NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Ľudské práva

 

Odborné právnické knihy, učebnice i judikatúra

z oblasti ochrany ľudských práv

podľa Ústavy Slovenskej republiky

i z pohľadu európskeho a medzinárodného práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Cieľom predkladanej publikácie je objasniť
Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Historicko-ideo kontext ľudských práv autorka v
Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 8,55 €Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát
Naturalizace v České republice
cena v predajni 22,46 €

cena v e-shope 21,34 €Meze základních práv v České republice poukazuje
Meze základních práv v České republice
cena v predajni 18,45 €

cena v e-shope 17,52 €Beyond Compliance - Impementace rozhodnutí
Beyond Compliance
cena v predajni 22,28 €

cena v e-shope 21,16 €Menšiny, vysoké školy a právo sa venuje postavením
Menšiny, vysoké školy a právo
cena v predajni 8,50 €

cena v e-shope 8,08 €Nová práva úprava v oblasti ochrany práva na
GDPR. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár
cena v predajni 43,90 €

cena v e-shope 41,71 €Spravodlivosť je jedna zo základných spoločenských
Spravodlivosť premietnutá do spoločenskej praxe
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Ľudské práva poskytuje podrobný právny a
Ľudské práva
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Lidská práva a medicína je zborníkok na tému
Lidská práva a medicína
cena v predajni 15,30 €

cena v e-shope 14,54 €Omezování svobod z duvodu veřejného zájmu sa jedná
Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický
Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář
cena v predajni 20,47 €

cena v e-shope 19,44 €Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv
Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Kniha prináša zásadné vybrané rozhodnutia
Judikatúra - Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR
cena v predajni 31,90 €

cena v e-shope 29,99 €Lidská práva sa podrobne venuje ľudským právam a
Lidská práva
cena v predajni 13,40 €

cena v e-shope 12,73 €Etika v sociálnej práci a otázky ľudských práv a
Etika v sociálnej práci a otázky ľudských práv a slobôd
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Antidiskriminač zákon. Komentár reflektuje v
Antidiskriminačný zákon. Komentár
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Kniha prináša ucelený pohľad na základné ľudské
Ochrana lidských práv v ústavním a evropském kontextu
cena v predajni 15,50 €

cena v e-shope 14,72 €Základní práva - svazek první Dustojnost sa venuje
Základní práva - svazek první Důstojnost
cena v predajni 35,78 €

cena v e-shope 33,99 €Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci
Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci
cena v predajni 22,50 €

cena v e-shope 21,37 €Judicializace justiční politiky Evropským soudem
Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Zápolení o pravdu, naději a lidskou dustojnost sa
Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost
cena v predajni 16,65 €

cena v e-shope 15,81 €Zákon o právu shromažďovacím. Komentář 2. vydání
Zákon o právu shromažďovacím. Komentář 2. vydání
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Výjimečné stavy a lidská práva poskytuje pohľad
Výjimečné stavy a lidská práva
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Antidiskriminač zákon. Komentář 2. vydání
Antidiskriminační zákon. Komentář 2. vydání
cena v predajni 53,55 €

cena v e-shope 50,87 €Publikácia Application of the Right to education
Application of the Right to education in Austria and Slovakia
cena v predajni 4,42 €

cena v e-shope 4,20 €Obsah: Postmoderní doba a její vztah k metafyzice
Lidská práva bez metafyziky: Legitimita v (post)moderní době
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 11,31 €Kniha predstavuje teoretický pohľad na vzťah
Veřejná správa a lidská práva
cena v predajni 12,35 €

cena v e-shope 11,73 €Publikácia prináša komplexné spracovanie
Základní práva
cena v predajni 33,75 €

cena v e-shope 32,06 €"...dielo poskytuje originálny a v slovenských
Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu
cena v predajni 23,00 €

cena v e-shope 21,85 €Eutanazie. Víme o čem mluvíme poskytuje skúsenosti
Eutanazie
cena v predajni 6,37 €

cena v e-shope 6,05 €Medzinárodné humanitárne právo sa venuje ľudským
Mezinárodní humanitární právo - vznik, vývoj a nové výzvy
cena v predajni 12,90 €

cena v e-shope 12,25 €Antidiskriminač zákon. Komentář prináša
Antidiskriminační zákon. Komentář
cena v predajni 35,10 €

cena v e-shope 33,35 €Lidská práva: (ne)smysl české politiky? poskytuje
Lidská práva: (ne)smysl české politiky?
cena v predajni 13,46 €

cena v e-shope 12,79 €Základní lidská práva a slobody je zborníkom na
Základní lidská práva a svobody
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,00 €Evolution of child protection and child welfare
Evolution of child protection and child welfare policies in selected European
cena v predajni 15,52 €

cena v e-shope 15,52 €CONTENTSI. EUROPEAN HUMAN RIGHTS SYSTEM
Protection of human rights in the post-communist countries
cena v predajni 14,90 €

cena v e-shope 14,15 €Publikácia sa zaoberá problematikou segregácie,
Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států
cena v predajni 14,85 €

cena v e-shope 14,11 €Toto speciální číslo AUC- I obsahuje deset článků,
Mezinárodní, lidskoprávní a ústavněprávní aspekty občanství EU 2/2014
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €MmU2MzY4