NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 9,90 €
do košíka:
cena v e-shope 15,40 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Komentáre k slovenským zákonom

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zákon o zdravotnom poistení s komentárom
Zdravotné poistenie - zákon s komentárom

cena v e-shope 8,50 €Ide o podrobný komentár k zákonu o zdravotnej
Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár 2. vydanie

cena v e-shope 94,05 €Zákon o štátnej službe predstavuje komplexnú
Zákon o štátnej službe. Komentár

cena v e-shope 86,00 €Zákon o správe daní (daňový poriadok) s komentárom
Daňový poriadok - zákon s komentárom

cena v e-shope 10,00 €Komentár k jednotlivým ustanoveniam Občianskeho
Občiansky zákonnik s rozsiahlym komentárom a judikatúrou

cena v e-shope 34,00 €Aktualizované vydanie komentovaných procesných
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok

cena v e-shope 25,00 €Kniha popisuje podrobne a zrozumiteľne právne
Stavebný zákon - komentár

cena v e-shope 40,00 €Zákon o dani z príjmov s komentárom
Zákon o dani z príjmov s komentárom po novele

cena v e-shope 15,50 €Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom
DPH po ostatnej novele s komentárom

cena v e-shope 10,00 €Predkladaný druhý zväzok rozsiahleho komentára
Trestný zákon. Komentár Zväzok II.

cena v e-shope 137,50 €Zákonník práce s komentárom Zákon o cestovných
Zákonník práce. Zákon o cestovných náhradách - komentované zákony

cena v e-shope 15,50 €Predkladané dielo prináša komplexný a podrobný
Civilný sporový poriadok. Veľký komentár, 2.vydanie

cena v e-shope 141,55 €Komentár sa snaží poukázať na komplexnosť
Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva. Komentár

cena v e-shope 37,62 €Predkladaný komentár zohľadňuje nielen poznatky z
Zákon o tepelnej energetike. Komentár

cena v e-shope 19,80 €Predkladané aktualizované vydanie Veľkého
Zákonník práce. Veľký komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 141,55 €Úplné znenie zákonníka práce (zákon č. 311/2001
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

cena v e-shope 19,90 €Jeden z najčastejšie používaných zákonov v
Správny poriadok. Komentár, 4. vydanie

cena v e-shope 84,55 €Predkladaná publikácia prináša komentár k novému
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár

cena v e-shope 39,05 €Zhromažďovacie právo predstavuje jedno z ľudských
Zákon o zhromažďovacom práve. Komentár

cena v e-shope 17,58 €Obsah: Zákon o inšpekcii práce s komentárom Zákon
Nelegálne zamestnávanie. Inšpekcia práce. BOZP. Zákony s komentármi

cena v e-shope 8,50 €Obsah: Zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní
Územné plánovanie a výstavba

cena v e-shope 19,00 €Obsah: Živnostenský zákon s komentárom (D.
Živnostenský zákon s komentárom

cena v e-shope 13,00 €Druhý zväzok komentovanej Ústavy SR prináša výklad
Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok II.

cena v e-shope 91,80 €Kniha obsahuje zákon 549/2011 Z.z. ktorým sa
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená

cena v e-shope 29,26 €Obsah: Zákon o miestnych daniach a miestnom
Miestne dane a poplatky po novelách s komentárom

cena v e-shope 8,50 €Predkladaný komentár prináša výklad jednotlivých
Trestný zákon. Komentár. Zväzok I.

cena v e-shope 68,00 €Kniha prináša paragrafové znenie, judikatúru
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. septembra 2022

cena v e-shope 17,91 €Stavebné právo zahŕňa predpisy verejného i
Nové stavebné zákony. Stavebné a pozemkové právo v praxi platné od 1.4.2024

cena v e-shope 33,16 €Predkladaná publikácia prináša podrobný komentár k
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stave

cena v e-shope 75,05 €Predkladaný veľký komentár prináša komplexný
Obchodný zákonník. Veľký komentár

cena v e-shope 149,00 €Obsah: Zákon o riešení hroziaceho úpadku s
Hroziaci  úpadok - zákon s komentárom

cena v e-shope 8,50 €Poštové služby majú významnú úlohu v ekonomickom
Zákon o poštových službách. Komentár

cena v e-shope 37,81 €Kniha prináša praktický výklad jednotlivých
Zákon o podpore v čase skrátenej práce. Komentár

cena v e-shope 13,58 €Kniha prináš stručný výklad k jednotlivým
Školský zákon s komentárom

cena v e-shope 17,00 €Publikácia prináša výklad ustanovení zákona o
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Komentár

cena v e-shope 16,63 €Stavebné právo je jedno z najdôležitejšíc
Stavebný zákon. Veľký komentár, 2. vyd.

cena v e-shope 44,00 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o advokácii. Komentár

cena v e-shope 41,80 €Obsah: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových
Byty, nebytové priestory s komentárom

cena v e-shope 7,00 €Cieľom publikácie je poskytnúť užitočné odpovede
Zákon o zdravotnom poistení. Komentár

cena v e-shope 31,83 €ZDZhN