NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 23,75 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Ostatné

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha popisuje nástroje a špecifiká hodnitenia
Formatívne hodnotenie a jeho implementácia do výučby prírodných vied, matematiky
cena v predajni 18,60 €

cena v e-shope 17,67 €Aplikovaná rétorika podporuje komunikačný výkon
Rétorika a komunikace, 14. vydání

cena v e-shope 14,90 €Kniha približuje problematiku týkajúcu sa krízovej
Krizová komunikace v zátěžových situacích
cena v predajni 10,35 €

cena v e-shope 9,83 €Každá ľudská spoločnosť, každý spoločenský
Chytila patrola...aneb prostituce za Rakouska i republiky
cena v predajni 14,57 €

cena v e-shope 13,11 €Cieľom monografie je demonštrovať aktuálnosť
Kult a morálka
cena v predajni 9,47 €

cena v e-shope 9,00 €Cieľom knihy je priblížiť antropologické poňatie
Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie I. Od antiky po renesanci
cena v predajni 9,23 €

cena v e-shope 8,31 €Súbor oficiálnych skúšobných testov používaných
Skúšobné testy. Osobné autá a motocykle

cena v e-shope 6,90 €Praktická pomôcka na záverečné preskúšanie žiakov
Skúšobné testy. Nákladné autá a autobusy

cena v e-shope 5,90 €Kniha sa snaží zodpovedať niektoré otázky
Politický systém a náboženská sloboda podľa islamského náboženstva
cena v predajni 8,70 €

cena v e-shope 8,27 €Hlavné dôvody konštituovania novej geopolitiky
Klasická a nová geopolitika

cena v e-shope 9,76 €Cieľom predkladanej publikácie je sprostredkovať
Úvod do etiky, 2.vyd.

cena v e-shope 8,90 €Zem, unikátny jav v poznanom kozmickom priestore.
Bezpečná planéta?

cena v e-shope 9,76 €Ide o učebnicu na Žilinskú univerzitu pre odbor
Súdne inžinierstvo v odbore Cestná doprava. Návody na cvičenia 1.
cena v predajni 23,41 €

cena v e-shope 23,41 €Kniha pojednáva o vybraných oblastiach spojených s
Bezpečnostní technologie, systémy a management IV.
cena v predajni 16,85 €

cena v e-shope 15,17 €Vysokoškolská učebnica slúži pre orientáciu pri
Mediácia a probácia optikou teórie a právnej praxe
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Predkladaná publikácia približuje aktuálne témy
Aktuální otázky bezpečnostního managementu v kontextu probíhající pandemie Covid

cena v e-shope 20,90 €V súčasnej dobe sme vychovávaní k tomu, že zabíjať
Nesvoboda
cena v predajni 14,05 €

cena v e-shope 13,35 €Kniha analyzuje kybernetickú bezpečnosť v širších
Kybernetická (ne)bezpečnost
cena v predajni 24,48 €

cena v e-shope 23,26 €Jedno zo zlomových diel ruskej náboženskej
Moc kľúčov

cena v e-shope 7,70 €Už piate aktualizované a upravené vydanie českej
Základy sociologie a politologie, 5.vyd.
cena v predajni 20,70 €

cena v e-shope 19,67 €Nové kľúčové výzvy a fenomény prinášajú vo svete
Spoločnosť budúcnosti I.
cena v predajni 19,60 €

cena v e-shope 18,62 €Príručka pre všetkých, ktorí premýšľajú o 
Podnikání včera, dnes a zítra
cena v predajni 12,15 €

cena v e-shope 11,54 €Kniha prináša príbeh najväčšieo švédskeho
Prípad Thomasa Quicka
cena v predajni 16,99 €

cena v e-shope 15,29 €Kniha sa venuje problematike manažérskeho
Manažerské rozhodování a sport
cena v predajni 11,70 €

cena v e-shope 11,12 €Kniha reaguje na aktuálnu situáciu v slovenskom
Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy

cena v e-shope 5,00 €Kniha prináša základnú orientáciu v problematike
Zpravodajství

cena v e-shope 10,79 €Predkladaná monografia má za hlavný cieľ odhadnúť
Spoločná poľnohospodárska politika a jej vplyv na príjmy vlastníkov pôdy

cena v e-shope 5,20 €Kniha prináša pohľad na nový systém obchodovania s
Koncepcia obchodovania s agrárnymi komoditami v EÚ

cena v e-shope 5,00 €Kniha prináša ekonomickú analýzu deliktného práva,
Ekonomická analýza deliktního práva

cena v e-shope 14,24 €Tým hlúpostiam o „nirváne“ a nekonečnom šťastí so
Slobodná tržná ekonomika je katastrofa
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 12,24 €Cieľom publikácie je poskytnúť odborné vedomosti o
Environmentálne technológie a technika
cena v predajni 16,90 €

cena v e-shope 16,06 €Publikácia podrobne komentuje dávky ma mamičky,
Materská 2022
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Rozsah činností, záchranných prác príslušníkov
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v záchranných službách
cena v predajni 25,41 €

cena v e-shope 24,13 €Kniha obsahuje právne predpisy čo sa týka výbušnín
Předpisy o výbušninách
cena v predajni 23,03 €

cena v e-shope 21,87 €Kniha sa venuje zapojeniu sa žiakov do
Rovesnícka mediácia
cena v predajni 8,45 €

cena v e-shope 8,02 €Kniha vznikla na základe mnoho odborných
Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí
cena v predajni 14,90 €

cena v e-shope 14,15 €Čo sa týka Leopoldova tak stalinistická väznica
Útěk z Leopoldova (3 svazky)
cena v predajni 46,76 €

cena v e-shope 44,42 €Kniha sa zameriava na konsenzuálne formy násilia s
Sex, násilí a společnost
cena v predajni 16,58 €

cena v e-shope 15,75 €Kniha je súborom štúdií, ktoré spája téma
Pravoslaví, problematika nacionalismu a hranice náboženské tolerance
cena v predajni 8,93 €

cena v e-shope 8,48 €MWY3MT