NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Obchodné právo

Najnovšie tituly z oblasti obchodného práva


Obchodné právo sme pre lepšiu a rýchlejšiu orientáciu rozdelili do viacerých kategórií, kde si ľahko nájdete konkrétnu publikáciu...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha prináša ekonomickú analýzu deliktného práva,
Ekonomická analýza deliktního práva

cena v e-shope 14,24 €Zmenky predstavujú cenné papiere, ktoré sú veľmi
Zákon směnečný a šekový. Komentář směnečné části
cena v predajni 53,55 €

cena v e-shope 50,87 €Ked sa zadáva verejná zákazka vždy sú určité
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář
cena v predajni 89,55 €

cena v e-shope 85,07 €Kniha prináša podrobný náhľad problematiky
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář s judikaturou
cena v predajni 71,55 €

cena v e-shope 67,97 €Vysokoškolská učebnica obchodného práva je určená
Obchodné právo I.
cena v predajni 55,00 €

cena v e-shope 52,25 €Obchodné spoločnosti a družstvo sú tými
Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty
cena v predajni 24,20 €

cena v e-shope 22,99 €Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu
Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím os
cena v predajni 31,02 €

cena v e-shope 29,46 €Učebnica obchodného práva prináša primeraný rozsah
Obchodné právo, 3.vydanie
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 26,13 €Kniha detailne spracováva otázky týkajúce sa
Smluvní režim výkonu funkce

cena v e-shope 20,68 €Obsah: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže s
Ochrana hospodárskej súťaže - nový zákon s komentárom

cena v e-shope 4,80 €Nový zákon č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže s DS

cena v e-shope 5,20 €Obľúbenosť online nakupovania je čoraz
Právo e-shopov
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Živnostenské podnikanie je forma podnikania na
Živnostenské podnikanie
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Zastúpenie je inštitút, ktorý nachádza uplatnenie
Zastúpenie v súkromnom práve, 2.vyd.
cena v predajni 39,00 €

cena v e-shope 37,05 €Ide o aktualizované vydanie reagujúce na zmeny
Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva 5. vydání
cena v predajni 26,43 €

cena v e-shope 25,10 €Publikácia je jedinečné dielo špičky odborníkov
Zákon o obchodních korporacích. Komentář 2. vydání
cena v predajni 173,90 €

cena v e-shope 165,20 €Kniha prináša podrobný komentár k zákonu o
Zákon o registri partnerov verejného sektora. Komentár
cena v predajni 59,00 €

cena v e-shope 56,05 €Nevyhnutnou podmienkou dosahovania
Inštitucionálna podpora financovania exportu a zahraničných investícií
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Predkladaná publikácia voľne nadväzuje na
Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie II
cena v predajni 36,30 €

cena v e-shope 34,49 €Publikácia zrozumiteľne objasňuje problematiku
Postavení jednatele
cena v predajni 11,04 €

cena v e-shope 10,49 €Aj šírenie pravdy je za určitých okolností
Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení
cena v predajni 22,68 €

cena v e-shope 21,54 €Kniha slúži ako sprievodca uplatňovaním pohľadávok
Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
cena v predajni 28,20 €

cena v e-shope 26,79 €Zverenecké fondy predstavujú zaujímavý a prínosný
Svěřenské fondy/Krok za krokem

cena v e-shope 11,99 €Predkladaná publikácia prináša komentár k vyhláške
Vyhláška č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 14,85 €Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní
Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu
cena v predajni 22,28 €

cena v e-shope 21,16 €Cieľom publikácie je prehľadne poskytnúť
Repetitórium obchodného práva, 3.vydanie
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 28,50 €Právo mezinárodního obchodu popisuje učebnica
Právo mezinárodního obchodu 4. vydání
cena v predajni 37,55 €

cena v e-shope 35,67 €Problematika dobrej správy spoločností sa prelína
Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance
cena v predajni 14,54 €

cena v e-shope 13,81 €Otázka správy a riadenia veľkých korporácií je v
Vykazování nefinančních informací ve světle corporate governance
cena v predajni 8,79 €

cena v e-shope 8,35 €Právna úprava zadávania verejných zákaziek patrí k
Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Česká vysokoškolská učebnica prináša komplexný
Právo obchodních korporací, 2. vyd.
cena v predajni 49,01 €

cena v e-shope 46,55 €Predkladaná publikácia prináša komplexný pohľad na
Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů
cena v predajni 27,96 €

cena v e-shope 26,56 €Kniha prináša podrobné rozpracovanie danej témy.
Odporovateľnosť právnych úkonov v obchodnom práve
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Předběžné opatření v civilním procesu sporném
Předběžné opatření v civilním procesu sporném
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Publikácia sa komplexne zaoberá problematikou
Soutěžní právo, 3. vyd.
cena v predajni 71,55 €

cena v e-shope 67,97 €Nová společnost s ručením omezeným 4. vydání
Nová společnost s ručením omezeným 4. vydání
cena v predajni 14,13 €

cena v e-shope 13,42 €Soutěžní právo EU - Casebook obsahuje rozsudky SD
Soutěžní právo EU – Casebook
cena v predajni 24,75 €

cena v e-shope 23,51 €Neplatnosť a neúčinnost právneho úkonu jedná sa
Neplatnosť a neúčinnosť právneho úkonu
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Predkladaná česká učebnica obchodného práva
Obchodní právo
cena v predajni 39,90 €

cena v e-shope 37,91 €Y2VhMGU