NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Ostatné

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 
Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach. Komentár
Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 13,97 € img
Ústavněprávní limity trestního práva
kolektív autorov - vyd. Leges
cena v e-shope 16,25 € img
Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám
Tomáš Gřivna - vyd. C. H. Beck
cena v e-shope 29,50 € img
Mluva uživatelů a výrobců drog
Lucie Radková, Jana Rausová - vyd. Ostravská univerzita
cena v e-shope 11,28 € img
Úvod do kybernetickej bezpečnosti
Dušan Levický - vyd. Elfa
cena v e-shope 14,63 € img
Komerční bezpečnost, 2. vydání
Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 21,34 € img
CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám
Roman Pačka - vyd. CDK Centrum pro studium demokracie a kultury
cena v e-shope 6,38 € img
Trestní právo a právní stát
Tomáš Gřivna, Hana Šimánová - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 15,89 € img
Znalecké dokazování v trestním řízení
Marek Fryšták - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 12,79 € img
Záchranářská kynologie
Kateřina Jančaříková - vyd. Plot
cena v e-shope 17,05 € img
Všetky predpisy o strelných zbraniach do vrecka
vyd. Epos
cena v e-shope 5,90 € img
Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomickým oborech
Albert Bradáč a kolektív - vyd. CERM
cena v e-shope 21,38 € img
Zákon o ochrane svedka. Komentár
Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 13,87 € img
Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru
Juraj Mezei, Jana Šimonová, Ján Nociar, Juraj Dinič, Ivan Fufaľ - vyd. Wolters Kluwer;
cena v e-shope 32,30 € img
Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia
Peter Polák a kolektív - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 16,93 € img
Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář
Lenka Trešlová, Ivo Škrobák - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 16,04 € img
Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní
Jozef Záhora a kolektív - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 44,82 € img
Trestné právo v zdravotníctve, 3.vyd.
Pavol Kádek - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 13,68 € img
Bioterorismus
Luděk Daneš - vyd. Karolinum
cena v e-shope 5,63 € img
O ozbrojeném boji v západní Evropě
Mikuláš Pešta - vyd. Karlova univerzita
cena v e-shope 13,54 € img
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4.v.
Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - vyd. Leges
cena v e-shope 29,93 € img
Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu
Jozef Stieranka a kolektív - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 15,68 € img
Policajná správa, 2. aktualizované vydanie
Janka Hašanová, Jozef Balga, Petra Andorová, Ladislav Dudor - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 16,15 € img
Zákon o obětech trestných činů. Komentář
Tomáš Durdík, Ludmila Čírtková, Daniela Háková, Petra Vitoušová - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 36,01 € img
Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike
Radovan Blažek - vyd. Heuréka
cena v e-shope 17,10 € img
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář
David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 53,44 € img
Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Komentář
Jan Dvořák, Jiří Chrobák - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 42,32 € img
Kybernetická kriminalita, 2. vyd.
Vladimír Smejkal - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 41,33 € img
Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie
Marek Kordík, Lucia Kurilovská, Jakub Ľorko, Marek Mezei a kolektív - vyd. C.H.Beck
cena v e-shope 42,75 € img
Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta
Pavol Kádek - vyd. Key publishing
cena v e-shope 13,68 € img
Psychopatologie. Pedagogické, právní a sociální aspekty
Jana Miňhová, Vladimíra Lovasová - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 13,11 € img
Zákon o obetiach trestných činov. Komentár
Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 32,21 € img
Daňové podvody v praxi I. diel
Emil Burák, Blanka Rybanská - vyd. Tesfo
cena v e-shope 20,90 €
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář, 2.
Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 21,09 € img
Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století
Pavel Vaněk a kolektív - vyd. Technické muzeum
cena v e-shope 11,51 € img
Průvodce policisty trestním řízením se vzory procesních postupů Policie ČR
Radek Ondruš, Kateřina Randulová - vyd. Linde
cena v e-shope 8,45 €
Historie střelectví z ručních palných zbraní
Jan Brych, Ladislav Janoušek, František Parkan - vyd. Karolinum
cena v e-shope 8,55 € img
Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo I.+II. díl
Alexander Bělohlávek - vyd. C.H.Beck
cena v e-shope 101,97 € img
Symbolika kriminálního tetování, 2. aktualizované a doplněné vydání
Barbora Vegrichtová - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 14,25 € img

YTZiZ