NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 16,70 €
do košíka:
cena v e-shope 141,55 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v predajni 15,44 €
cena v e-shope 3,00 €
do košíka:
cena v predajni 46,08 €
cena v e-shope 15,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Komentáre k českým zákonom

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Jedná sa o prvú vydanú knihu k tejto téme na trhu,
Zákon o Vojenské policii. Komentář

cena v e-shope 41,27 €Zakladanie politických strán je v Českej republike
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Komentář

cena v e-shope 44,05 €Jedná sa o doplnené vydanie o verejných registroch
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondu. Komentář

cena v e-shope 57,47 €Ak sa niekto dozvie o protiprávnom jednaní v
Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář

cena v e-shope 34,16 €Kniha obsahuje komentovaný zákon k problematike
Zákon o podporovaných zdrojích energie. Komentář

cena v e-shope 72,24 €Publikácia prináša výklad jednotlivých ustanovení
Autorský zákon. Komentář, 6. vydání

cena v e-shope 68,80 €Tretie aktualizované vydanie českého komentára k
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Zákon o mezinárodním prá

cena v e-shope 143,06 €Komentár o hlavnom meste Praha pomáha pochopit
Zákon o hlavním městě Praze. Komentář

cena v e-shope 42,58 €Druhá aktualizované vydanie českého komentára o
Zákon o insolvenčních správcích. Komentář, 2.vydání

cena v e-shope 33,55 €Po jedenástych rokov v 2 vydaní vychádza komentár
Listina základních práv a svobod. Komentář

cena v e-shope 143,68 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o státním zastupitelství. Komentář

cena v e-shope 98,50 €Ide o podrobný komentár ktorý komentuje český
Správní řád. Komentář 7. vydání

cena v e-shope 113,35 €Problematika whistleblowingu - chráneného
Zákon o ochraně oznamovatelů. Praktický komentář

cena v e-shope 28,48 €Kniha české občianske konanie sudcovského
Občanské soudní řízení Soudcovský komentář Kniha II. Zvláštní řízení soudní

cena v e-shope 130,36 €Predkladaná publikácia prináša komplexne
Nařízení eIDAS a české adaptační zákony. Komentář

cena v e-shope 72,91 €V tomto roce vychází nové 3. vydání Velkého
Trestní zákoník. Velký komentář - 3 svazky, 3. vydání

cena v e-shope 440,55 €Ide o rozšírený výklad českého zákona o
Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

cena v e-shope 34,15 €Tento zákon bol prijatý kvôli transparentnost
Zákon o evidenci skutečných majitelů. Praktický komentář

cena v e-shope 49,11 €Kniha obsahuje celý atomový zákon, komplexne sa
Atomový zákon. Komentář

cena v e-shope 109,39 €Ide o podrobný komentár k Viedenskému dohovoru o
Vídeňská úmluva o diplomatických stycích. Komentář

cena v e-shope 34,16 €Ide o praktický komentár českého zákona o
Zákon o některých přestupcích Praktický komentář 3. vydání

cena v e-shope 27,68 €Publikace Evropský veřejný žalobce je komentář k
Evropský veřejný žalobce. Řízení o trestných činech proti finančním zájmům Evrop

cena v e-shope 98,51 €Kniha popisuje právne predpisy lesného zákona aby
Lesní zákon. Komentář

cena v e-shope 72,24 €Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické
Občanský zákoník IV. Dědické právo. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 124,25 €Kniha sa venuje hlavne problematike čo sa týka
Zákon o krajích. Komentář

cena v e-shope 75,45 €Komentár je perfektný pre úradníkov ktorí sa
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Komentář

cena v e-shope 48,66 €Publikácia prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o obcích. Komentář, 4.vyd.

cena v e-shope 42,90 €Predkladaný praktický komentár k českému zákonu o
Zákon o cestovních dokladech. Praktický komentář

cena v e-shope 16,52 €Predkladaný komentár predstavuje komplexný výklad
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář, 2.vyd.

cena v e-shope 89,09 €Český zákon o lesoch sa venuje ochrane a
Lesní zákon. Komentář, 2.vyd.

cena v e-shope 22,77 €Predkladaná publikácia prináša komplexný a
Zákon o silničním provozu. Komentář

cena v e-shope 93,76 €Unikátny a jedinečný český komentár podáva
Smlouva o fungování EU Smlouva o EU Listina základních práv EU. Komentář

cena v e-shope 198,00 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Správní řád. Komentář

cena v e-shope 127,05 €Ide o kvalitný komentovaný český zákon o súdoch a
Zákon o soudech a soudcích. Komentář

cena v e-shope 46,60 €Listina základných práv a slobôd predstavuje
Listina základních práv a svobod. Velký komentář

cena v e-shope 175,00 €Kniha podrobne komentuje zákon a lekárskych
Zákon o lékařských povoláních. Praktický komentář

cena v e-shope 24,77 €Komentár k českému zákonu o priestupkoch a
Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář

cena v e-shope 9,90 €Predkladané dielo z edície Veľké komentáre prináša
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 148,00 €Praktický komentár českého zákona o zadávaní
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář

cena v e-shope 90,75 €MDg1Zjl