TOVAR V AKCII

cena v e-shope 17,00 €
cena v predajni 30,88 €
cena v e-shope 10,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Ľudské práva - strana 4

 

Odborné právnické knihy, učebnice i judikatúra

z oblasti ochrany ľudských práv

podľa Ústavy Slovenskej republiky

i z pohľadu európskeho a medzinárodného práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Cílem této monografie je zasadit lidská práva do
Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva

cena v e-shope 10,00 €Kniha je komplexným prehľadom ľudských práv
Lidská práva v mezinárodní politice

cena v e-shope 42,63 €Listinu je treba hodnotiť ako komplex
Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva

cena v e-shope 21,34 €Publikácia mapuje problémy dnešného ľudstva.
Občanská a lidská práva v současné době

cena v e-shope 13,68 €V tomto svazku Studií z lidských práv je věnována
Od zákazu diskriminace k ochraně kolektivních práv

cena v e-shope 10,00 €Zborník príspevkov Obsah: H. Puzoňová, P. Polák:
Právo na vzdělání

cena v e-shope 14,53 €Publikácia rozoberá a hodnotí problematiku vzniku
Ústavné garancie základných ľudských a občianskych práv a slobôd, 2.vyd.

cena v e-shope 18,05 €Kniha pomocí teoretického aparátu studia
Zápas o uvozovky

cena v e-shope 12,86 €Moderní pojetí lidských práv je tradičně
Lidská a přirozená práva v dějinách

cena v e-shope 14,97 €Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských
Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv

cena v e-shope 16,00 €Obsah: Úvod Pojem doktríny prostoru pro uvážení
Doktrína prostoru pro uvážení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

cena v e-shope 15,77 €Pojmom "stranícky aparát" alebo "aparát
Centrum moci: Aparát Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska 1948-1989

cena v e-shope 9,40 €OBSAHProjevy nenávisti v demokratickém právním
Rovnost a zákaz diskriminace v právní teorii a praxi

cena v e-shope 10,00 €Kniha vznikla ako projekt na na vzdelávanie
Důstojně a radostně

cena v e-shope 7,71 €Obsah: Jan Kuklík, René Petráš: Předmluva PROBLÉMY
Právo a menšiny

cena v e-shope 5,00 €Kniha Politická práva je
Politická práva

cena v e-shope 55,13 €Publikácia komentuje dôsledky premien
Demokratizace a lidská práva

cena v e-shope 13,90 €Učebný text poukazuje na modifikáciu sociálnej
Sociálna spravodlivosť

cena v e-shope 10,16 €Osoby so zdraotným postihnutím majú rovnaké
Hospodářská, sociální a kulturní práva a zdravotně postižení

cena v e-shope 6,19 €The Amnesty International Report 2013 documents
Amnesty Interantional Report 2013

cena v e-shope 9,50 €Zborník príspevkov: K. Klíma: The Constitution and
Lidská práva a právní politika boje proti terorismu

cena v e-shope 22,33 €Intimate Violence poskytuje výsledky štúdia
Intimate Violence

cena v e-shope 9,84 €Zlepšenie postavenia osôb so zdravotným
Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

cena v e-shope 16,60 €Zborník príspevkov. Obsah: J. Filip: Listina deset
Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu ČR a SR

cena v e-shope 8,51 €Štúdie venované rôznym problémom medzinárodnej
Mezinárodněprávní aspekty ochrany lidských práv

cena v e-shope 8,90 €Predmetom tohto diela je teoretické pojednanie o
Filozofické a právně teoretické aspekty lidských práv

cena v e-shope 7,13 €Obsah:I. Prirodzenosť dôstojnosti človeka - axióma
Ľudská dôstojnosť - axióma ľudských práv

cena v e-shope 5,70 €Kniha je ukážkou nekonvenčného myslenia, nastoľuje
Práva národa

cena v e-shope 6,61 €Před listopadem 1989 jsme zavádění "pozitivní
Antidiskriminační zákon - pomoc slabším nebo převrácení práva ?

cena v e-shope 7,42 €Kniha Helsinský efekt Daniela Thomase je jako
Helsinský efekt - mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu

cena v e-shope 15,41 €Křesťanství a lidská práva poskytuje ideu ľudských
Křesťanství a lidská práva

cena v e-shope 8,46 €Publikácia Zápas o lidská práva sa venuje ľudským
Zápas o lidská práva

cena v e-shope 13,72 €Práce podává dějinný nástin vývoje ochrany
Evropská ochrana náboženské svobody

cena v e-shope 8,96 €Kniha je určená pre lekárov a zdravotníckych
Sprevádzanie chorých a zomierajúcich

cena v e-shope 11,61 €Publikácia obsahuje výsledky výskumného projektu
Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace

cena v e-shope 9,90 €Kniha se zabývá euroamerickým pojetím lidských
Sjednocující se Evropa a lidská práva a občanská práva

cena v e-shope 17,42 €Tato analytická publikace volí odlišný přístup k
Nová lidská práva

cena v e-shope 6,50 €Predkladaná publikácia rozoberá problematiku
Judikatura soudů EU a Rady Evropy ve věcech zákazu diskriminace

cena v e-shope 10,45 €Kniha sa zameriava na slobodu prejavu ako ústavou
Sloboda prejavu a sloboda po prejave

cena v e-shope 20,00 €ZTAwMj