestnom konaní - judikatúra
Libor Duľa, Zuzana Kyjac - vyd. Leges
cena v e-shope 11,97 € img
Dokazovanie v trestnom konaní - Obvinený. Judikatúra
Miloš Deset
cena v e-shope 41,80 € img
Prokuratúra v podmienkach Európskej únie
Tomáš Strémy, Klaudia Popélyová, Lilla Ozoráková
cena v e-shope 18,05 € img
Dokazovanie v trestnom konaní - Svedok - Judikatúra
Miloš Deset
cena v e-shope 41,80 € img
Trestné právo procesné. Všeobecná časť
Veronika Marková, Tomáš Strémy, Ján Šanta, Sebastián Janko
cena v e-shope 18,05 € img
Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 4. vydanie
Darina Mašľanyová, Eva Szabová a kolektív
cena v e-shope 32,30 €
Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí
Tereza Fabšíková
cena v e-shope 15,62 € img
Krajní nouze v trestním právu
Vladimír Pelc
cena v e-shope 27,79 € img
Zahraniční bojovníci a možnosti jejich trestněprávního postihu
Anna Richterová
cena v e-shope 9,50 € img
Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť, 2.vyd.
Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora
cena v e-shope 28,22 €
Trestný poriadok s DS
NZ 21/2021
cena v e-shope 7,70 € img
Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. vydanie
Jaroslav Klátik a kolektív
cena v e-shope 24,70 € img
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích
Luboš Jemelka, Pavel Vetešník - vyd. C.H.Beck CZ (2. vydání)
cena v e-shope 84,38 € img
Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem
Michaela Dražková
cena v e-shope 13,68 € img

ODkxMT