NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Medzinárodné trestné právo

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v predajni 18,20 €
cena v e-shope 17,29 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Vymedzenie pojmu zahraniční bojovník a) zahraniční
Zahraniční bojovníci a možnosti jejich trestněprávního postihu
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Kniha rozoberá právny inštitút opatrenia proti
Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

cena v e-shope 14,40 €Predkladaná publikácia prináša komentár k
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii. Koment
cena v predajni 25,40 €

cena v e-shope 24,13 €Autor v predkladanej publikácii Zločin mučení a
Zločin mučení a lidská práva

cena v e-shope 25,62 €Druhé a doplnené vydanie českého zákona o
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Komentář  2. vydání
cena v predajni 135,00 €

cena v e-shope 128,25 € Trestní právo Evropské únie 2. vydání popisuje
Trestní právo Evropské unie 2. vydání
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach. Komentár
cena v predajni 14,70 €

cena v e-shope 13,97 €Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze. Komentár
cena v predajni 82,50 €

cena v e-shope 74,25 €Rímsky štatút, ako zakladajúci štatút
Zločin agrese v římském statusu mezinárodního trestního soudu po revizní konfere
cena v predajni 13,36 €

cena v e-shope 12,69 €Predkladaná publikácia je spracovaním rozhodovacej
Mezinárodní trestní soud (2005-2017)
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Terorismus - základní otázky trestního práva a
Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie
cena v predajni 16,20 €

cena v e-shope 15,40 €Predkladaná publikácia prináša komentár k
Európsky prokurátor - komentár k nariadeniu Rady EÚ
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Kniha analyzuje tradičnú formu zodpovednosti
Superior Responsibility in International Criminal Law
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,67 €Boj proti praniu špinavých peňazí je celosvetovo
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financ
cena v predajni 22,28 €

cena v e-shope 21,16 €Zborník príspevkov z odbornej konferencie. Obsah:
Obchodovanie s ľuďmi alebo otroctvo 21. storočia
cena v predajni 11,70 €

cena v e-shope 11,12 €Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní
Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a
cena v predajni 31,00 €

cena v e-shope 29,45 €Cieľom publikácie je byť praktickou príručkou
Právní pomoc v cizím státu v přípravném řízení trestním, 3.vydání
cena v predajni 35,50 €

cena v e-shope 33,73 €Publikácia spracováva vojnové zločiny ako časť
Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti
cena v predajni 7,70 €

cena v e-shope 7,70 €Problematika organizovaného zločinu ako fenoménu
Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě
cena v predajni 12,33 €

cena v e-shope 11,71 €Kniha je spracovaná na základe niekoľkoročnej
Trestné právo Európskej únie
cena v predajni 36,00 €

cena v e-shope 32,40 €Publikácia sa venuje problematike zákonnosti
Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských
cena v predajni 8,20 €

cena v e-shope 7,79 €International Criminal Law provides a clear
International Criminal Law, 2nd edition
cena v predajni 49,40 €

cena v e-shope 46,93 €Organizovaný zločin je fenoménom, ktorý významne
Organizovaný zločin
cena v predajni 12,70 €

cena v e-shope 12,07 €Kniha poskytuje základný a prehľadný návod ako
Manuál státního zástupce a soudce pro postup v právním styku s cizinou...1+2
cena v predajni 28,91 €

cena v e-shope 27,46 €Systém schengenského acquis je nástrojom, ktorý sa
Systém schengenského acquis
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Publikácia predstavuje originálny prístup k
Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu, 4.vyd.
cena v predajni 28,17 €

cena v e-shope 14,09 €Korupcia ako negatívny jav, rozšírený vo väčšine
Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém
cena v predajni 20,08 €

cena v e-shope 19,08 €Obsah časopisu Iuridica 2/2008 Vybrané otázky
Vybrané otázky europeizace trestního procesu
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 4,75 €Acta Universitatis Carolinae (časopis Univerzity
Europeizace skutkových podstat některých trestných činů

cena v e-shope 5,00 €Acta Universitatis Carolinae - časopis Právnickej
Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva

cena v e-shope 5,00 €Autor stručne vysvetľuje vývoj justičnej
Rámcová rozhodnutí a zásada vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech
cena v predajni 9,64 €

cena v e-shope 9,15 €Kniha sa zaoberá koncepciou trestnej zodpovednosti
Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva
cena v predajni 13,65 €

cena v e-shope 12,97 €Zborník príspevkov zo seminára usporiadaného
Problémy implementace Statusu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu
cena v predajni 15,44 €

cena v e-shope 14,69 €Publikácia obsahuje výber kľúčových rozhodnutí
Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů...

cena v e-shope 23,18 €Knižka sa zaoberá medzinárodnou právnou pomocou v
Úprava mezinárodní právní pomoci v trestních věcech v rámci EU...
cena v predajni 5,69 €

cena v e-shope 5,24 €Kniha vymedzuje pojmy inštitúcií a spolupráce v
Institucionální rámec spolupráce v trestních věcech v EU
cena v predajni 11,62 €

cena v e-shope 11,04 €Základným východiskom predkladanej publikácie je
Evropské trestní právo
cena v predajni 22,41 €

cena v e-shope 21,29 €Spracovaná monografia s vysokou teoretickou a
Europeizace trestního práva
cena v predajni 33,70 €

cena v e-shope 32,02 €Predkladaná publikácia je výsledkom
Europeizace trestního práva
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,25 €OGI4NTFiNz