TOVAR V AKCII

cena v e-shope 9,50 €
do košíka:
cena v e-shope 9,90 €
do košíka:
cena v e-shope 5,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Spotrebiteľské právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha sa venuje procesným postupom týkajúcich sa
Predvídateľnosť sporového konania

cena v e-shope 41,80 €Cieľom monografie je rozbor problematiky
Odčiňování duševních útrap primárních obětí

cena v e-shope 18,32 €Zodpovednosť za škodu patrí medzi
Záujmy chránené zodpovednosťou za škodu

cena v e-shope 14,30 €Kniha sa venuje zániku služob. pomeru vojaka z
Zánik služebního poměru vojáka z povolání v porovnání se skončením pracovního po

cena v e-shope 21,42 €Publikácia obsahuje analýzu problematiky
Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

cena v e-shope 18,80 €Kniha pospisuje problematiku inovácií v školstve a
Inovácie v edukácii

cena v e-shope 16,81 €Kniha sa zaoberá legislatívnymi zmenami počas
Proměny soukromého práva v době COVID-19

cena v e-shope 25,60 €Cieľom publikácie je oboznámiť s problematikou
Zdroje financovania mimovládnych neziskových organizácií - možnosti v Slovenskej

cena v e-shope 15,00 €Kniha prináša pohľad na problematiku ochrany
Pilíře a limity ochrany osobnosti nejen ve dvacátém prvním století

cena v e-shope 39,98 €Predkladaná monografia je výsledkom skúmania
Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví

cena v e-shope 26,00 €Publikácia mapuje právnu úpravu civilnej
Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

cena v e-shope 18,80 €Za posledné obdobie stúpol záujem verejnosti o
Svěřenské fondy pro praxi

cena v e-shope 22,90 €Kniha je rozsiahlym spracovaním práva súvisiaceho
Cestovní právo 2. vydání

cena v e-shope 63,86 €Kniha prináša systematický výklad základných
Potravinové právo

cena v e-shope 33,25 €Kniha sa komplexne venuje poisťovaciemu právu,
Tvorba a distribuce pojištění osob

cena v e-shope 20,94 €Prehľadná monografia písaná jasným a zrozumiteľným
Ukončenie nájmu bytu. Právne postavenie nájomcu

cena v e-shope 20,90 €Kniha prináša komplexného sprievodcu financiami
Šlabikár financií pre neziskovky

cena v e-shope 15,57 €Problematika zvereneckého fondu je mnohým stále
Svěřenský fond - návod k použití

cena v e-shope 12,07 €Monografia sa zameriava na špecifickú oblasť
Nestátní neziskové organizace, dobrovolníci a možnosti spolupráce při

cena v e-shope 11,76 €Predmetom predkladanej publikácie je snaha o
Decízne systémy

cena v e-shope 46,55 €Predmetom súkromného práva poistného sú majetkové
Judikatúra vo veciach súkromného poistného práva

cena v e-shope 46,55 €Trovy konania úzko súvisia s právom na 
Trovy súdneho konania. Judikatúra

cena v e-shope 49,50 €Kniha sa venuje problematike osobných údajov a
GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

cena v e-shope 19,08 €Kniha sa zaoberá problematikou újmy, škody,
Újma, škoda v ČR a SR

cena v e-shope 9,87 €Občiansky zákonník, ktorý predstavuje mohutné
Soukromé právo 21. století

cena v e-shope 41,13 €Zastúpenie je inštitút, ktorý nachádza uplatnenie
Zastúpenie v súkromnom práve, 2.vyd.

cena v e-shope 37,05 €Kniha predstavuje praktického sprievodcu svetom
Občianske združenia - Návod na obsluhu a údržbu

cena v e-shope 13,90 €Ochrana osobných údajov tvorí neoddeliteľnú súčasť
Osobní údaje v kontextu GDPR

cena v e-shope 13,80 €Zverenecké fondy predstavujú zaujímavý a prínosný
Svěřenské fondy/Krok za krokem, 2.vyd.

cena v e-shope 15,79 €Kniha Whisteblowing - minulost, přítomnost,
Whistleblowing - minulost, přítomnost, budoucnost

cena v e-shope 18,43 €Na obce (obecné úrady) sa často obracajú
Susedské spory v obci, 2. vydanie

cena v e-shope 26,03 €Predkladaná publikácia sa venuje namä doposiaľ
Základní instituty shromažďovacího práva

cena v e-shope 16,67 €Predkladaná publikácia analyzuje súčasnú právnu
Neplatnosť a neúčinnosť právneho úkonu

cena v e-shope 12,35 €Cieľom textu je popísať význam fundrasingu pre
Fundraising

cena v e-shope 6,75 €GDPR upravuje oblasť, ktorá sa dotýka prakticky
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Komentář

cena v e-shope 120,00 €Kniha je komplexným spracovaním problematiky
Ochrana osobných údajov

cena v e-shope 25,65 €Rozšírené a doplnené druhé vydanie veľkého
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

cena v e-shope 73,15 €Rozšírené a doplnené druhé vydanie veľkého
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

cena v e-shope 67,92 €Cieľom tejto publikácie je v jej piatich častiach
Cestovný ruch v ekonomike a spoločnosti

cena v e-shope 18,72 €MzdmYWE