KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Kánonické právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Spovedné tajomstvo chráni priestor dôvery, ktorý
Zpovědní tajemství v církevním právu a v právním řádu ČR

cena v e-shope 15,50 €Predkladaná učebnica podáva podrobný výklad k
Konfesné právo

cena v e-shope 37,05 €Publikácia predstavuje učebnicu pre študentov
Základný právny rámec organizácie a správy registrovaných cirkví a náboženských

cena v e-shope 16,91 €Publikácia prináša prehľad vývoja formálnych
Dějiny pramenů kanonického práva

cena v e-shope 17,55 €Aj napriek dôležitosti a aktuálnosti témy vzťahov
Česká republika jako laický stát

cena v e-shope 34,07 €Predkladaná publikácia sa zaoberá vývojom
In nomine Domini. Papežské volby v období gregoriánské reformy

cena v e-shope 20,25 €Kniha sa snaží zodpovedať niektoré otázky
Politický systém a náboženská sloboda podľa islamského náboženstva

cena v e-shope 9,70 €Nábožensky inšpirované násilie sa ako strašidlo
O svobodě a náboženství

cena v e-shope 11,23 €Cirkev a peniaze - téma, ktorú počuť v posledných
Církev a peníze

cena v e-shope 17,34 €Výkon závislej práce sa väčšinou spája s
Pracovnoprávne vzťahy v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

cena v e-shope 11,00 €Kniha je kánonickoprávny pojednaním o Božom ľude
Boží ľud

cena v e-shope 15,95 €Katolícke chápanie manželstva prechádza v
Manželské právo katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti

cena v e-shope 19,25 €Cieľom predkladaného komentára je ponúknuť výklad
Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

cena v e-shope 27,80 €Manželské právo katolíckej cirkvi je
Kanonické manželské právo

cena v e-shope 12,50 €Kniha je súborom štúdií, ktoré spája téma
Pravoslaví, problematika nacionalismu a hranice náboženské tolerance

cena v e-shope 8,93 €Cieľom knihy je predstaviť cirkevné právo,
Církevní právo, 2. vydání

cena v e-shope 29,20 €V cirkevných dejinách je už dlhodobo diskutovaná
Vatikán a druhá světová válka

cena v e-shope 10,31 €Kniha přibližuje na základě bohatého a z velké
Československo a Svatý stolec V.

cena v e-shope 15,63 €Kniha kriticky popisuje dokumenty ktoré sa týkajú
Československo a Svatý stolec IV.

cena v e-shope 22,99 €Kniha obsahuje nedávno zverejnené dokumenty
Československo a Svatý stolec. II/3

cena v e-shope 19,85 €Predkladaná publikácia pojednáva o základoch
Základy a kazuistika kánonického manželského práva

cena v e-shope 13,30 €Zborník z vedeckej konferencie. Obsah: I. Štúdie
Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948-1989

cena v e-shope 7,60 €Kniha vyšla pri príležitosti 80. narodenín
Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi

cena v e-shope 22,46 €Farár Marián Kuffa v knihe Hlas, ktorý vyrušuje
Hlas, ktorý vyrušuje

cena v e-shope 5,50 €Snahou predkladanej publikácie je podať stručný a
Právní dějiny církví

cena v e-shope 17,55 €Kniha približuje komparáciu vývoja náboženských
Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu

cena v e-shope 10,35 €Kniha sa zaoberá konfesijnými vzťahmi a
Konfesijné vzťahy na Slovensku - dejiny a súčasnosť

cena v e-shope 12,00 €Kniha se zabývá dějinami výuky kanonického práva v
Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích

cena v e-shope 9,45 €Sloboda viery a náboženstva v pracovnom práve a
Sloboda viery a náboženstva v pracovnom práve a judikatúra súdov

cena v e-shope 18,05 €Kniha reflektuje ucelené právo v Anglicku a jeho
Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku

cena v e-shope 12,42 €Publikácia Reformácia a jej dôsledky na Slovensku
Reformácia a jej dôsledky na Slovensku

cena v e-shope 14,25 €Kniha prináša ucelený študijný materiál pre
Teorie kanonického práva

cena v e-shope 21,15 €Dejiny cirkevného práva je učebnicou a reflektuje
Dejiny cirkevného práva

cena v e-shope 30,78 €Monografia je rozčlenená do štyroch kapitol. Prvá
Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript

cena v e-shope 15,10 €Predkladaná publikácia ukazuje cestu k málo známym
Právo v hebrejské Bibli

cena v e-shope 13,63 €Autonomie náboženských společenství představuje
Autonomie církví

cena v e-shope 15,62 €Publikácia je výsledkom dlhoročného výskumu v
Slovensko a Svätá stolica

cena v e-shope 19,00 €Na reformácii stále záleží reflektuje začiatky
Na reformácii stále záleží

cena v e-shope 8,80 €Předmětem církevního práva je právní řád církví,
Církevní právo

cena v e-shope 19,90 €NDUyY2RmOD