NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Ostatné

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v predajni 18,20 €
cena v e-shope 17,29 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Novelizovaný zákon č. 473/2005 Z.z. o súkromnej
Zákon o súkromnej bezpečnosti s DS

cena v e-shope 4,70 €



Cieľom vysokoškolského učebnúho textu je poukázať
Probačná a mediačná služba
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 14,40 €



Kniha približuje problematiku týkajúcu sa krízovej
Krizová komunikace v zátěžových situacích
cena v predajni 10,35 €

cena v e-shope 9,83 €



Cieľom predkladanej monografie je poskytnúť
Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €



Kniha predstavuje aktualizovanú ucelenú príručku,
Zbrojný preukaz – Odborná spôsobilosť
cena v predajni 21,70 €

cena v e-shope 20,62 €



Predkladaná monografia sa komplexne zaoberá
Vybrané kapitoly o bezpečnosti
cena v predajni 42,90 €

cena v e-shope 40,76 €



Predkladaná publikácie sa venuje vzťahu bojových
Bojová umění jako základ sebeobrany a jejich vztah k právním normám

cena v e-shope 13,02 €



Kniha pojednáva o vybraných oblastiach spojených s
Bezpečnostní technologie, systémy a management IV.
cena v predajni 16,85 €

cena v e-shope 15,17 €



Vysokoškolská učebnica slúži pre orientáciu pri
Mediácia a probácia optikou teórie a právnej praxe
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €



Predkladaná kniha zahŕňa všetky oblasti, ktorými
Soudní lékařství
cena v predajni 24,75 €

cena v e-shope 23,51 €



Cieľom knihy je oboznámiť zo základnými
Balistika
cena v predajni 28,15 €

cena v e-shope 26,74 €



Kniha zrozumitelľným spôsobom popisuje
Soudní lékařství pro právníky
cena v predajni 10,38 €

cena v e-shope 9,86 €



Predkladaná publikácia uceleným spôsobom
Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI pro znalecké
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €



Kniha prináša pohľad na problematiku fyzickej
Fyzická ochrana objektov
cena v predajni 30,77 €

cena v e-shope 29,23 €



Predkladaná publikácia predstavuje ucelené
Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní
cena v predajni 14,99 €

cena v e-shope 14,24 €



Druhý diel vysokoškolskej učebnice sa venuje
Výbušniny a ochrana pred ich deštrukčnými účinkami II. diel
cena v predajni 33,42 €

cena v e-shope 31,74 €



Prvý diel vysokoškolskej učebnice prináša základnú
Výbušniny a ochrana pred ich deštrukčnými účinkami I. diel
cena v predajni 34,96 €

cena v e-shope 33,21 €



Kniha sa zameriava na konsenzuálne formy násilia s
Sex, násilí a společnost
cena v predajni 16,58 €

cena v e-shope 15,75 €



Predkladaná publikcáia rieši aktuálne témy ako sú
Prokuratúra v podmienkach Európskej únie
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €



Kniha sa venuje regulácií pre držanie strelných
Zbraně a střelivo
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 €



Životné prostredie je výnimočnou hodnotou
Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí
cena v predajni 16,45 €

cena v e-shope 15,62 €



Vymedzenie pojmu zahraniční bojovník a) zahraniční
Zahraniční bojovníci a možnosti jejich trestněprávního postihu
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €



Kniha podáva ucelenou formou rozbor českého
Správní právo trestní, 2.vyd.
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,24 €



Publikácia sa venuje problematike objektívnej
Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €



Úplatky a lobbing sú veľmi často podľa laických
Lobbing, nebo korupce?

cena v e-shope 12,60 €



Už 50 rokov sa Roman Cílek venuje literárnym
...a vztáhl pak ruku na život bližního
cena v predajni 16,40 €

cena v e-shope 15,58 €



Kniha rozoberá právny inštitút opatrenia proti
Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

cena v e-shope 14,40 €



Zákon č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov
Zákon o obetiach trestných činov

cena v e-shope 3,20 €



Táto kniha nepredstavuje iba jedinečné okno do
Jak přežít (český) kriminál
cena v predajni 11,21 €

cena v e-shope 10,65 €



Predkladaná publikácia zobrazuje spravodajskú
Zpravodajská služba
cena v predajni 18,75 €

cena v e-shope 16,88 €



Väzenie je inštitúcia, ktorá je posledným článkom
Vězení jako zrcadlo společnosti
cena v predajni 19,74 €

cena v e-shope 18,75 €



Predkladaná publikácia prináša rozhovory s českými
Advokáti mrtvých
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €



Jménem zákona sa venuje histórií polície v českom
Jménem zákona!
cena v predajni 10,72 €

cena v e-shope 10,18 €



Kniha ja výberom mrazivých skutočných príbehov o
Rozsudek smrti vykonán
cena v predajni 18,75 €

cena v e-shope 17,81 €



Publikácia mapuje odsúdenie hokejistov a zatknutie
Ztracená léta - Příběh hokejového zločinu
cena v predajni 14,02 €

cena v e-shope 13,31 €



V publikácií sa kolektív autorov zo SR a ČR
Zpravodajské služby a zpravodajská činnost
cena v predajni 37,22 €

cena v e-shope 35,36 €



Kniha vyšla na počesť učiteľky práva na PrF.
Trestní právo s lidskou tváří. V upomínku na Marii Vanduchovou
cena v predajni 26,43 €

cena v e-shope 26,43 €



Výcvik služobných psov je jedným z odborom
Speciální výcviky psů
cena v predajni 11,70 €

cena v e-shope 11,12 €



Výcvik služobných psov v pachových prácach je
Pachové práce služebních psů
cena v predajni 14,05 €

cena v e-shope 13,35 €



ZjBhODg