NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Ostatné

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha přináší potřebné právní a věcné informace,
Odborná způsobilost v komerční bezpečnosti
cena v predajni 10,35 €

cena v e-shope 9,32 €Výsluch je významná kriminalistická metóda i jeden
Výsluch v kriminalistickej teórii a v praxi
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 15,20 €Každý se někdy ocitne v obtížné životní situaci –
Mediace a možnosti využití v praxi
cena v predajni 24,60 €

cena v e-shope 23,37 €Aplikaci zákona o policii pociťují téměř všichni
Zákon o policii s komentářem, 2. vyd.
cena v predajni 20,17 €

cena v e-shope 19,16 €Studijní text nabízí čtenářům vhled do základů
Kapitoly z penologie I
cena v predajni 6,74 €

cena v e-shope 6,74 €Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a
Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontext
cena v predajni 37,90 €

cena v e-shope 36,01 €Kniha určená lekárom vykonávajúcim obhliadku
Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře
cena v predajni 23,25 €

cena v e-shope 22,09 €Zborník z kolokvia, ktorý usporiadala Katedra
Korupce - včera a dnes
cena v predajni 15,78 €

cena v e-shope 14,99 €Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
Polícia ako ochranca práv jednotlivca
cena v predajni 8,46 €

cena v e-shope 7,61 €Zborník z medzinárodnej kynologickej konferencie
Mantrailing v systéme operatívno-pátracej činnosti Policajného zboru
cena v predajni 3,80 €

cena v e-shope 3,42 €Kniha sa zaoberá vybranými sociálnopatolog
Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy - príčinné súvislosti
cena v predajni 9,43 €

cena v e-shope 8,49 €Skriptum sa zaoberá právnou problematikou v
Medicína a trestní právo
cena v predajni 6,45 €

cena v e-shope 6,13 €Cieľom publikácie je poskytnúť relevantné
Mediácia. Alternatívne riešenie sporov v trestnom práve
cena v predajni 9,35 €

cena v e-shope 8,42 €Kniha sa zaoberá úlohou Polície ČR v súvislosti s
Hromadné narušení veřejného pořádku z pohledu Policie ČR
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Jednoduchosť získavania informácií, dostupnosť
Nenávistný internet versus právo
cena v predajni 19,83 €

cena v e-shope 18,84 €Obchod s ľuďmi je vo svete jedným z navýnosnejších
Obchodovanie s ľuďmi
cena v predajni 29,90 €

cena v e-shope 26,91 €Rozvod rodičov patrí do jedného z významných
Znalecké posudky dětí pod drobnohledem
cena v predajni 8,32 €

cena v e-shope 7,90 €S úlohou tlače, ktorá spočíva v šírení informácií
Média a trestní řízení
cena v predajni 21,19 €

cena v e-shope 20,13 €Ochrana práv obetí trestných činov je v poslednej
Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou
cena v predajni 21,19 €

cena v e-shope 20,13 €Zborník s virtuálnej oknferencie organizovanej v
Extrémizmus - hrozba pre demokratickú spoločnosť
cena v predajni 9,60 €

cena v e-shope 8,64 €Cieľom učebnice je priblížiť základnú
Bezpečnostné služby v Slovenskej republike
cena v predajni 17,90 €

cena v e-shope 16,11 €Kniha poskytuje ucelený pohľad na problematiku
Indikátory odhaľovania a objasňovania korupcie
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 6,65 €Kniha je komparatívnou štúdiou trestného práva
Trestní právo starověkého Egypta a Chetitské říše
cena v predajni 6,82 €

cena v e-shope 6,48 €Kniha sa zameriava na fenomén trestu smrti v
Masarykovy oprátky
cena v predajni 11,35 €

cena v e-shope 10,78 €Súdne inžinierstvo je interdiscipliná odborom,
Vybrané kapitoly súdneho inžinierstva
cena v predajni 21,30 €

cena v e-shope 19,17 €Učebný text je súhrnom poznatkov, ktoré tvoria
Poriadková polícia
cena v predajni 5,70 €

cena v e-shope 5,13 €Vysokoškolská učebnica sa zaoberá zaujímavou
Spravodajská činnosť
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,15 €Kniha prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania
Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
cena v predajni 36,00 €

cena v e-shope 34,20 €Kniha sa zaoberá nielen základnými témami a
Aplikovaná forenzní psychologie
cena v predajni 16,76 €

cena v e-shope 15,92 €Zborník príspevkov zo sympózia Asociácie bývalých
Potenciál spravodajských služieb malých krajín predvídať krízy a ohrozenia
cena v predajni 2,50 €

cena v e-shope 2,25 €Kniha podrobne rozoberá teoreticko-meto
Kriminologická charakteristika páchateľa mravnostnej kriminality
cena v predajni 13,90 €

cena v e-shope 12,51 €Kniha predstavuje tretí diel trojzväzkového
Policajná psychológia III. Policajti, páchatelia, obete
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 19,95 €Druhý diel súborného spracovania problematiky
Policajná psychológia II. Policajná služba
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Kniha predstavuje prvý diel trojdielneho
Policajná psychológia I. Úvod
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 25,00 €Kniha sa zaoberá problematikou korupcie nielen z
Korupce po česku
cena v predajni 13,86 €

cena v e-shope 9,70 €Publikácia prináša podrobnú analýzu problematiky
Základy odpovědnosti za správní delikty
cena v predajni 30,92 €

cena v e-shope 29,37 €Antropologický rozbor spálených kostí je pomerne
Morfologie spálených kostí - Význam pro identifikace osob
cena v predajni 5,50 €

cena v e-shope 5,23 €Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou
Policajné vedy a policajná prax - prvotné úkony na mieste činu
cena v predajni 9,05 €

cena v e-shope 8,15 €Kniha skúsených a významných forenzných vedcov,
Soudnělékařská identifikace
cena v predajni 9,09 €

cena v e-shope 8,64 €ZmZlYWI1