NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Obchodné právo

Najnovšie tituly z oblasti obchodného práva


Obchodné právo sme pre lepšiu a rýchlejšiu orientáciu rozdelili do viacerých kategórií, kde si ľahko nájdete konkrétnu publikáciu...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikace přináší systematické roztřídění
Veřejnoprávní smlouvy koordinační
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Praktická pomôcka s príkladmi z oblasti obchodného
Sbírka příkladů z obchodního práva, 5. vydání
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Predkladaná publikácia sa uceleným spôsobom
Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpra
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a
Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži
cena v predajni 23,03 €

cena v e-shope 21,87 €Čtvrté vydání úspěšného komentáře insolvenčního
Insolvenční zákon. Komentář, 4. vydání
cena v predajni 115,00 €

cena v e-shope 109,25 €Reklamné právo predstavuje súbor noriem verejného
Reklamní právo
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách
Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (20
cena v predajni 154,63 €

cena v e-shope 146,89 €Řešení přeshraničních sporu - pravomoc a autonomie
Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €Pruvodce uzavíráním smluv 2. vydání sa komplexne
Průvodce uzavíráním smluv 2. vydání
cena v predajni 23,40 €

cena v e-shope 22,23 €Směnka v soudním řízení rozoberá uplatnie nároku
Směnka v soudním řízení
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 €Právo finančného trhu je učebnica na vysoké školy
Právo finančného trhu
cena v predajni 15,90 €

cena v e-shope 15,10 €Elektronické trhovisko ako nástroj na
Elektronické trhovisko CD
cena v predajni 46,80 €

cena v e-shope 42,12 €Kniha prináša odpovede na otázky do akej miery
Spoločenská zodpovednosť malých a stredných podnikov
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 7,92 €První vydání komentáře k zákonu o významné tržní
Zákon o významné tržní síle. Komentář
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Obchodní korporace - Veřejná obchodní společnost,
Obchodní korporace VOS, KS, SRO
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Nekalé obchodní praktiky sa venuje ochranou
Nekalé obchodní praktiky
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 8,55 €Compliance v podnikové praxi rozoberá protiprávne
Compliance v podnikové praxi
cena v predajni 37,13 €

cena v e-shope 35,27 €Nariadenie Rím I - komentár je nariadnie, ktoré
Nariadenie Rím I- komentár
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,67 €Investiční služby v právní teorii a praxi rozoberá
Investiční služby v právní teorii a praxi
cena v predajni 10,80 €

cena v e-shope 10,26 €Akcionářské dohody jedná sa o dvojjazyčnú knižku v
Akcionářské dohody
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Franchising rozoberá právnu problematiku
Franchising
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Predkladaná publikácia Odměňování exekutivy
Odměňování exekutivy akciových společností
cena v predajni 22,28 €

cena v e-shope 21,16 €Základy obchodného práva pre ekonómov rozoberá
Základy obchodného práva pre ekonómov
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,77 €Zákon zmenkový a šekový. Komentár obsahuje
Zákon zmenkový a šekový. Komentár
cena v predajni 39,50 €

cena v e-shope 37,52 €Kniha Veřejné zakázky stručně a prakticky prináša
Veřejné zakázky stručně a prakticky
cena v predajni 22,28 €

cena v e-shope 21,16 €Predkladaná publikácia sa zaoberá právnou
Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,88 €Právo mezinárodního obchodu sa venuje učebnicovo
Právo mezinárodního obchodu
cena v predajni 22,46 €

cena v e-shope 21,33 €Předběžné opatření v právu nekalé soutěže
Předběžné opatření v právu nekalé soutěže
cena v predajni 11,75 €

cena v e-shope 11,16 €Manažment obchodnej spoločnosti sa komplexne
Manažment obchodnej spoločnosti
cena v predajni 23,56 €

cena v e-shope 22,38 €Judikatúra vo veciach dobrých mravov rozoberá
Judikatúra vo veciach dobrých mravov
cena v predajni 19,25 €

cena v e-shope 18,28 €Zákon o obchodních korporacích 2. vydání. Komentář
Zákon o obchodních korporacích 2. vydání. Komentář
cena v predajni 134,55 €

cena v e-shope 127,82 €Ukončení podnikání reflektuje ked hrozí kríza
Ukončení podnikání
cena v predajni 23,27 €

cena v e-shope 22,10 €Závazky z právních jednání podle občanského
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku
cena v predajni 134,55 €

cena v e-shope 127,82 €Kniha podáva komplexný rozbor dôkazného bremena v
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 €Vzory rohodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní
Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory
cena v predajni 21,16 €

cena v e-shope 19,15 €Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek 2.
Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání
cena v predajni 39,90 €

cena v e-shope 37,90 €Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II.
Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II.
cena v predajni 44,78 €

cena v e-shope 42,54 €Smluvní vztahy ve výstavbě sa venuje príprve a
Smluvní vztahy ve výstavbě
cena v predajni 11,97 €

cena v e-shope 11,37 €Zákon směnečný a šekový - Komentář - 2. vydání s
Zákon směnečný a šekový - Komentář - 2. vydání s překladem zákona do angličtiny
cena v predajni 40,43 €

cena v e-shope 38,40 €MWUzY2Y1