NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 4,90 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Texty zákonov / Slovenské

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
Civilný sporový poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 4,90 €Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - úplné znenie zákona

cena v e-shope 6,10 €Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
Zákonník práce - úplné znenie zákona

cena v e-shope 6,30 €Úplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
Obchodný zákonník s DS

cena v e-shope 9,30 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok s DS

cena v e-shope 5,80 €Obsah: 1. Trestné právo Zákon č. 300/2005 Z.z.
Trestné právo 2023

cena v e-shope 8,50 €Obsah: Štátna hymna SR Zákon č. 460/1992 Zb.
Ústava Slovenskej republiky

cena v e-shope 3,50 €Obsah Správa daní a poplatkov Zákon č. 563/2009
Zákony 2023 I. časť A

cena v e-shope 9,20 €Obsah Účtovníctvo Zákon č. 431/2002 Z.z. o
Zákony 2023 I. časť B

cena v e-shope 9,20 €Obsah Ústava SR Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava
Zákony 2023 II. časť A

cena v e-shope 9,20 €Obsah Civilný proces Zákon č. 160/2015 Z.z.
Zákony 2023 II. časť B

cena v e-shope 9,20 €Obsah Zákonník práce Zákon č. 311/2001 Z.z.
Zákony 2023 III. časť A

cena v e-shope 9,20 €Obsah Sociálne, dôchodkové a nemocenské poistenie
Zákony 2023 III. časť B

cena v e-shope 9,20 €Obsah Stavebný zákon a súvisiace predpisy Zákon č.
Zákony 2023 IV.

cena v e-shope 9,20 €Obsah Rozpočtové pravidlá Zákon č. 523/2004 Z.z. o
Zákony 2023 V. časť A

cena v e-shope 9,20 €Obsah Školy Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a
Zákony 2023 V. časť B

cena v e-shope 9,20 €Obsah: 1. Životné prostredie Zákon č. 17/1992 Zb.
Zákony 2023 VI.

cena v e-shope 9,20 €Úplné znenie zákona č. 460/1992 Zb. Ústava
Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd

cena v e-shope 8,90 €Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine po novele zákonom
Zákon o rodine. Zákon o e-Governmente. Civilný mimosporový poriadok...

cena v e-shope 5,10 €Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Zákon o pozemkových spoločenstvách...

cena v e-shope 3,00 €Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku. Zákon o správe daní...

cena v e-shope 5,40 €Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe
Zákon o e-Governmente. Zákon o štátnej správe v školstve...

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce po zmene
Zákonník práce. Zákon o sociálnom poistení...

cena v e-shope 7,70 €Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa Zákon
Zákon o prídavku na dieťa. Zákon o rodine. Zákon o rodičovskom príspevku...

cena v e-shope 3,00 €Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
Zákonník práce s DS

cena v e-shope 7,70 €Úplné znenie zákona č. 162/1995 Zb. Katastrálny
Katastrálny zákon

cena v e-shope 3,30 €Obsah Vyhláška č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a
Vyhláška o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy,

cena v e-shope 3,90 €Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
Stavebný zákon

cena v e-shope 5,20 €Zákon č. 222/2022 Z.z. o štátnej podpore nájomného
Zákon o štátnej podpore nájomného bývania. Zákon o pozemkových spoločenstvách...

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení po
Zákon o zdravotnom poistení

cena v e-shope 3,00 €Zákon č. 567/2007 Z.z. o geologických prácach po
Zákon o geologických prácach (geologický zákon)

cena v e-shope 2,40 €Zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe v úplnom znení s
Zákon o výstavbe s DS

cena v e-shope 6,90 €Zákon č. 265/2022 Z.z. o vydavateľoch publikácií a
Zákon o publikáciách s DS

cena v e-shope 5,40 €Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v úplnom
Zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami a s DS

cena v e-shope 10,90 €Úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

cena v e-shope 3,30 €Úplné znenie zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský
Autorský zákon

cena v e-shope 4,50 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok

cena v e-shope 4,20 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce po novele
Zákonník práce. Zákon o sociálnom poistení. Zákon o prídavku na dieťa...

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách po novele zákonom
Zákon o cenách. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám...

cena v e-shope 3,00 €Y2RiMzVh