NOVINKY

arr3Letné otváracie hodiny      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín. Počas letných mesiacov v...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 15,10 €
do košíka:
cena v e-shope 84,55 €
do košíka:
cena v e-shope 13,77 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 7,90 €
cena v e-shope 12,00 €
do košíka:
cena v e-shope 4,15 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Ostatné

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia obsahuje rozbor hmotnoprávnej i
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, komentář s judikaturou, 2.vydání
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,24 €Učebné skriptum vysvetľuje danú problematiku z
Základy forenzního zubního lékařství
cena v predajni 5,43 €

cena v e-shope 5,16 €Fenomén korupcie zasahuje rúzne oblasti ľudskej
Korupce. Projevy a potírání v ČR a EU
cena v predajni 13,86 €

cena v e-shope 13,17 €Súdna psychiatria je odbor, ktorý presahuje rámec
Soudní psychiatrie a psychologie, 3.vydání
cena v predajni 14,61 €

cena v e-shope 13,88 €Súdna (forenzná) psychiatria je samostatným
Súdna psychiatria pre právnikov
cena v predajni 11,77 €

cena v e-shope 10,59 €Kniha sa orientuje na aktuálne problémy
Súdne lekárstvo pre študentov práva
cena v predajni 11,77 €

cena v e-shope 10,59 €Učebnica penológie stručne rozoberá pojem, predmet
Základy penológie
cena v predajni 8,26 €

cena v e-shope 7,43 €Kniha je komplexným spracovaním problematiky,
Střelná poranění
cena v predajni 17,75 €

cena v e-shope 16,86 €Kniha sa zaoberá deviáciou z pohľadu sociológie a
Sociologie zločinu
cena v predajni 10,69 €

cena v e-shope 10,16 €Kniha je komplexným spracovaním právnych aspektov
Právní ochrana před extremismem
cena v predajni 25,73 €

cena v e-shope 24,44 €Zborník príspevkov zo sympózia na tému "Problémy
Problémy spravodajských služieb v otvorenej spoločnosti
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 4,50 €Zborník medzinárodnej konferencie na tému
Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo
cena v predajni 14,61 €

cena v e-shope 13,88 €Bibliografia rímskeho trestného práva obsahuje
Bibliographia Iuris Romani Criminalis
cena v predajni 46,90 €

cena v e-shope 44,56 €Problematika elektronického šikanovania v
Elektronické šikanovanie
cena v predajni 7,70 €

cena v e-shope 6,93 €Pojem "penológia" je relatívne mladý a obsahuje vo
Primární základy penologie
cena v predajni 9,95 €

cena v e-shope 9,45 €Text je stručným zhrnutím odboru súdneho
Úvod do soudního znalectví
cena v predajni 17,76 €

cena v e-shope 16,87 €Publikácia sa zaoberá dopravnými nehodami v
Dopravní nehody
cena v predajni 22,24 €

cena v e-shope 21,13 €Učebné skriptum pojednáva o právnej úprave
Základy právní úpravy činnosti zpravodajských služeb
cena v predajni 6,29 €

cena v e-shope 5,98 €Zborník príspevkov zo sympózia usporiadaného
Ľudský faktor v spravodajských službách
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 4,50 €Zborník príspevkov zo sympózia v Bratislave
Národné verzus nadnárodné záujmy v činnosti spravodajských služieb
cena v predajni 3,00 €

cena v e-shope 2,70 €Kniha predstavuje ucelený prehľad transformácie
Zpravodajské služby v nové demokracii: Česká republika
cena v predajni 12,04 €

cena v e-shope 11,35 €Kniha sa zaoberá podstatou a legitimitou inštitútu
Milosti
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Vlastnosti psov určené pre policajné služby sú tak
Policajná kynológia
cena v predajni 24,58 €

cena v e-shope 23,35 €Tento komentár k novému zákonu o Polícii Českej
Zákon o Policii České republiky, komentář
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Komentár k českému zákonu o obecnej polícii
Zákon o obecní policii, komentář
cena v predajni 40,65 €

cena v e-shope 38,62 €12.marca 1975 bola v pražskej pankráckej väznici
Oprátka za osm mrtvých
cena v predajni 10,29 €

cena v e-shope 9,78 €Každý demokratický štát zabezpečuje ochranu
Privátní bezpečnostní služby
cena v predajni 12,70 €

cena v e-shope 12,07 €Publikácia obsahuje súhrn foriem a metód
Komerční bezpečnost
cena v predajni 20,05 €

cena v e-shope 19,05 €Oblasť ochrany osôb a majetku v sebe spája
Problematika ochrany osob a majetku
cena v predajni 7,30 €

cena v e-shope 6,94 €Tento komentár je zameraný na český zákon o
Zákon o přestupcích a přestupkové řízení, komentář, 2.vydání
cena v predajni 57,81 €

cena v e-shope 54,92 €Nevšedná publikácia prináša prehľad o aktuálnej
Cestování se zbraní na území Německa, Rakouska, Švýcarska  a Lichtenštejnska
cena v predajni 7,69 €

cena v e-shope 7,31 €Zákon o zbraních. Komentář poskytuje rozsiahly
Zákon o zbraních, komentář
cena v predajni 22,04 €

cena v e-shope 20,94 €V trestnom konaní sa s cieľom efektívneho
Súdne inžinierstvo
cena v predajni 12,28 €

cena v e-shope 11,05 €Taký zložitý jav, akým je zločin (ale aj
Spoločnosť proti zločinu
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 6,30 €Praktická príručka prináša cenné rady a informácie
Právní rádce odsouzeného
cena v predajni 14,29 €

cena v e-shope 13,58 €Publikácia prináša úplne nový metodický prístup k
Ekonomická kriminalita a management
cena v predajni 16,53 €

cena v e-shope 15,70 €Publikácia sa venuje aplikácii teórie New Public
Koncepce strategického controllingu ve Vězeňské službě ČR
cena v predajni 8,30 €

cena v e-shope 7,89 €Korupcia ako negatívny jav, rozšírený vo väčšine
Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém
cena v predajni 20,08 €

cena v e-shope 19,08 €Publikácia poskytuje širokú škálu informácií o
Spoločensko-právna ochrana pred korupciou
cena v predajni 9,63 €

cena v e-shope 8,67 €M2RhMD