TOVAR V AKCII

cena v e-shope 2,00 €
do košíka:
cena v predajni 19,86 €
cena v e-shope 6,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Medzinárodné trestné právo

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v e-shope 17,29 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 
Usporiadať podľa 
Výrobca Publikácia predstavuje súborné dielo judikatúry
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2018 až 2022 v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

cena v e-shope 21,85 €Publikácia prináša judikatúru SD EÚ vo veciach
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2018 až 2022 vo veciach trestných

cena v e-shope 21,71 €Vymedzenie pojmu zahraniční bojovník a) zahraniční
Zahraniční bojovníci a možnosti jejich trestněprávního postihu

cena v e-shope 9,50 €Kniha rozoberá právny inštitút opatrenia proti
Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

cena v e-shope 15,84 €Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite
Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite (Budapeštiansky dohovor). Komentár

cena v e-shope 21,78 €Predkladaná publikácia skúma formálne aspekty
Extradice v mezinárodním právu

cena v e-shope 33,83 €Predkladaná publikácia prináša komentár k
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii. Koment

cena v e-shope 24,13 €Autor v predkladanej publikácii Zločin mučení a
Zločin mučení a lidská práva

cena v e-shope 25,62 €Druhé a doplnené vydanie českého zákona o
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Komentář  2. vydání

cena v e-shope 128,25 €Monografia poskytuje podrobný prehľad o
Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

cena v e-shope 29,21 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach. Komentár

cena v e-shope 13,97 €Kniha obsahuje komentár k zákonu o európskom
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze. Komentár

cena v e-shope 43,30 €Rímsky štatút, ako zakladajúci štatút
Zločin agrese v římském statusu mezinárodního trestního soudu po revizní konfere

cena v e-shope 12,69 €Predkladaná publikácia je spracovaním rozhodovacej
Mezinárodní trestní soud (2005-2017)

cena v e-shope 19,31 €Terorismus - základní otázky trestního práva a
Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie

cena v e-shope 15,40 €Judikatúra Súdneho dvora EÚ v konaní o európskom
Judikatúra Súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze
cena v predajni 17,10 €

cena v e-shope 6,00 €Predkladaná publikácia prináša komentár k
Európsky prokurátor - komentár k nariadeniu Rady EÚ

cena v e-shope 18,81 €Kniha analyzuje tradičnú formu zodpovednosti
Superior Responsibility in International Criminal Law

cena v e-shope 15,67 €Boj proti praniu špinavých peňazí je celosvetovo
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financ

cena v e-shope 21,16 €Kniha prináša ucelený prehľad inštitútov právneho
Právny styk s cudzinou

cena v e-shope 27,55 €Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v
Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii

cena v e-shope 18,00 €Zborník príspevkov z odbornej konferencie. Obsah:
Obchodovanie s ľuďmi alebo otroctvo 21. storočia

cena v e-shope 11,70 €Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní
Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a

cena v e-shope 31,00 €Cieľom publikácie je byť praktickou príručkou
Právní pomoc v cizím státu v přípravném řízení trestním, 3.vydání

cena v e-shope 39,10 €Publikácia spracováva vojnové zločiny ako časť
Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti

cena v e-shope 11,00 €Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských
Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv

cena v e-shope 16,00 €Problematika organizovaného zločinu ako fenoménu
Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě

cena v e-shope 11,71 €Kniha je spracovaná na základe niekoľkoročnej
Trestné právo Európskej únie

cena v e-shope 32,40 €Publikácia sa venuje problematike zákonnosti
Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských

cena v e-shope 7,79 €Organizovaný zločin je fenoménom, ktorý významne
Organizovaný zločin

cena v e-shope 12,70 €Kniha poskytuje základný a prehľadný návod ako
Manuál státního zástupce a soudce pro postup v právním styku s cizinou...1+2

cena v e-shope 27,46 €Systém schengenského acquis je nástrojom, ktorý sa
Systém schengenského acquis

cena v e-shope 9,50 €Publikácia predstavuje originálny prístup k
Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu, 4.vyd.

cena v e-shope 14,09 €Korupcia ako negatívny jav, rozšírený vo väčšine
Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém

cena v e-shope 19,08 €Obsah časopisu Iuridica 2/2008 Vybrané otázky
Vybrané otázky europeizace trestního procesu

cena v e-shope 4,75 €Acta Universitatis Carolinae (časopis Univerzity
Europeizace skutkových podstat některých trestných činů

cena v e-shope 5,00 €Acta Universitatis Carolinae - časopis Právnickej
Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva

cena v e-shope 5,00 €Autor stručne vysvetľuje vývoj justičnej
Rámcová rozhodnutí a zásada vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech

cena v e-shope 9,15 €MjY1M2J