NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Ľudské práva

 

Odborné právnické knihy, učebnice i judikatúra

z oblasti ochrany ľudských práv

podľa Ústavy Slovenskej republiky

i z pohľadu európskeho a medzinárodného práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Čo sa týka testu proporcionality tak momentálne
Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,95 €Kniha prináša pohľad na vývoj ústavných princípov
Lidská práva za mřížemi
cena v predajni 19,74 €

cena v e-shope 18,75 €Európska únia na začiatku nového tisícročia
Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související
cena v predajni 35,95 €

cena v e-shope 34,15 €Dohovor o právach detí možno označiť za
Úmluva o právech dítěte. Komentář

cena v e-shope 77,55 €Predkladaná kniha predstavuje základné európske
Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv III. zväzok
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 26,12 €Súčasné výzvy v oblasti ochrany ľudských práv
Internal Dimension of Human Rights Law in the EU
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Zborník príspevkov z konferencie pod názvom
Pravda, lož a sloboda slova
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 13,50 €Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
Ústava Slovenskej republiky. Listina základných práv a slobôd
cena v predajni 3,50 €

cena v e-shope 3,50 €Predkladaná publikácia sa venuje namä doposiaľ
Základní instituty shromažďovacího práva
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie nie sú
Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona
cena v predajni 29,21 €

cena v e-shope 27,74 €Listina základních práv a svobod je preverená
Listina základních práv a svobod. Komentář
cena v predajni 103,00 €

cena v e-shope 97,85 €Kniha rozoberá problematiku diskriminácie a
Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,23 €Nádnárodné systémy ochrany ľudských práv II.
Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv II. Zväzok
cena v predajni 25,30 €

cena v e-shope 24,03 €Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu jedná sa o
Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Zborník príspevkov. Obsah: J. Ondřejková:
Ochrana lidských práv: úloha parlamentů a soudů
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Autor v predkladanej publikácii Zločin mučení a
Zločin mučení a lidská práva
cena v predajni 21,15 €

cena v e-shope 20,09 €O tom, ako sa brániť prípadnej diskriminácii
Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR
cena v predajni 12,95 €

cena v e-shope 12,95 €Kniha česko-slovenské autorského kolektívu sa
Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení
cena v predajni 35,55 €

cena v e-shope 33,77 €Postavenie a ochrana národnostných menšín a
Postavenie a ochrana národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republ
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 10,35 €Lidská práva v praxi obecných soudu reflektuje ako
Lidská práva v praxi obecných soudů
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Nacistická eutanázia predcháazala holokaustu a
Nacistický program eutanázie NS Euthanasie
cena v predajni 13,16 €

cena v e-shope 12,50 €Cieľom predkladanej publikácie, jedinečnej svojho
Zákaz vekovej diskriminácie (spoločenské a právne aspekty)
cena v predajni 8,80 €

cena v e-shope 8,36 €V rozšírených publikáciách o ľudskej dôstojnosti
Lidská důstojnost - právně teoretická a filozofická perspektiva
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Predkladaná publikácia obsahuje kapitoly venované
Listina základních práv Evropské unie
cena v predajni 16,30 €

cena v e-shope 15,49 €Predkladaná publikácia Základní práva - svezek
Základní práva - svazek druhý - Svoboda
cena v predajni 38,60 €

cena v e-shope 36,67 €Predkladaná publikácia skúma dejiny ľudských práv
Za horizontem lidských práv
cena v predajni 12,54 €

cena v e-shope 11,91 €Primárnych cieľom predkladanej publikácie je
Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi
cena v predajni 16,20 €

cena v e-shope 16,20 €Ochrana osobnosti, soukromí a osobných údajú sa
Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Zákon o verejnom ochrancovi práv. Komentár jedná
Zákon o verejnom ochrancovi práv. Komentár
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Komentář, který vznikl při záštitě veřejné
Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Lidská práva v mezikulturních perspektivách
Lidská práva v mezikulturních perspektivách
cena v predajni 17,16 €

cena v e-shope 16,30 €Ľudské práva a slobody na Spiši v minulosti
Ľudské práva a slobody na Spiši v minulosti
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Predkladaná publikácia sa venuje problematike
Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Predkladaný prvý zväzok učebnice prináša pohľad na
Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv I. zväzok
cena v predajni 28,20 €

cena v e-shope 26,79 €Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím
Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím
cena v predajni 9,80 €

cena v e-shope 9,31 €Obsah: M. Babíčková: Esenciální obsah základních
Poměřování základních práv
cena v predajni 7,90 €

cena v e-shope 7,51 €Právo na spravedlivý proces je nepochybně jedním
Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech
cena v predajni 12,37 €

cena v e-shope 12,37 €Zákon o právu shromažďovacím Praktický komentář
Zákon o právu shromažďovacím. Praktický komentář
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,96 €Publikácia sa venuje analýze súdneho výkladu
Výklad pojmu iné postavenie z pohľadu zákazu diskriminácie v judikatúre súdov
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €MWYxN2M