KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Texty zákonov / Slovenské - strana 6

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Obsah: Úplné znenie zákona č. 124/2006 Z.z. o
ÚZ Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

cena v e-shope 2,81 €Obsah: Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z.z. o
ÚZ Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení

cena v e-shope 13,46 €Obsah: Úplné znenie zákona č. 43/2004 Z.z. o
ÚZ Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o životnom minime

cena v e-shope 5,18 €Úplné znenie zákona: Zákon č. 102/2014 Z.z. o
NZ o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb

cena v e-shope 2,80 €Obsah: Úplné znenie zákona č. 223/2001 Z.z. o
ÚZ Zákon o odpadoch

cena v e-shope 4,30 €Obsah: Úplné znenie zákona č. 523/2004 Z.z. o
ÚZ Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy...

cena v e-shope 3,95 €Obsah: Úplné znenie zákona č. 98/2004 Z.z. o
ÚZ Zákony o spotrebných daniach

cena v e-shope 8,84 €Obsah: Úplné znenie zákona č. 145/1995 Z.z o
ÚZ Zákon o správnych poplatkoch. Zákon o súdnych poplatkoch

cena v e-shope 7,92 €Úplné znenie zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
ÚZ Zákon o miestnych daniach

cena v e-shope 4,75 €Novelizovaný zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom
Zákon o kolektívnom vyjednávaní s DS

cena v e-shope 1,10 €Obsah: Úplné znenie zákona č.650/2004 Z.z. o
ÚZ Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

cena v e-shope 5,04 €Príručka protipožiarnej bezpečnosti a ochrany
Príručka protipožiarnej bezpečnosti a ochrany

cena v e-shope 10,44 €Úplné znenie zákonov podľa právneho stavu k 15.
Zákon o rodine. Zákon o mene a priezvisku. Zákon o matrikách

cena v e-shope 4,50 €Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a
Vyhláška o BOZP pri stavebných prácach

cena v e-shope 1,43 €Novelizovaná znenie zákona č.274/2009 Z.z. o
Zákon o poľovníctve s DS

cena v e-shope 2,80 €Obsah: Úplné znenie zákona č.223/2001 Z.z. o
ÚZ Zákon o odpadoch, Zákon o ovzduší, Zákon o obaloch

cena v e-shope 4,05 €Úplné znenie zákona č.71/1967 Zb. o správnom
Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

cena v e-shope 3,30 €Edícia Aktuálne právne predpisy: Zákon č.190/2003
APP Zákon o strelných zbraniach a strelive

cena v e-shope 0,50 €Obsah Vyhláška Ministerstva hospodárstva
Kategorizácia ubytovacích zariadení

cena v e-shope 2,96 €Súbor právnych predpisov z oblasti ochrany
Nová právna úprava ochrany ovzdušia a obalového hospodárstva

cena v e-shope 9,81 €Aktuálne právne predpisy: Zákon č. 7/2005 Z.z. o
APP Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

cena v e-shope 0,50 €Úplné znenie zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných
Zákon o strelných zbraniach a strelive s DS

cena v e-shope 8,70 €Úplné znenie zákona č.317/2009 Z.z. o
Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch...

cena v e-shope 3,10 €Úplné znenie zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve
Zákon o pohrebníctve

cena v e-shope 1,30 €Obsah Úplné znenie zákona č. 566/2001 Z.z. o
ÚZZ Zákon o cenných papieroch

cena v e-shope 10,64 €Úplné znenie zákona č.101/2010 Z.z. Nový zákon.
Zákon o preukazovaní pôvodu majetku s DS

cena v e-shope 1,95 €Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s DS

cena v e-shope 2,48 €YmVhN