KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Trestné právo / Ostatné

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v e-shope 17,29 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o registri trestov. Komentár

cena v e-shope 14,50 €Kniha určená pre právnu prax sa venuje základným
Efektivní obhajoba

cena v e-shope 19,54 €Kniha popisuje trestnoprávne perzekúcie ktoré boli
Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Českoslov

cena v e-shope 23,65 €Kniha je najnovším výzkumom aspektov ako je
Od konfliktu k zločinu

cena v e-shope 25,00 €Kniha sa komplexne venuje veleniu ozbrojeným
Vrchní velení ozbrojeným silám z hlediska ústavního práva

cena v e-shope 17,30 €Publikácia oboznamuje so základmi súčasnej
Právní psychologie v aktuálních tématech

cena v e-shope 34,15 €Kniha približuje problematiku súdneho
Súdne veterinárne lekárstvo a prípady znaleckého dokazovania

cena v e-shope 23,60 €Ide o perfektnú pomôcku pre mediátorov do praxe a
Komunikácia v mediácii - alebo čo sme si, to sme si, len o tom hovorme

cena v e-shope 17,95 €Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v
Zákon o súkromnej bezpečnosti s DS

cena v e-shope 5,80 €Kniha sa venuje problematike vyšetrovania z
Investigatívna psychológia, 3. vydanie

cena v e-shope 31,95 €Mediácia je jedna z foriem riešenie konfliktov
Mediácia - odborná príprava

cena v e-shope 23,28 €Učebnica prináša prehľadným a zrozumiteľným
Vybrané kapitoly z penológie

cena v e-shope 13,00 €Kniha je volným pokračovaním trestných káuz, ktoré
Pokračování 20 případů státního zástupce na okrese

cena v e-shope 25,14 €Kniha je kolektívnou monografiou a venuje sa
Symbióza trestního práva a kriminologie

cena v e-shope 52,25 €Kniha prináša pohľad na teoretické otázky
Policajná správa, 3. vydanie

cena v e-shope 25,00 €Nová doba s novými technológiami nám prináša nové
Vliv nových technologií na trestní právo

cena v e-shope 26,79 €Kniha prináša aktuálne poznatky z oblasti
Kriminální a extremistická symbolika a tetování

cena v e-shope 21,50 €Kniha prináša podrobný teoretický i praktický
Přestupkové právo, 2. vydání

cena v e-shope 42,50 €Jedná sa o dizertačnú prácu, ktorá bola napísaná
Století četnické kriminalistiky, 2. vydání

cena v e-shope 18,75 €Novelizovaný zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Zákon o priestupkoch s DS

cena v e-shope 5,30 €Cieľom vysokoškolského učebnúho textu je poukázať
Probačná a mediačná služba

cena v e-shope 14,40 €Kniha približuje problematiku týkajúcu sa krízovej
Krizová komunikace v zátěžových situacích

cena v e-shope 9,83 €Cieľom predkladanej monografie je poskytnúť
Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním

cena v e-shope 13,50 €Kniha predstavuje aktualizovanú ucelenú príručku,
Zbrojný preukaz – Odborná spôsobilosť

cena v e-shope 23,70 €Predkladaná monografia sa komplexne zaoberá
Vybrané kapitoly o bezpečnosti

cena v e-shope 40,76 €Predkladaná publikácie sa venuje vzťahu bojových
Bojová umění jako základ sebeobrany a jejich vztah k právním normám

cena v e-shope 13,02 €Kniha pojednáva o vybraných oblastiach spojených s
Bezpečnostní technologie, systémy a management IV.

cena v e-shope 15,17 €Vysokoškolská učebnica slúži pre orientáciu pri
Mediácia a probácia optikou teórie a právnej praxe

cena v e-shope 9,50 €Predkladaná kniha zahŕňa všetky oblasti, ktorými
Soudní lékařství

cena v e-shope 24,75 €Cieľom knihy je oboznámiť zo základnými
Balistika

cena v e-shope 26,74 €Kniha zrozumitelľným spôsobom popisuje
Soudní lékařství pro právníky

cena v e-shope 10,38 €Predkladaná publikácia uceleným spôsobom
Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI pro znalecké

cena v e-shope 15,84 €Kniha prináša pohľad na problematiku fyzickej
Fyzická ochrana objektov

cena v e-shope 29,23 €Monografia predstavuje teoretické a praktické
České vězeňství

cena v e-shope 45,50 €Predkladaná publikácia predstavuje ucelené
Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní

cena v e-shope 14,24 €Druhý diel vysokoškolskej učebnice sa venuje
Výbušniny a ochrana pred ich deštrukčnými účinkami II. diel

cena v e-shope 31,74 €Prvý diel vysokoškolskej učebnice prináša základnú
Výbušniny a ochrana pred ich deštrukčnými účinkami I. diel

cena v e-shope 33,21 €Kniha sa zameriava na konsenzuálne formy násilia s
Sex, násilí a společnost

cena v e-shope 15,75 €Kniha sa venuje problematike spravodajských
Spravodajské informácie v trestnom konaní

cena v e-shope 15,95 €YzUzNDA5