NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 7,29 €
cena v e-shope 3,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Spotrebiteľské právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Neziskové organizácie potrebujú mať základné
Marketing neziskových organizácií
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 6,30 €Oblasť ochrany osôb a majetku v sebe spája
Problematika ochrany osob a majetku
cena v predajni 7,30 €

cena v e-shope 6,94 €Predkladaná monografia je logicky štrukturovaná do
Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu
cena v predajni 27,14 €

cena v e-shope 25,78 €Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
Rekodifikácia súkromného práva v SR - ako ďalej?
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 13,50 €Kniha podrobne a prehľadne spracováva jeden z
Společné jmění manželů a podnikání + CD
cena v predajni 18,22 €

cena v e-shope 17,31 €Diskusné fórum I. konané 27.1.2006 Ch.de Bar: O
Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanskeého práva I.
cena v predajni 13,77 €

cena v e-shope 13,08 €Otázkam kodifikácie súkromného práva sa intenzívne
Otázky kodifikácie súkromného práva
cena v predajni 7,64 €

cena v e-shope 7,03 €Predkladaná publikácia obsahuje jednak návrh
Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva
cena v predajni 7,24 €

cena v e-shope 6,52 €Publikácia predstavuje autorove štúdie zaoberajúce
Institucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti
cena v predajni 21,10 €

cena v e-shope 21,10 €Základný sprievoda poisťovacieho sprostredkovate
Profese pojišťovací zprostředkovatel
cena v predajni 9,31 €

cena v e-shope 8,85 €Publikácia oboznamuje s právnou úpravou a zásadnou
Odpovědnost za škodu, 3.vydanie
cena v predajni 20,48 €

cena v e-shope 19,46 €Fenomén zásad práva, obzvlášť zásad v súkromnom
Systém zásad soukromého práva
cena v predajni 10,20 €

cena v e-shope 9,69 €Nadácia alebo nadačný fond sú účelové združenia
Nadace a nadační fondy, 2.vydanie
cena v predajni 8,37 €

cena v e-shope 7,95 €Verejne prospešná spoločnosť je špecifickým druhom
Obecně prospěšná společnost, 3.vydání
cena v predajni 8,53 €

cena v e-shope 8,10 €Komplexná praktická daňová príručka pre
Daňové podmínky působení neziskových subjektů
cena v predajni 16,77 €

cena v e-shope 15,93 €Kniha Neziskové organizácie rieši nielen vybrané
Neziskové organizácie
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Kniha podáva komplexný a vyčerpávajúci prehľad
Sdružení bez právní subjektivity 2010-2011
cena v predajni 15,77 €

cena v e-shope 14,98 €Kniha zahŕňa rozhodnutia súdov, prevažne ÚS ČR, NS
Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení
cena v predajni 18,86 €

cena v e-shope 16,97 €Komentár k českému zákonu, ktorý ustanovuje právo
Zákon o sdružování občanů, komentář
cena v predajni 22,29 €

cena v e-shope 21,18 €Komentovaný český zákon o zhromažďovacom práve
Zákon o právu shromažďovacím, komentář
cena v predajni 21,30 €

cena v e-shope 10,65 €Komentár k českému antidiskriminač zákonu
Antidiskriminační zákon, komentář
cena v predajni 24,20 €

cena v e-shope 22,99 €Kniha sa venuje problematike rozhodcovského
Rozhodčí řízení, 2.vyd.
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Výber rozhodnutí NS ČR a ostatných českých súdov z
Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení
cena v predajni 12,57 €

cena v e-shope 11,94 €Žaloba je základným procesným úkonom, ktorý
Přehled judikatury. Žaloba, její náležitosti a vady
cena v predajni 11,92 €

cena v e-shope 11,32 €Kniha približuje základné princípy právnej úpravy
Osobní údaje, právo a my
cena v predajni 15,44 €

cena v e-shope 14,67 €Táto publikácia sa venuje podbrobnému výkladu
Osobní údaje a jejich ochrana, 2.vydanie
cena v predajni 23,50 €

cena v e-shope 22,33 €Kniha sa zaoberá susedskými vzťahmi v kontexte
Sousedské spory a paragrafy, 2.vydanie
cena v predajni 14,90 €

cena v e-shope 13,41 €Kniha popisuje právne vzťahy medzi susedmi, právne
Sousedská práva, 5.vyd.
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Judikatúra vo veciach ochrany osobnosti významne
Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 2.vydanie
cena v predajni 14,37 €

cena v e-shope 13,65 €Kniha predstavuje výber judikatúry vo veciach
Přehled judikatury ve věcech rozsudků pro uznání, zmeškání a podmínek odvolání
cena v predajni 12,75 €

cena v e-shope 12,11 €Prehľad judikatúry z oblasti bezdôvodného
Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení, 2.vydání
cena v predajni 38,42 €

cena v e-shope 36,50 €Novelizácie antidiskriminač zákona uskutočnené
Antidiskriminačný zákon, komentár
cena v predajni 32,00 €

cena v e-shope 30,40 €Kniha sa zameriava najmä na pochopenie princípov
Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,41 €Publikácia podáva komplexný pohľad na právnu
Soukromoprávní aspekty nadačního a spolkového práva...
cena v predajni 26,82 €

cena v e-shope 13,41 €Knižka je úvodom do problematiky spolkového a
Spolkové a nadační právo
cena v predajni 9,83 €

cena v e-shope 4,92 €Publikácia obsahuje výklad úplného znenia českého
Zákon o pojistných zprostředkovatelích..., komentář
cena v predajni 30,37 €

cena v e-shope 28,84 €Publikácia sa venuje rozboru právnej úpravy
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom
cena v predajni 10,59 €

cena v e-shope 10,59 €Publikácia sa zaoberá komplexným posúdením
Pojištění odpovědnosti za škodu (historie a současnot)
cena v predajni 14,59 €

cena v e-shope 13,86 €Publikácia sa zameriava na riešenie problémov,
222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení
cena v predajni 10,67 €

cena v e-shope 9,82 €YmE3M