NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Texty zákonov / Slovenské

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Obsah: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník po
Obchodný zákonník. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov ...

cena v e-shope 6,30 €Obsah: Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov po
zákon o dani z príjmov. Zákon o správnych poplatkoch

cena v e-shope 5,70 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok

cena v e-shope 4,80 €Úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
Civilný sporový poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 5,80 €Zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných
Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev s DS

cena v e-shope 7,80 €Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS

cena v e-shope 7,30 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení
Zákonník práce s DS

cena v e-shope 7,80 €Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v
Civilný sporový poriadok s DS

cena v e-shope 6,20 €Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v
Správny súdny poriadok s DS

cena v e-shope 6,90 €Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
Ústava Slovenskej republiky s DS

cena v e-shope 5,80 €Zákon č. 281/2023 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti
Zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov s DS

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registr po
Zákon o obchodnom registri. Zákon o cenách. Správny súdny poriadok

cena v e-shope 3,90 €Opatrenie č. 220/2023 Z.z. Ministerstva práce,
Opatrenie MPSVaR o úprave súm životného minima. Zákon o peňažných príspevkoch na

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov po novele
Zákon o dani z príjmov. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj...

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s DS

cena v e-shope 4,90 €Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v
Zákon o súkromnej bezpečnosti s DS

cena v e-shope 5,80 €Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
Zákon o správnych poplatkoch. Opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po novele
Trestný zákon. Trestný poriadok. Zákon o registri trestov. Zákon o ochrane

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zákon o sociálnom

cena v e-shope 5,70 €Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Trestný zákon s DS

cena v e-shope 7,30 €Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov po novele
Zákon o dani z príjmov

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok)

cena v e-shope 3,30 €Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi po
Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

cena v e-shope 2,40 €Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení
Trestný poriadok

cena v e-shope 8,80 €Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
Exekučný poriadok a Zákon o ukončení exekučných konaní

cena v e-shope 7,20 €Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení
Zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami

cena v e-shope 10,90 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení
Zákonník práce

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR Zákon č.
Ústava SR. Obchodný zákonník. Zákon o obchodnom registri...

cena v e-shope 6,60 €Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - úplné znenie zákona

cena v e-shope 6,10 €Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
Zákonník práce - úplné znenie zákona

cena v e-shope 6,30 €Úplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
Obchodný zákonník s DS

cena v e-shope 9,30 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok s DS

cena v e-shope 5,80 €Obsah: 1. Trestné právo Zákon č. 300/2005 Z.z.
Trestné právo 2023

cena v e-shope 10,90 €Obsah: Štátna hymna SR Zákon č. 460/1992 Zb.
Ústava Slovenskej republiky

cena v e-shope 3,50 €Obsah Správa daní a poplatkov Zákon č. 563/2009
Zákony 2023 I. časť A

cena v e-shope 9,20 €Obsah Účtovníctvo Zákon č. 431/2002 Z.z. o
Zákony 2023 I. časť B

cena v e-shope 9,20 €Obsah Ústava SR Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava
Zákony 2023 II. časť A

cena v e-shope 9,20 €Obsah Civilný proces Zákon č. 160/2015 Z.z.
Zákony 2023 II. časť B

cena v e-shope 9,20 €Obsah Zákonník práce Zákon č. 311/2001 Z.z.
Zákony 2023 III. časť A

cena v e-shope 9,20 €ZTkwZDFhN