NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Trestné právo / Ostatné - strana 5

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v e-shope 17,29 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia prináša základné poznatky z odboru
Soudní lékařství pro právníky

cena v e-shope 8,25 €Predkladaná publikácia prináša komentár k
Európsky prokurátor - komentár k nariadeniu Rady EÚ

cena v e-shope 18,81 €Kniha prináša technické, súdnolekárske a
Ranivá balistika

cena v e-shope 35,91 €Boj proti praniu špinavých peňazí je celosvetovo
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financ

cena v e-shope 21,16 €Kniha prináša komplexné spracovanie českého
Nové přestupkové právo

cena v e-shope 25,22 €Predkladaná publikácia analyzuje súčasný stav
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb

cena v e-shope 17,40 €Predkladaná publikácia Zákon o výkone trestu
Zákon o výkone trestu odňatia slobody. Komentár

cena v e-shope 26,12 €Publikácia sa zameriava na celé spektrum právnych
Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 - 1945

cena v e-shope 11,40 €Kniha Sociálnopatolog javy predstavuje hlavné
Sociálnopatologické javy

cena v e-shope 7,20 €Predkladaná publikácia Postavení úřední osoby v
Postavení úřední osoby v trestním právu

cena v e-shope 19,44 €K teorii vojenského plavání poskytuje špeciálnu
K teorii vojenského plavání

cena v e-shope 8,12 €Vnější balistika a teorie střelby poskytuje
Vnější balistika a teorie střelby

cena v e-shope 26,74 €Kniha reflektuje vývoj a vplyv bezpečnostnej
Extremismus a společnost, 3. vydání

cena v e-shope 23,00 €Kniha sa venuje potrebe transferu vedecných
Bezpečnostní vědy - Potřeba a transfer vědeckých poznatků

cena v e-shope 6,84 €Predkladaná publikácia sa venuje penitenciárnej
Penitenciaristika jako věda žalářní

cena v e-shope 25,17 €Kniha sa zaoberá problematikou teórie a
Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie

cena v e-shope 6,84 €Vybrané otázky kybernetickej bezpečnosti rozoberá
Vybrané otázky kybernetickej bezpečnosti

cena v e-shope 9,50 €Publikácia prináša popis a rozbor právnej úpravy
Mezinárodní obchod s výbušninami z pohledu českého a evropského práva

cena v e-shope 12,95 €Kniha Zákon o návykových látkach. Komentář prináša
Zákon o návykových látkách. Komentář

cena v e-shope 14,96 €Zákon o Policajnom zbore - komentár poskytuje
Zákon o Policajnom zbore - komentár

cena v e-shope 26,50 €Kniha prináša najdôležitejšie poznatky európskych
Nejnovější objevy a aplikace psychiatrie a kriminalistické antropologie

cena v e-shope 22,10 €Predkladaná publikácia komplexne spracováva
Deliktní právo

cena v e-shope 33,77 €Zjišťování příčin požáru v rámci státniho
Zjišťování příčin požárů v rámci státního požárního dozoru

cena v e-shope 9,30 €Predkladaná učebnica predstavuje výsledok snahy
Penológia

cena v e-shope 12,82 €Korupce v ekonomické teorii a praxi poznamenáva že
Korupce v ekonomické teorii a praxi

cena v e-shope 20,01 €Cieľom monografie je identifikovať hlavné príčiny
Kriminalita a Rómovia

cena v e-shope 8,17 €Kniha Předběžná opatření ve věcech ochrany proti
Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

cena v e-shope 8,11 €Zborník príspevkov z odbornej konferencie. Obsah:
Obchodovanie s ľuďmi alebo otroctvo 21. storočia

cena v e-shope 11,70 €Cieľom publikácie je priniesť stručný pohľad na
Boj proti praní peněz v EU

cena v e-shope 8,50 €Zákon o oznamovaní protispoločensk činnosti
Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár

cena v e-shope 9,30 €Predstavovaná monografia využíva
Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami

cena v e-shope 20,00 €Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke
Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

cena v e-shope 10,91 €Kniha prináša autobiografický príbeh autora
V mene spravodlivosti

cena v e-shope 9,00 €Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2012

cena v e-shope 15,57 €Predmetom publikácie je vymedzenie ochrany majetku
Ochrana majetku

cena v e-shope 12,10 €Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej
Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015

cena v e-shope 15,75 €Publikácia sprevádza základmi viktimológie.
Psychologie obětí trestných činů

cena v e-shope 11,93 €Zákon o priestupkoch. Veľký komentár obsahuje
Zákon o priestupkoch. Veľký komentár

cena v e-shope 45,10 €Učebný text sa zaoberá sociálnou patológiou,
Sociálna patológia a prevencia sociálno-patologických javov

cena v e-shope 12,35 €MjhlZWI3Yz