NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MÁJ 2017

1. Občianske súdne konanie po novom (Vokálová, Mitterpachová, Jakubáč, Brázdil, Ikrényi)

2. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

3. Ochrana spotrebiteľa (Jana Mazáková)

4. Trestný poriadok. Veľký komentár, 3.vyd. (Čentéš a kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní (Marko Deák)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní (Ševcová)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Komentáre k slovenským zákonom

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Právna úprava zákona o lesoch smeruje najmä k
Zákon o lesoch. Komentár
cena v predajni 29,50 €

cena v e-shope 28,03 €Zákon o podmienkach výkonu volebného práva.
Zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Komentár
cena v predajni 40,00 €

cena v e-shope 38,00 €Okrem aktuálneho znenia tohto zákona sa pri čítaní
Zákonník práce po ostatnej novele - komentár, príklady
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,25 €Správny súdny poriadok. Veľký komentár
cena v predajni 159,00 €

cena v e-shope 151,05 €Predkladaná publikácia prináša komentár k
Európsky prokurátor - komentár k nariadeniu Rady EÚ
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Predkladaná kniha prináša komentár k zákonu, ktorý
Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Komentár
cena v predajni 56,60 €

cena v e-shope 50,94 €Nariadenie Rím I - komentár je nariadnie, ktoré
Nariadenie Rím I- komentár
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,67 €Predkladaná publikácia prináša podrobný výklad
Zákonník práce. Veľký komentár
cena v predajni 119,00 €

cena v e-shope 113,05 €Predkladaná publikácia Civilný mimosporový
Civilný mimosporový poriadok. Veľký komentár
cena v predajni 119,00 €

cena v e-shope 113,05 €Kniha sa venuje problematike sťažnostného práva a
Zákon o sťažnostiach
cena v predajni 38,50 €

cena v e-shope 36,58 €Zákon o správcoch bytových domov. Komentár
Zákon o správcoch bytových domov. Komentár
cena v predajni 28,60 €

cena v e-shope 27,17 €Zákon o strelných zbraniach a strelive. Komentár
Zákon o strelných zbraniach a strelive. Komentár
cena v predajni 25,90 €

cena v e-shope 24,60 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o DPH. Komentár - zapracované zmeny k 1.1.2017
cena v predajni 64,90 €

cena v e-shope 58,41 €Predkladaná publikácia Zákon o výkone trestu
Zákon o výkone trestu odňatia slobody - komentár
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 26,12 €Predkladaná publikácia prináša stručný výklad
Stavebný zákon - zapracované zmeny od 1.1.2016
cena v predajni 49,90 €

cena v e-shope 48,40 €Predkladaná publikácia prináša aktualizovaný
Komentovaný zákonník práce s príkladmi
cena v predajni 25,90 €

cena v e-shope 24,64 €PMPP 9-10/2017 Zákon o cezhraničnej spolupráci s
PMPP 9-10/2017 Zákon o cezhraničnej spolupráci s komentárom
cena v predajni 8,20 €

cena v e-shope 7,79 €Predkladaná publikácia Všeobecné správne konanie -
Všeobecné správne konanie - Teória a prax
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár obsahuje
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár
cena v predajni 67,60 €

cena v e-shope 64,22 €Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,25 €Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár 2. vydanie
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 10,35 €Zákonník práce(2017) Komentár k vybraným
Zákonník práce (2017)
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Obchodný zákonník. Veľký komentár. I a II. zväzok
Obchodný zákonník. Veľký komentár. I. a II. zväzok
cena v predajni 155,00 €

cena v e-shope 139,50 €Zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR - komentár
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,77 €Zákon o Policajnom zbore - komentár poskytuje
Zákon o Policajnom zbore - komentár
cena v predajni 26,50 €

cena v e-shope 25,17 €Zákon o rozhodcovskom konaní. Komentár poskytuje
Zákon o rozhodcovskom konaní. Komentár
cena v predajni 79,00 €

cena v e-shope 75,05 €Civilný sporový poriadok je novým procesným
Civilný sporový poriadok. Veľký komentár
cena v predajni 139,00 €

cena v e-shope 132,05 €Predkladaná publikácia Obchodný zákonník - Veľký
Obchodný zákonník - Veľký komentár. 1. zväzok
cena v predajni 105,00 €

cena v e-shope 94,50 €Aktualizované vydanie komentovaného trestného
Trestný zákon. Veľký komentár 3. vydanie
cena v predajni 65,00 €

cena v e-shope 58,50 €Vyhlášky - Ministerstva spravodlivosti SR o
Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z. - komentár
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,67 €Zákon o oznamovaní protispoločensk činnosti
Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár
cena v predajni 9,30 €

cena v e-shope 8,83 €Kniha Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Komentár
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Komentár
cena v predajni 42,50 €

cena v e-shope 40,37 €Zákon o vysielaní a retransmisii. Komentár je
Zákon o vysielaní a retransmisii. Komentár
cena v predajni 58,00 €

cena v e-shope 55,10 €Zákon o ochrane pred požiarmi. Komentár obsahuje
Zákon o ochrane pred požiarmi - komentár
cena v predajni 25,50 €

cena v e-shope 24,22 €Občanské soudní řízení - soudcovský komentář -
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha III. 2. vydání
cena v predajni 70,50 €

cena v e-shope 66,97 €Nariadenie Brusel I Komentár obsahuje komentovaný
Nariadenie Brusel I - komentár
cena v predajni 24,50 €

cena v e-shope 23,27 €Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár
Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie
cena v predajni 99,00 €

cena v e-shope 67,50 €Cieľom komentára je ponúknuť základný výklad
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár
cena v predajni 26,50 €

cena v e-shope 24,91 €NDY4M2