NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Ostatné

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v predajni 16,50 €
cena v e-shope 15,67 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 
Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Zahraniční bojovníci a možnosti jejich trestněprávního postihu
Anna Richterová - vyd. PrF . Karlova Univerzita (Prameny a nové proudy právní vědy 71)
cena v e-shope 9,50 € img
Správní právo trestní, 2.vyd.
Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv
cena v e-shope 19,24 € img
Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu
Vojtěch Lovětínský - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 16,67 € img
Lobbing, nebo korupce?
Jana Tlapák Navrátilová
cena v e-shope 11,97 € img
Mediace ve spotřebitelských sporech
Blanka Vítová - vyd. Leges
cena v e-shope 11,11 € img
a vztáhl pak ruku na život bližního
Roman Cílek - vyd. Epocha (Deset hrdelních případů z historie naší kriminalistiky)
cena v e-shope 13,34 € img
Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem
Michaela Dražková
cena v e-shope 13,68 € img
Zákon o obetiach trestných činov
NZ 19/2021
cena v e-shope 3,20 € img
Jak přežít (český) kriminál
Petr Komberec
cena v e-shope 10,65 € img
Zpravodajská služba
Miroslav Polreich
cena v e-shope 16,88 € img
Elektronická mediácia a riešenie konfliktov v kyberpriestore
František Kutlík
cena v e-shope 13,25 € img
Vězení jako zrcadlo společnosti
Klára Pinerová, Michal Louč, Kristýna Bušková
cena v e-shope 18,75 € img
Jménem zákona!
Radka Kinkorová - vyd. Nava (Dějiny četnictva na okrese Domažlice)
cena v e-shope 10,18 € img
Rozsudek smrti vykonán
Petr Šámal - vyd. Fortuna Libri (Kruté pravdy z tajných archívů)
cena v e-shope 17,81 € img
Ztracená léta - Příběh hokejového zločinu
Robert Bakalář, Vladimír Škutina - vyd. Robex
cena v e-shope 13,31 € img
Zpravodajské služby a zpravodajská činnost
Luděk Michálek, Ladislav Pokorný, Jozef Stieranka, Michal Marko, Adrián Vaško
cena v e-shope 35,36 € img
Trestní právo s lidskou tváří. V upomínku na Marii Vanduchovou
Tomáš Gřivna, Hana Šimánová - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 26,43 € img
Speciální výcviky psů
kolektív autorov
cena v e-shope 11,12 € img
Pachové práce služebních psů
Vilém Eis
cena v e-shope 13,35 € img
Jasnovidec v policejních službách
Krzysztof Jackowski, Krzysztof Janoszka
cena v e-shope 14,02 € img
Život v průsečíku rizik
Jiří Buriánek, Eva Richter - vyd. Karolinum
cena v e-shope 11,60 € img
Aktuální reflexe odhalování, dokumentování, dokazování a prevence kriminality či
jiné protispolečenské činnosťi - Josef Kříha, Jozef Meteňko, Bohuslav Petr a kol.
cena v e-shope 19,00 € img
Sex, drogy a násilí
Ladislav Hess, Radim Uzel - vyd. Mladá fronta
cena v e-shope 15,62 € img
Justiční vraždy a mučení
Pavel Paleček
cena v e-shope 12,94 € img
Zákon o priestupkoch. Podrobný komentár s judikatúrou
Soňa Košičiarová
cena v e-shope 63,70 € img
Kriminalita a justícia v stredovekom Prešporku
Vladimír Segeš
cena v e-shope 13,20 € img
Vězeňství po česku
Drahomíra Malá - vyd. Sursum
cena v e-shope 6,70 € img
Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů
Lukáš Dirga
cena v e-shope 8,48 €
Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie vo veciach zneužívania trhu
a súvisiacich trestnoprávnych otázok - Libor Klimek
cena v e-shope 18,81 € img
Kriminalistické otazníky
Ondřej Krotil
cena v e-shope 10,25 € img
Třídní (ne)spravedlnost
Tomáš Bursík, Jaroslav Pažout, Kateřina Portmann, Tomáš Vilímek
cena v e-shope 19,20 € img
Oběti trestných činů. Komentář 2. vydání
Tomáš Gřivna, Pavel Šámal, Helena Válková a kolektív
cena v e-shope 85,07 € img
Hrozba radikalizace
Barbora Vegrichtová - vyd. Grada (Terorismus, varovné signály a ochrana společnosti)
cena v e-shope 14,87 € img
Domácí násilí
Ludmila Čírtková
cena v e-shope 15,68 € img
Zákon o státním zastupitelství. Komentář
Jan Lata, Jiří Pavlík, Jana Zezulová
cena v e-shope 47,03 € img
Kapitoly z forenzní psychologie
Hedvika Boukalová, Ilona Gillernová a kolektív
cena v e-shope 21,43 € img
O prostoru korupčních příležitostí
Vladimíra Dvořáková - vyd. Slon (Kdy, kde a jak se vytváří v České republice)
cena v e-shope 15,80 € img
Mediácia a riešenie konfliktov v pracovnej oblasti
František Kutlík - vyd. Simars
cena v e-shope 13,25 € img
Zákon o priestupkoch. Komentár, 2. vydanie
Helena Spišiaková
cena v e-shope 53,96 € img

YjlmMj