NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Texty zákonov / Slovenské

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
Exekučný poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 6,00 €Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - úplné znenie zákona

cena v e-shope 7,10 €Úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
Správny súdny poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 6,00 €Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 9,70 €Úplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
Obchodný zákonník s DS

cena v e-shope 9,20 €Úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o
Živnostenský zákon s DS

cena v e-shope 6,40 €Zákon č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a
Stavebný zákon. Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov. Výstavba a územné plánovanie

cena v e-shope 10,50 €Úplné znenie zákona č. 323/2023 Z.z. o verejnej
Zákon o verejnej osobnej doprave s DS

cena v e-shope 6,30 €Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok s DS

cena v e-shope 9,90 €Obsah: Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po
Trestný zákon. Trestný poriadok

cena v e-shope 11,50 €Úplné znenie zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
Zákon o prokuratúre s DS

cena v e-shope 5,30 €Obsah: I. časť: Ústava Uznesenie Slovenskej
Ústava, ústavné zákony a Ústavný súd do vrecka

cena v e-shope 7,70 €Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z
Zákon o dani z príjmov s DS

cena v e-shope 9,40 €Úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní - úplné znenie zákona

cena v e-shope 8,30 €Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon
Stavebný zákon - úplné znenie zákona

cena v e-shope 5,30 €Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Trestný zákon s DS

cena v e-shope 11,90 €Zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní Zákon
Zákon o územnom plánovaní. Zákon o výstavbe - úplné znenie zákona

cena v e-shope 5,30 €Obsah Rozpočtové pravidlá Zákon č. 523/2004 Z.z. o
Zákony 2024 V.

cena v e-shope 10,80 €Obsah Stavebný zákon a súvisiace predpisy Zákon č.
Zákony 2024 IV.

cena v e-shope 10,80 €Obsah Sociálne, dôchodkové a nemocenské poistenie
Zákony 2024 III. časť B

cena v e-shope 10,80 €Obsah Zákonník práce Zákon č. 311/2001 Z.z.
Zákony 2024 III. časť A

cena v e-shope 10,80 €Obsah Civilný proces Zákon č. 160/2015 Z.z.
Zákony 2024 II. časť B

cena v e-shope 10,80 €Obsah Obchodné právo Zákon č. 513/1991 Zb.
Zákony 2024 II. časť A

cena v e-shope 10,80 €Obsah Účtovníctvo Zákon č. 431/2002 Z.z. o
Zákony 2024 I. časť B

cena v e-shope 10,80 €Obsah: Správa daní a poplatkov Zákon č. 563/2009
Zákony 2024 I. časť A

cena v e-shope 10,80 €Tento zákon zosúladuje právne predpisy so zákonmi
Životné prostredie po novelách

cena v e-shope 8,36 €Obsah: Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov po
zákon o dani z príjmov. Zákon o správnych poplatkoch

cena v e-shope 5,70 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok

cena v e-shope 4,80 €Úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
Civilný sporový poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 5,80 €Zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných
Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev s DS

cena v e-shope 7,80 €Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS

cena v e-shope 7,30 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení
Zákonník práce s DS

cena v e-shope 7,80 €Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v
Civilný sporový poriadok s DS

cena v e-shope 6,20 €Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v
Správny súdny poriadok s DS

cena v e-shope 6,90 €Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
Ústava Slovenskej republiky s DS

cena v e-shope 5,80 €Zákon č. 281/2023 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti
Zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov s DS

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registr po
Zákon o obchodnom registri. Zákon o cenách. Správny súdny poriadok

cena v e-shope 3,90 €Opatrenie č. 220/2023 Z.z. Ministerstva práce,
Opatrenie MPSVaR o úprave súm životného minima. Zákon o peňažných príspevkoch na

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov po novele
Zákon o dani z príjmov. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj...

cena v e-shope 4,80 €YmZlM