NOVINKY

arr3Letné otváracie hodiny      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín. Počas letných mesiacov v...

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Ostatné

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha sa venuje vymedzeniu operatívnych procesov a
Operatívne procesy a operácie
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Kniha sa zaoberá právnymi inštitútmi, ktorých
Dohoda o vině a trestu
cena v predajni 12,21 €

cena v e-shope 11,60 €Kniha sa zaoberá vybranými sociálnopsychol
Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie
cena v predajni 9,34 €

cena v e-shope 8,87 €Učebný text oboznamuje s vývojom názorov na trest
Základy penologie pro policisty
cena v predajni 7,04 €

cena v e-shope 6,69 €Novelizovaný zákon č. 473 / 2005 Z.z. o
Zákon o súkromnej bezpečnosti s DS
cena v predajni 1,90 €

cena v e-shope 1,90 €Sociálne deviácie predstavujú také prejavy
Sociální deviace, 2.vydání
cena v predajni 11,30 €

cena v e-shope 10,74 €Deti, vďaka ich naivite a neskúsenosti, sú pre
Internetová kriminalita páchaná na dětech
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 8,55 €Kniha poskytuje pohľad na trestné právo z hľadiska
Kdo je vinen? Sociologie trestního práva a trestání
cena v predajni 6,60 €

cena v e-shope 6,27 €Kniha podrobne rozoberá trestné konanie v jeho
Od zločinu k trestu
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 22,50 €Organizovaný zločin je fenoménom, ktorý významne
Organizovaný zločin
cena v predajni 12,70 €

cena v e-shope 12,07 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
Prieťahy v trestnom konaní a ich vplyv na vymáhateľnosť práva v SR
cena v predajni 13,76 €

cena v e-shope 13,07 €Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
Korupcia - právne a ekonomické aspekty
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 18,00 €Kniha popisuje teoretické východiská a princípy
Mediace v teorii a praxi
cena v predajni 15,57 €

cena v e-shope 14,79 €Kniha sa zameriava na problematiku prekrývajúcu
Trestní odpovědnost pedagogů a žáků
cena v predajni 14,35 €

cena v e-shope 13,63 €Kniha ponúka vyčerpávajúci obraz uplatnňovania
Historie trestu smrti
cena v predajni 14,97 €

cena v e-shope 14,22 €Spravodajské služby sú štandardnou súčasťou
Zpravodajské služby
cena v predajni 14,34 €

cena v e-shope 13,62 €Ľudská krvilačnosť sa od počiatku ľudských dejín
Trest smrti v dějinách lidstva
cena v predajni 8,12 €

cena v e-shope 7,71 €Publikácia je najrozsiahlejší spracovaním danej
Arbitration, Ordre Public and Criminal Law
cena v predajni 100,00 €

cena v e-shope 90,00 €Zborník príspevkov zostavený pri príležitosti
Pocta Otovi Novotnému k 80.narozeninám
cena v predajni 17,52 €

cena v e-shope 16,64 €Velké déjiny zemí Koruny české - Zločinnost a
Velké dějiny zemí Koruny české – Zločinnost a bezpráví
cena v predajni 35,95 €

cena v e-shope 32,36 €Korupcia je na Slovensku veľmi frekventované
Krajinka rovných a rovnejších?: Slovensko a korupcia
cena v predajni 7,93 €

cena v e-shope 7,93 €Kniha sa podrobne zaoberá problematikou
Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů
cena v predajni 11,22 €

cena v e-shope 10,66 €Kniha predstavuje zborník odborných príspevkov,
Na križovatkách práva
cena v predajni 31,39 €

cena v e-shope 29,82 €Publikácia analyzuje problematiku ukladania a
Historický vývoj trestov
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,45 €Kniha poskytuje základný a prehľadný návod ako
Manuál státního zástupce a soudce pro postup v právním styku s cizinou...1+2
cena v predajni 28,91 €

cena v e-shope 27,46 €Investigatívna a kriminálna psychológia
Investigatívna psychológia
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 19,80 €Extremismu poukazuje na  objem celkovej trestnej
Extremismus
cena v predajni 20,48 €

cena v e-shope 19,46 €Osoby, o ktorých sa píše v tejto knihe sú
Vzpoura deprivantů
cena v predajni 13,20 €

cena v e-shope 12,54 €Kniha prinša komentár k českému zákonu č.253/2008
Zákon proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu, 2.vydání
cena v predajni 9,69 €

cena v e-shope 9,21 €Cieľom publikácie je poukázať na postavenie
Právní postavení mladistvých
cena v predajni 12,59 €

cena v e-shope 11,96 €Kniha prináša výklad ustanovení nového českého
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem
cena v predajni 26,66 €

cena v e-shope 23,99 €Kniha rozoberá teoretické východiská
Jak porozumět sexuálním deviacím
cena v predajni 8,64 €

cena v e-shope 8,21 €Publikácia objasňuje inštitúty väzby a trestu
Väznenie. História a súčasnosť
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Kniha obsahuje podrobný prehľad vývoja trestného
Vývoj trestního řízení
cena v predajni 8,45 €

cena v e-shope 8,03 €Aplikácia priestupkového práva na konkrétne
Judikatúra vo veciach priestupkového práva
cena v predajni 24,50 €

cena v e-shope 22,54 €Publikácia obsahuje kompletný súbor
Výběrová bibliografie článků z trestního práva 1997-2001
cena v predajni 8,57 €

cena v e-shope 8,14 €Kyberšikana je opakované násilné správanie
Kyberšikana
cena v predajni 6,78 €

cena v e-shope 6,44 €Publikácia vychádza z poznatkov získaných v praxi
Obhajoba obviněného, 3.vydání
cena v predajni 38,41 €

cena v e-shope 36,49 €Beštiatlita, cyničnosť či šialensto hrozných
Nejděsivější československé zločiny
cena v predajni 9,99 €

cena v e-shope 8,99 €Nzc4OWQ3NT