NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Časopis Právny obzor - teoretický časopis pre otázky štátu a práva

Justičná revue 5/2012 + CD
Časopis pre právnu prax - vyd. MS SR
OBSAH Štúdie P.Rosputinský, D.Paulík: Zmluvná sloboda pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou Články Š.Kollár: Právoplatnosť a vykonateľnosť statusových rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory J.Tkáč: Poskytovanie informácií o verejnom obstarávaní na základe žiadosti podanej v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám S.Bojmírová: Novela daňového poriadku
cena v predajni 10,00 €
cena v e-shope 10,00 €

Justičná revue 5/2012 + CD

 

 

Právny obzor


teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností.

Vychádza 6x ročne.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

OBSAH Články A. Löwy: Veľký senát a ustálená
Právny obzor 2/2022

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Články H. Barancová: Nová právna úprava
Právny obzor 1/2022

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Články J. Vozár: Zakladatelia Právnickej
Právny obzor 6/2021

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Články M. Káčer: Opodstatnenie procesnej
Právny obzor 5/2021

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Články M. Breichová Lapčáková: Spor o
Právny obzor 4/2021

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Články M. Giba: Referendum o predčasných
Právny obzor 3/2021

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Články J. Vačok: Uplatňovanie kasačného
Právny obzor 2/2021
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Články K. Baraník: Limity výkonu
Právny obzor 1/2021
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Články O. Ovečková: Deliktná zodpovednosť za
Právny obzor 6/2020
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Články M. Giba: Nepísané ústavné právo
Právny obzor 5/2020
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Články H. Barancová: COVID-19 a renesancia
Právny obzor 4/2020
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Články K. Kalesná: Je ordoliberalizmu
Právny obzor 3/2020
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Články T. Gábriš: Súdnosť a (s)právne
Právny obzor 2/2020
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH: Články K. Kuklová: Argument ľudskej
Právny obzor 1/2020
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH: Storočnica právneho obzoru Články P.
Právny obzor 1/2017
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 9,00 €100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR 1917-2017
100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR 1917-2017
cena v predajni 23,00 €

cena v e-shope 23,00 €Obsah Články P. Blaho: Mutatio ipso iure so
Právny obzor 1/2016
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 8,00 €Obsah Články J. Lazar: Vznik a miesto vecného
Právny obzor 6/2015
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Články J. Vačok: Vplyv štátnej správy na
Právny obzor 5/2015
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Články E. Bárány: O právnom systéme D.
Právny obzor 4/2015
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Články J. Lazar: Hodnotová orientácia
Právny obzor 3/2015
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Články K. Chovancová: Nové Rozhodcovské
Právny obzor 2/2015
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Články M. Patakyová, B. Czókolyová: Teória
Právny obzor 1/2015
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Články D. Nikodým: Ústavná legislatíva a
Právny obzor 6/2014
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Články K. Csach: Kauzálny nexus v judikatúre
Právny obzor 5/2014
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Články S. Černá: Majetkoprávní samostatnost
Právny obzor 4/2014
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Články J. Vozár: Europeizácia práva proti
Právny obzor 3/2014
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Články J. Mazák, G. Dobrovičová, L. Orosz,
Právny obzor 2/2014
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Články M. Jurčová: K budúcej úprave
Právny obzor 1/2014
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Články J. Straus: Režim Európskeho inštitútu
Právny obzor 6/2013
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Články Nová koncepcia autorského práva -
Právny obzor 5/2013
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €OBSAH Články L.Vékás: O novom maďarskom Občianskom
Právny obzor 4/2013
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €OBSAH Články M.Hodás: Vzťah slobody, bezpečnosti a
Právny obzor 3/2013
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €OBSAH Články Z.Šabová: Zásada nullum crimen sine
Právny obzor 2/2013
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €OBSAH Články J.Švidroň: Právna zodpovednosť za
Právny obzor 1/2013
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €OBSAH Články J.Svák, B.Balog: Ústavnoprávny režim
Právny obzor 6/2012
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €OBSAH Články P.Blaho: K.Rebro - analýza jeho
Právny obzor 5/2012
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €OBSAH Články K.Kalesná: Zneužívanie dominantného
Právny obzor 4/2012
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €OBSAH Články M.Káčer: V závoji "logiky"
Právny obzor 3/2012
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €NGM1MjI5