NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Kánonické právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha se soustřeďuje na pozapomenuté téma
Plenitudo Potestatis in Partibus ?
cena v predajni 16,34 €

cena v e-shope 15,52 €Kniha je zborníkom príspevkov slobodu svedomia a
Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,97 €Cieľom knihy je podať v historickom priereze
Vznik a vývoj slovenských cirkevných provincií
cena v predajni 14,15 €

cena v e-shope 13,44 €Katolická církev v Československu 1945-1989
Katolická církev v Československu 1945–1989
cena v predajni 17,91 €

cena v e-shope 17,01 €Předkládaná kolektivní monografie českých i
Monoteistická náboženství a stát
cena v predajni 17,19 €

cena v e-shope 16,33 €Zborník príspevkov otvárajúci problematiku otázok
Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve
cena v predajni 18,05 €

cena v e-shope 17,15 €Práce podává dějinný nástin vývoje ochrany
Evropská ochrana náboženské svobody
cena v predajni 8,96 €

cena v e-shope 8,51 €Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny
Církevní dějiny. Antika a středověk
cena v predajni 25,16 €

cena v e-shope 23,90 €Dnes často počujeme, že kritické hlasy na adresu
Budeme opäť farská republika?
cena v predajni 2,30 €

cena v e-shope 2,19 €Výuka náboženství na základních a středních
Církve a české školství
cena v predajni 12,86 €

cena v e-shope 12,22 €Fenomén Vatikán poskytuje pápežstvo, dejiny
Fenomén Vatikán
cena v predajni 27,21 €

cena v e-shope 25,85 €Tato publikace je věnována aktuálním otázkám
Právní postavení náboženských menšin
cena v predajni 8,96 €

cena v e-shope 8,51 €Predkladaná monografia zachytáva a hodnotí hlavné
Československo a Svatý stolec I. Úvodní studie
cena v predajni 13,87 €

cena v e-shope 13,18 €Publikace Sacri canones servandi sunt. Ius
Sacri canones servandi sunt
cena v predajni 58,54 €

cena v e-shope 55,61 €Kniha obsahuje príspevky z konferencie Cirkev v
Cirkev v okovách totalitného režimu
cena v predajni 15,55 €

cena v e-shope 14,00 €Český zákon o majetkovom vyrovnaní s cirkvami a
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář
cena v predajni 44,00 €

cena v e-shope 41,80 €Publikácia prináša základný pohľad na vývoj
Ius exclusivae. Právo exklusivity při papežských volbách
cena v predajni 11,22 €

cena v e-shope 10,66 €Publikácia je založená na rozsiahlom archívnom
Pod kuratelou moci Crkvi na Slovensku v rokoch 1953–1970
cena v predajni 9,46 €

cena v e-shope 8,99 €Kniha prináša súbor kodikologických statí a
Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin
cena v predajni 13,76 €

cena v e-shope 13,07 €Kniha pojednáva o ekonomickom zabezpečení cirkví a
Cisárovo cisárovi
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Kniha predstavuje súbor prednášok, ktoré sledujú
Vztahy mezi státem a církví z hlediska jejich mezinárodního rozměru
cena v predajni 3,83 €

cena v e-shope 3,64 €Učebný text vysvetľuje základné právne vzťahy
Cirkevné právo
cena v predajni 6,49 €

cena v e-shope 5,84 €Kniha faktograficky predstavuje problematiku
Medzištátna zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou
cena v predajni 5,50 €

cena v e-shope 4,95 €Kniha obsahuje príspevky na tému Modely
Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 4,50 €Cieľom publikácie ja poskytnúť obraz o stave
Konfesné právo v Slovenskej republike
cena v predajni 14,70 €

cena v e-shope 13,97 €Publikácia mapuje legislatívne riešenia postavenia
Európa a nové náboženské hnutia
cena v predajni 3,00 €

cena v e-shope 3,00 €Kniha obsahuje vybrané dokumenty k štúdiu
Církve a školství
cena v predajni 8,45 €

cena v e-shope 8,03 €Publikácia na základe objavených prvotných
Kacířský proces s hrabětem Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu
cena v predajni 19,69 €

cena v e-shope 18,71 €Učebnica dejín cirkevného práva je rozdelená do
Dejiny cirkevného práva
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 11,70 €Oblasť konfesného práva prešla v 20.storočí na
Konfesné právo
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 10,80 €Slovník sa usiluje o správne používanie
Slovník církevního práva
cena v predajni 10,28 €

cena v e-shope 9,77 €Publikácia sa venuje citlivej problematike
Restitutions of Church Property
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Zborník referátov z rovnomennej medzinárodnej
Financing of Churches and Religious Societies in the 21st Century
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Zborník referátov z rovnomennej medzinárodnej
Financovanie cirkví a náboženských spoločností v 21.storočí
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Komentár k českému zákonu o slobode náboženského
Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář
cena v predajni 30,66 €

cena v e-shope 29,13 €Publikácia sa venuje citlivej problematike
Reštitúcie cirkevného majetku
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Publikácia je zostavená z príspevkov autorov
Štát a cirkev v postsocialistickej Európe II
cena v predajni 4,20 €

cena v e-shope 4,20 €Publikácia predstavuje model financovanie
Model financovanie Katolíckej cirkvi v SR
cena v predajni 13,80 €

cena v e-shope 13,80 €Publikácia pojednáva o súčasnom usporiadaní a
Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €NzY3ZmY