NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 27,55 €
do košíka:
cena v e-shope 29,90 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 7,90 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


O NÁS » Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb, je v našom záujme osobné údaje chrániť pred zneužitím a pri ich ochrane postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

 

1 Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť, Erudite, s.r.o., so sídlom Na Pasekách 25, 83106 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka 109572/B, prevádzkovateľ e-shopu www.pravnickaliteratura.sk, (ďalej len "správca")

 

2. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky vytvorenej na www.pravnickaliteratura.sk. Preto využívame údaje ako meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa.

Pre účely potrebnej komunikácie pri riešení vybavovania objednávky využívame Váš mail a telefónne číslo.

Osobné údaje môžeme uchovávať aj pre prípad skvalitnenia nami poskytovaných služieb, ktoré sú Vám určené. Napríklad formou zasielania informácií o novinkách a nových tituloch (prostredníctvom mailu), o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať.

Údaje môžme poskytovať tretím stranám, a to len v nevyhnutnom rozsahu a len v prípade súdneho nariadenia, či vymáhania našich práv.

Údaje v prípade fyzických osôb - podnikateľov a právických osôb ako IČO, DIČ, IČ DPH poskytujeme za účelom správy dane a kontrolného výkazu aj príslušnému Daňovému úradu.

Osobné údaje taktiež uchovávame pre potreby spracovania účtovníctva.

Údaje môže byť spracované pre marketingové účely (spracovanie emailu na zasielanie spokojnosti zákazníka, či zasielanie noviniek)

Pre zlepšenie našich služieb môžeme využívať súbory cookies

 

3. Ďalší príjemcovia osobných údajov

V prípade poskytnutia našich služieb a realizácie objednávky poskytujeme Vaše údaje nasledovným tretím stranám:

Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému Webareal)

Slovenská pošta, a.s. (prepravná spoločnosť)

ReMax Courier service, spol. s r.o. (prepravná spoločnosť)

Heureka shopping s.r.o. (hodnotenie nákupu)

 

4. Doba uchovania osobných údajov

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uchované správcom, je doba nevyhnutná, a to 10 rokov od doby realizácie objednávky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovananím osobných údajov, čo znamená, že kedykoľvek môžete súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať.

 

5. Práva subjektu údajov

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania a právo namietať proti spracovaniu osobných údajov a právo na prenosnosť údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonná povinnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na mailovú adresu info@pravnickaliteratura.sk

V prípade, že sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené nariadenie, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s platným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR), ako aj s inými právnymi predmismi o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú zbierané a spracované len po nevyhnutnú dobu, v nevyhnutnom rozsahu a nie sú sprístupňované tretím stranám.

 

NDU1OGU