TOVAR V AKCII

cena v e-shope 4,95 €
cena v e-shope 3,90 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Ľudské práva - strana 5

 

Odborné právnické knihy, učebnice i judikatúra

z oblasti ochrany ľudských práv

podľa Ústavy Slovenskej republiky

i z pohľadu európskeho a medzinárodného práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Tato publikace je věnována aktuálním otázkám
Právní postavení náboženských menšin

cena v e-shope 8,96 €Cieľom knihy je zistiť, do akej miery Europsky
Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o

cena v e-shope 7,60 €Jde o třetí svazek přehledu judikatury z oblasti
Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Zákaz diskriminace

cena v e-shope 12,10 €Prehľad judikatúry sa zameriava na najvýznamnejšie
Přehled judikatury ESLP. Rozsudky velkého senátu. Svazek II - 2001-2006

cena v e-shope 19,15 €Cizinci ve vlastní zemi predstavuje vývoj
Cizinci ve vlastní zemi

cena v e-shope 17,55 €Ľudské práva sa považujú za práva zabezpečujúce
Sociálno-právny rozmer ochrany práv človeka a zamestnanca

cena v e-shope 7,74 €Kniha sa venuje teoretickým aspektom ľudských
Pojem a teorie lidských práv

cena v e-shope 5,55 €Publikácia poskytuje základnú orientáciu v danej
Ústavné garancie ľudských práv

cena v e-shope 15,00 €Jednoduchosť získavania informácií, dostupnosť
Nenávistný internet versus právo

cena v e-shope 18,84 €Rómovia predstavujú jednu z výrazných etnických
Právní postavení Romů v zemích Evropské unie

cena v e-shope 8,52 €Publikácia prezentuje výsledky medzinárodného
Lidská práva proti rasizmu

cena v e-shope 7,42 €Dvadsať rokov od okamihu, kedy sa uložením
Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku

cena v e-shope 24,26 €Publikácia sa venuje problematike zákonnosti
Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských

cena v e-shope 7,79 €Základné práva a slobody podstatným spôsobom
Základné práva a slobody v pracovnom práve

cena v e-shope 15,68 €Monotematické číslo časopisu AUC Iuridica zamerané
Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí

cena v e-shope 5,70 €Kniha obsahuje príspevky na túmu ľudských práv
Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících

cena v e-shope 11,26 €Kniha odpovedá na niektoré otázky spojené s
Národnostní menšiny v Československu 1918-1938

cena v e-shope 28,41 €Kniha predstavuje vzájomný vzťah prinípov zákazu
Zákaz diskriminace jako právní problém v judikatuře ESLP

cena v e-shope 10,00 €Zborník statí o rôznych aspektoch problematiky
Human Rights and Responsibilities in a Divided World

cena v e-shope 4,24 €Základným cieľom právnej úpravy ochrany osobných
Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář

cena v e-shope 59,90 €Jednou z kľúčových paradigiem súčasného práva je
Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21.století

cena v e-shope 20,81 €Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s
Human Rights Forum 2008

cena v e-shope 6,20 €Aktualizované vydanie publikácie sa snaží podať čo
Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, 3.vyd.

cena v e-shope 18,90 €Kniha predstavuje systematický sumár relevantných
Ochrana ľudských práv a základných slobôd pre sociálnych pracovníkov

cena v e-shope 7,92 €Cieľom učebnice je objasniť totalitný charakter
Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939-1945)

cena v e-shope 9,90 €Kniha prináša príspevky zo seminára, ktorý bol
Sociální práva

cena v e-shope 10,80 €Zborník statí, ktorý prináša nové pohľady na
Islam in Contact with Rival Civilizations

cena v e-shope 4,24 €Kniha sa zameriava na právnohistorick problémy,
Menšiny v meziválečném Československu

cena v e-shope 16,86 €Hlavným cieľom publikácie je popísať ochranu
Právo na spravedlivý proces

cena v e-shope 53,63 €Kniha predstavuje, najmä pre prax, spoľahlivého
Evropská úmluva o lidských právech, komentář

cena v e-shope 185,00 €Kniha obhajuje ideu prirodzenoprávn teórie,
Svoboda a lidská práva

cena v e-shope 8,56 €Publikácia rozoberá právne aspekty slobody
Svoboda projevu. Demokracie, rovnost a svoboda slova

cena v e-shope 11,95 €Úvod do problematiky práv dieťaťa a s ňou
Práva dítěte

cena v e-shope 3,52 €Publikácia dôrazne oboznamuje s inštitútom
Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář, 2.vydání

cena v e-shope 27,72 €Publikácia sa zaoberá právom na informácie z
Právo na informace

cena v e-shope 6,85 €Kniha Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch od
Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch

cena v e-shope 90,00 €Kniha sa zaoberá ľudskými právami v kontexte
Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv

cena v e-shope 22,52 €Kniha hľadá odpovede na otázky princípu rovnosti v
Rovnost a sociální práva

cena v e-shope 12,91 €Európa sa v celosvetovom meradle stala
Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom

cena v e-shope 11,35 €ODRjOGFmYm