NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Texty zákonov / Slovenské

Autorský zákon
vyd. Heuréka
Úplné znenie zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 215/2018 Z.z. s účinnosťou od 11. októbra 2018.
cena v predajni 3,50 €
cena v e-shope 3,50 €

Autorský zákon

Úplné znenie zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení zákona č. 177/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2019.
cena v predajni 3,90 €
cena v e-shope 3,90 €

Exekučný poriadok. Úzz, 4.vyd.

Úplné znenie zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 213/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2018.
cena v predajni 4,20 €
cena v e-shope 4,20 €

Občiansky zákonník. Úzz, 6. vydanie

Stavebný zákon. Úzz
vyd. Heuréka
Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 177/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2019.
cena v predajni 3,50 €
cena v e-shope 3,50 €

Stavebný zákon. Úzz

Zákon o správnom konaní. Úzz, 10. vydanie
Úplné znenie zákona - vyd. Heuréka
Úplné znenie zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 177/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2018.
cena v predajni 2,20 €
cena v e-shope 2,20 €

Zákon o správnom konaní. Úzz, 10. vydanie

Správny súdny poriadok
Úplné znenie zákona - vyd. Heuréka
Úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z.z. s účinnosťou od 1.5.2017
cena v predajni 4,20 €
cena v e-shope 4,20 €

Správny súdny poriadok

Úplné znenie zákonov podľa právneho stavu k 15. septembru 2017: Zákon č.36/2005 Z.z. o rodine Zákon č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách
cena v predajni 3,50 €
cena v e-shope 3,50 €

Zákon o rodine. Zákon o mene a priezvisku. Zákon o matrikách ÚZZ, 4.vyd.

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia obsahuje: Zákon o výchove a vzdelávaní
Školský zákon a vyhlášky po novelách
cena v predajni 6,90 €

cena v e-shope 6,90 €Schválené zmeny Trestného zákona sa týkajú hlavne
Trestný poriadok, Trestný zákon, Trestná zodpovednosť PO
cena v predajni 7,50 €

cena v e-shope 7,50 €Prvá kapitola obsahuje kategórie strelných zbraní
Strelné zbrane a strelivo. Súkromná bezpečnosť. BOZP
cena v predajni 6,50 €

cena v e-shope 6,50 €Novelizovaný zákon č. 185/2018 Z.z. Autorský zákon
Autorský zákon s DS
cena v predajni 2,40 €

cena v e-shope 2,40 €Novelizovaný zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny
Katastrálny zákon s DS
cena v predajni 2,20 €

cena v e-shope 2,20 €Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve s
Zákon o rybárstve s DS
cena v predajni 1,90 €

cena v e-shope 1,90 €Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s DS
cena v predajni 1,50 €

cena v e-shope 1,50 €Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení
Trestný zákon s DS
cena v predajni 4,10 €

cena v e-shope 4,10 €Kniha prináša úplné znenie zákonníka práce (zákon
Zákonník práce po novele 2018
cena v predajni 6,20 €

cena v e-shope 6,20 €Úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
ÚZZ Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)
cena v predajni 1,00 €

cena v e-shope 1,00 €Zákon č. 112/2018 Z.z. o sicálnej ekonomike a
Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
cena v predajni 2,50 €

cena v e-shope 2,50 €Úplné znenie zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
ÚZZ Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
cena v predajni 4,20 €

cena v e-shope 4,20 €Úplné znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
ÚZZ Zákon o obecnom zriadení
cena v predajni 1,60 €

cena v e-shope 1,60 €Obsah: Zákon č. 8/2009 Z.z. v znení zákona č.
Zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou a farebnými značkami
cena v predajni 6,90 €

cena v e-shope 6,90 €Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke s DS
cena v predajni 6,30 €

cena v e-shope 6,30 €Vreckové vydanie prináša znenie zákona č. 106/2018
Prevádzka vozidiel v cestnej premávke
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení
Zákon o Policajnom zbore s DS
cena v predajni 2,20 €

cena v e-shope 2,20 €Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v
Zákon o sociálnych službách s DS
cena v predajni 6,90 €

cena v e-shope 6,90 €Obsah: Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody
NZ o posudzovaní zhody výrobku, o technickej normalizácii a o poskytovaní inform
cena v predajni 2,90 €

cena v e-shope 2,90 €Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
Zákonník práce s dôvodovou správou
cena v predajni 3,40 €

cena v e-shope 3,40 €Obsah: Úplné znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o
ÚZZ Zákon o ochrane osobných údajov. Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spr
cena v predajni 6,13 €

cena v e-shope 6,13 €Úplné znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
Zákon o ochrane osobných údajov s DS
cena v predajni 3,70 €

cena v e-shope 3,70 €Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS
cena v predajni 3,00 €

cena v e-shope 3,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - VI
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - V
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - IV
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - III časť B
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - III časť A
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - II časť B
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - II časť A
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - I časť B
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - I časť A
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
Stavebný zákon. Úzz
cena v predajni 3,50 €

cena v e-shope 3,50 €Úplné znenie zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych
Exekučný poriadok. Úzz, 4.vyd.
cena v predajni 3,90 €

cena v e-shope 3,90 €Ústava Slovenskej repulibky č. 460/1992 Zb. v
Ústava Slovenskej republiky. S účinnosťou od 4. apríla 2017
cena v predajni 3,00 €

cena v e-shope 3,00 €Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
Zákonník práce. S účinnosťou od 18. júna 2016
cena v predajni 4,20 €

cena v e-shope 4,20 €Úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Úzz, 2.vydanie
cena v predajni 2,20 €

cena v e-shope 2,20 €Úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
Správny súdny poriadok
cena v predajni 4,20 €

cena v e-shope 4,20 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok
cena v predajni 3,50 €

cena v e-shope 3,50 €OGYwOWU2Y