NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Kánonické právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha pojednáva o ekonomickom zabezpečení cirkví a
Cisárovo cisárovi
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Kniha predstavuje súbor prednášok, ktoré sledujú
Vztahy mezi státem a církví z hlediska jejich mezinárodního rozměru
cena v predajni 3,83 €

cena v e-shope 3,64 €Učebný text vysvetľuje základné právne vzťahy
Cirkevné právo
cena v predajni 6,49 €

cena v e-shope 5,84 €Kniha faktograficky predstavuje problematiku
Medzištátna zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou
cena v predajni 5,50 €

cena v e-shope 4,95 €Kniha obsahuje príspevky na tému Modely
Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 4,50 €Cieľom publikácie ja poskytnúť obraz o stave
Konfesné právo v Slovenskej republike
cena v predajni 14,70 €

cena v e-shope 13,97 €Publikácia mapuje legislatívne riešenia postavenia
Európa a nové náboženské hnutia
cena v predajni 3,00 €

cena v e-shope 3,00 €Kniha obsahuje vybrané dokumenty k štúdiu
Církve a školství
cena v predajni 8,45 €

cena v e-shope 8,03 €Publikácia na základe objavených prvotných
Kacířský proces s hrabětem Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu
cena v predajni 19,69 €

cena v e-shope 18,71 €Učebnica dejín cirkevného práva je rozdelená do
Dejiny cirkevného práva
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Oblasť konfesného práva prešla v 20.storočí na
Konfesné právo
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 10,80 €Slovník sa usiluje o správne používanie
Slovník církevního práva
cena v predajni 10,28 €

cena v e-shope 9,77 €Publikácia sa venuje citlivej problematike
Restitutions of Church Property
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Zborník referátov z rovnomennej medzinárodnej
Financing of Churches and Religious Societies in the 21st Century
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Zborník referátov z rovnomennej medzinárodnej
Financovanie cirkví a náboženských spoločností v 21.storočí
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Komentár k českému zákonu o slobode náboženského
Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář
cena v predajni 30,66 €

cena v e-shope 29,13 €Publikácia sa venuje citlivej problematike
Reštitúcie cirkevného majetku
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Publikácia je zostavená z príspevkov autorov
Štát a cirkev v postsocialistickej Európe II
cena v predajni 4,20 €

cena v e-shope 4,20 €Publikácia predstavuje model financovanie
Model financovanie Katolíckej cirkvi v SR
cena v predajni 13,80 €

cena v e-shope 13,80 €Publikácia pojednáva o súčasnom usporiadaní a
Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Kniha obsahuje príspevky na tému vzťahov štátu a
Štát a cirkev v postsocialistickej Európe
cena v predajni 4,20 €

cena v e-shope 3,99 €Autor otvára diskusiu o možných modeloch
Štát a cirkvi na Slovensku. Vývoj financovania cirkví

cena v e-shope 6,00 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie s
Vzťahy štátu a cirkví v Európe
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 21,00 €Zborník príspevkov, i zahraničných prispievateľov,
Výhrada vo svedomí
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 35,00 €Kniha prináša príspevky na tému "Zmluvné vzťahy
Clara pacta - Boni amici
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 28,50 €Hlavným cieľom predloženej publikácie je preskúmať
Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 28,50 €Autor sa v práci zaoberá právnym statusom cirkvi,
Štát, cirkev a právo v rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi

cena v e-shope 4,64 €Publikácia vysvetľuje pojem kánonického práva,
Pramene práva katolíckej cirkvi v historickom vývoji
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Publikácia pojednáva o výhrade svedomia ako
Výhrada svědomí
cena v predajni 12,20 €

cena v e-shope 11,59 €Zoznamuje so súčasným stavom kánonickej vedy v
Manželské právo katolické církve
cena v predajni 11,68 €

cena v e-shope 11,10 €Publikácia okrem konfesnoprávnej úpravy rozoberá
Náboženská svoboda v právu České republiky
cena v predajni 9,82 €

cena v e-shope 7,37 €Bezprostredná reakcia na postupné kroky cirkví a
Odluka cirkvi od štátu
cena v predajni 3,62 €

cena v e-shope 3,44 €Kniha obsahuje ukážky zo všetkých najdôležitejšíc
Texty ke studiu konfesního práva III.
cena v predajni 12,47 €

cena v e-shope 11,47 €Kniha obsahuje ukážky normatívnych právnych aktov
Texty ke studiu konfesního práva I.
cena v predajni 12,08 €

cena v e-shope 11,11 €Kniha prináša úvod do štúdia kánonického práva,
Základy kánonického práva, 2.vyd.
cena v predajni 15,30 €

cena v e-shope 15,30 €Cieľom publikácie je oboznámiť so základmi
Kanonické právo
cena v predajni 17,70 €

cena v e-shope 16,82 €Mzk4YWRm