NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MÁJ 2017

1. Občianske súdne konanie po novom (Vokálová, Mitterpachová, Jakubáč, Brázdil, Ikrényi)

2. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

3. Ochrana spotrebiteľa (Jana Mazáková)

4. Trestný poriadok. Veľký komentár, 3.vyd. (Čentéš a kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní (Marko Deák)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní (Ševcová)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Spotrebiteľské právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Vysokoškolské učebné skriptum sa zaoberá vybranými
Právo v cestovním ruchu
cena v predajni 15,61 €

cena v e-shope 14,83 €Publikace je zevrubnou studií veřejného prostoru.
Soukromý zájem ve veřejném prostoru
cena v predajni 11,80 €

cena v e-shope 11,21 €Monografia sa zaoberá rozhodnutiami predbežnej
Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Obsah: Zákon o reklame s komentárom Prísnejšie
Zákon o reklame po novelách s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Reklamné právo predstavuje súbor noriem verejného
Reklamní právo
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Publikácia prezentuje potrebu súladu politiky
Cestovný ruch a Európska únia
cena v predajni 10,40 €

cena v e-shope 9,36 €Predkladaná publikácia predstavuje výkladový
Malá encyklopédia poistenia a poisťovníctva s cudzojazyčnými ekvivalentami
cena v predajni 1,50 €

cena v e-shope 1,50 €Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na
Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání
cena v predajni 90,00 €

cena v e-shope 85,50 €Kniha zorzumiteľnou formou, vrátane príkladov z
Praktický průvodce GDPR
cena v predajni 16,15 €

cena v e-shope 15,34 €Predkladaná publikácia sa zaoberá právnou
Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,88 €Publikácia podáva ucelený obraz o právnej úprave
Susedské spory, 2.vyd.
cena v predajni 43,00 €

cena v e-shope 38,70 €Kniha sa venuje problematike sťažnostného práva a
Zákon o sťažnostiach
cena v predajni 38,50 €

cena v e-shope 36,58 €Kniha slúži ako sprievodca riešením najbežnejších
Môj domáci právnik
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 8,91 €Kniha Správa cizího majetku sa komplexne venuje
Správa cizího majetku
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,87 €Publikácia sa komplexne venuje problematike
Bytové družstevnictví
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Predkladaná publikácia komplexne spracováva
Deliktní právo
cena v predajni 35,55 €

cena v e-shope 33,77 €Kniha Mediace dnes - realita a perspektivy prináša
Mediace dnes – realita a perspektivy
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Publikácia prináša výber judikatúry zameranej na
Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov. Judikatúra
cena v predajni 33,00 €

cena v e-shope 31,35 €Kniha Předběžná opatření ve věcech ochrany proti
Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí
cena v predajni 8,54 €

cena v e-shope 8,11 €Mimovládne organizácie zastávajú v každej
Mimovládne neziskové organizácie
cena v predajni 15,30 €

cena v e-shope 14,53 €Bezkontaktné čipy a ochrana soukromí poskytuje
Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí
cena v predajni 17,45 €

cena v e-shope 16,58 €Odškodnení bolesti a trvalých následku u
Odškodnění bolesti a trvalých následků u pracovních a nepracovních úrazů
cena v predajni 11,43 €

cena v e-shope 10,86 €Publikácia Application of the Right to education
Application of the Right to education in Austria and Slovakia
cena v predajni 4,42 €

cena v e-shope 4,20 €Predmetom publikácie je vymedzenie ochrany majetku
Ochrana majetku
cena v predajni 12,74 €

cena v e-shope 12,10 €Publikácia sa zaoberá problematikou zodpovednosti
Odpovědnost za výrobek v Evropské unii, České republice a Slovenské republice
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,97 €Publikácia prináša právnu analýzu a interpretáciu
Mediácia - Praktický právny sprievodca
cena v predajni 15,80 €

cena v e-shope 14,22 €Predkladaná publikácia je vedeckou prácou aturovo,
Susedské spory
cena v predajni 45,00 €

cena v e-shope 40,50 €Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti 3.
Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti 3. vydání
cena v predajni 22,28 €

cena v e-shope 21,16 €Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov rozoberá
Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Bezpečnostné sytémy - Kamerové bezpečnostné
Bezpečnostné systémy - Kamerové bezpečnostné systémy
cena v predajni 23,00 €

cena v e-shope 21,85 €Kniha predstavuje praktickú príručku spolkového
Spolky a spolkové právo
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,61 €Hlavným cieľom knihy je oboznámiť s právnou
Cestovní právo
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Publikácia Sousedská práva podle nového občanského
Sousedská práva podle nového občanského zákoníku
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,23 €Publikácia je praktickou príručkou, ktorá je
Praktický právní průvodce pro neziskové organizace
cena v predajni 10,46 €

cena v e-shope 9,83 €Publikácia Vznik a obsah závazků - Judikatura k
Vznik a obsah závazků - Judikatura k rekodifikaci
cena v predajni 31,49 €

cena v e-shope 29,91 €Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť
Neziskové organizácie - teoretické a ekonomické súvislosti
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 20,00 €Nosnou témou znaleckého práva je poňatie a
Znalecké právo
cena v predajni 21,96 €

cena v e-shope 20,86 €Monografia sa zaoberá problematikou krátkodobého
Zákon o krátkodobom nájme bytu. Komentár
cena v predajni 34,90 €

cena v e-shope 32,81 €Kulatý stůl nazvaný Cestovní ruch ve světle nové
Cestovní ruch ve světle nové právní úpravy
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Y2RmYWRmMz