NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 6,92 €
do košíka:
cena v e-shope 9,65 €
cena v e-shope 4,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Komentáre k českým zákonom

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha predstavuje rozsiahle dielo kolektívu
Listina základních práv a svobod, komentář
cena v predajni 63,80 €

cena v e-shope 60,61 €Rozhodcovské konanie je popri mediácii,
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář
cena v predajni 52,50 €

cena v e-shope 47,25 €Publikácia zrozumiteľne vysvetľuje hmotnoprávnu a
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář
cena v predajni 13,24 €

cena v e-shope 12,58 €Publikácia obsahuje rozbor hmotnoprávnej i
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, komentář s judikaturou, 2.vydání
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,24 €Autori knihy, ako dlhoroční pracovníci
Zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy související. Komentář 2. vyd.
cena v predajni 69,20 €

cena v e-shope 65,74 €Komentár reaguje predovšetkým na zmeny súvisiace s
Zákon o azylu, komentář
cena v predajni 38,42 €

cena v e-shope 36,50 €Dvojzväzkové vydanie českého občianskeho zákonníka
Občanský zákoník, komentář I.+II.díl
cena v predajni 90,10 €

cena v e-shope 85,60 €Výkonom trestu sa sleduje dosiahnutie účelu trestu
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody, komentář
cena v predajni 14,95 €

cena v e-shope 14,20 €Rozsiahle a obsahovo podrobné spracovanie českého
Správní řád, komentář, 2.vydání
cena v predajni 99,00 €

cena v e-shope 94,05 €Publikácia predstavuje v praxi overený komentár k
Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy související, 9.vydání
cena v predajni 26,11 €

cena v e-shope 24,81 €Kniha predstavuje podrobný komentár k českému
Zákon o obecně prospěšných společnostech, komentář
cena v predajni 23,75 €

cena v e-shope 21,38 €Tento komentár je zameraný na ochranu pred
Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek, komentář
cena v predajni 28,44 €

cena v e-shope 27,02 €Úvodná kapitola publikácie sa zaoberá ústavnou a
Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou
cena v predajni 17,14 €

cena v e-shope 16,28 €Tento komentár k novému zákonu o Polícii Českej
Zákon o Policii České republiky, komentář
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Komentár k českému zákonu o obecnej polícii
Zákon o obecní policii. Komentář, 2.vyd.
cena v predajni 58,05 €

cena v e-shope 52,25 €Kniha prináša komplexný výklad jednotlivých
Zákon o pozemních komunikacích, komentář
cena v predajni 37,05 €

cena v e-shope 35,20 €Publikácia predstavuje podrobný komentár k českému
Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou, 3.vydání
cena v predajni 22,33 €

cena v e-shope 21,21 €Tento komentár je zameraný na český zákon o
Zákon o přestupcích a přestupkové řízení, komentář, 2.vydání
cena v predajni 57,81 €

cena v e-shope 54,92 €Zákon o zbraních. Komentář poskytuje rozsiahly
Zákon o zbraních, komentář
cena v predajni 22,04 €

cena v e-shope 20,94 €Ústava predstavuje nielen základný zákon každého
Ústava České republiky, komentář
cena v predajni 85,78 €

cena v e-shope 68,62 €Podrobný komentár k českému zákonu o súdnictve vo
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář, 3.vydanie
cena v predajni 84,60 €

cena v e-shope 76,14 €Autoři komentáře přistoupilik přípravě nového
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 92,11 €

cena v e-shope 23,03 €Komentár obsahuje komentované znenie českého
Zákon o dani silniční, komentář
cena v predajni 26,24 €

cena v e-shope 24,93 €Zákon č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), komentář
cena v predajni 75,74 €

cena v e-shope 11,00 €Nový komentár k českému zákonu o premenách
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, komentář II.díl
cena v predajni 14,62 €

cena v e-shope 13,89 €Publikácia prináša podrobný výklad k k
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, komentář I.díl
cena v predajni 14,62 €

cena v e-shope 13,89 €Publikácia je prvým komentárom k novému českému
Zákon o nabídkach převzetí, komentář
cena v predajni 30,36 €

cena v e-shope 28,84 €Rozsiahle spracovanie judikatúry k nasledujúcim
Právo kapitálových obchodních společností 1.+2.díl
cena v predajni 150,00 €

cena v e-shope 45,00 €Nakoľko sa po desiatich rokoch zmenilo právne
Zákon o spotřebitelském úvěru, komentář
cena v predajni 30,92 €

cena v e-shope 29,37 €Publikácia dôrazne oboznamuje s inštitútom
Zákon o veřejném ochránci práv, komentář, 2.vydání
cena v predajni 24,20 €

cena v e-shope 21,78 €Rozsiahly a podrobný komentár k novému českému
Daňový řád I.+II., komentář
cena v predajni 107,55 €

cena v e-shope 102,17 €Komentár k českej právnej úprave verejných
Zákon o veřejných zakázkách, komentář, 3.vyd.
cena v predajni 76,95 €

cena v e-shope 65,41 €Lesní záko. Komenář je komentár k českému zákonu o
Lesní zákon. Komentář
cena v predajni 13,46 €

cena v e-shope 12,79 €Podrobný a rozsiahly komentár k novému českému
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, komentář
cena v predajni 79,99 €

cena v e-shope 75,99 €Prvé komentované vydanie zákona o bankách platného
Zákon o bankách, komentář
cena v predajni 37,64 €

cena v e-shope 35,76 €Komentár k novému českému zákonu č.194/2010 Sb., o
Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících, komentář
cena v predajni 14,29 €

cena v e-shope 13,58 €Insolvenčný zákon ČR nadobudol účinnosť 1.1.2008.
Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou
cena v predajni 40,41 €

cena v e-shope 38,39 €Autorský zákon z edície Veľkých komentárov
Autorský zákon, komentář
cena v predajni 125,00 €

cena v e-shope 116,25 €Komentár prináša podrobný a komplexný výklad
Zákon o místních poplatcích a předpisy související, komentář
cena v predajni 36,53 €

cena v e-shope 4,50 €NzZhN