NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Komentáre / České

Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Daňový řád. Praktický komentář 2. vydání
Tomáš Rozehnal - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 42,63 € img
Celní zákon. Praktický komentář
Pavel Polák, Filip Hájek, Ladislav Hrbek, Jana Jarešová, Richard Vesecký, Dana Šramková - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 26,70 € img
Nařízení Řím I, Nařízení Řím II. Komentář
Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Tereza Kyselovská, Kristián Csach, Lubica Gregová Širicová, Iveta Rohová, David Sehnálek, .Klára Drličková - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 75,44 € img
Zákon o znalcích. Komentář
Luboš Dörfl, Alexandr Krysl, Markéta Lehká, Radek Visinger - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 53,13 € img
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Praktický komentář
Jitka Jelínková
cena v e-shope 49,38 € img
Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář
Monika Novotná, Václav Olšanský - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 85,07 € img
Zákon o státní službě. Komentář
Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jiří Kaucký - vyd. Wolters Kluwer CZ (2.vydání)
cena v e-shope 111,39 € img
Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech Komentář 2. vydání
Jaroslav Šejvl, Pavel Vetešník, Eva Vetešníková - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 40,70 € img
Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář
Eva Peřinová, Karin Pomaizlová, Martin Loučka, Andrea Šprunglová, Michala Krýslová - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 38,35 € img
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Komentář
Miroslav Uřičař, Vladan Rámiš - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 102,17 € img
Trestní zákoník. Komentář
Filip Ščerba - vyd. C.H. Beck CZ (2 svazky)
cena v e-shope 196,22 € img
Listina základních práv a svobod. Komentář
Faisal Husseini, Michal Bartoň, Marian Kokeš, Martin Kopa a kolektív
cena v e-shope 97,85 € img
Úmluva CMR. Praktický komentář
Václav Roubal, Radek Novák
cena v e-shope 19,23 € img
Oběti trestných činů. Komentář 2. vydání
Tomáš Gřivna, Pavel Šámal, Helena Válková a kolektív
cena v e-shope 85,07 € img
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Praktický komentář
Barbora Vráblová, Klára Dvořáková - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 11,83 € img
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci. Praktický komentář
Ivo Krýsa - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 9,80 € img
Zákon o státním zastupitelství. Komentář
Jan Lata, Jiří Pavlík, Jana Zezulová
cena v e-shope 47,03 € img
Zákon o spotřebních daních. Komentář, 3.vyd.
Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček
cena v e-shope 33,23 € img
Katastrální vyhláška. Praktický komentář
Daniela Šustrová, Jaroslav Holý, Martin Raška
cena v e-shope 30,95 € img
Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
Ivo Krýsa
cena v e-shope 14,96 € img
Správní řád. Praktický komentář
Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Martin Škurek, Pavel Vetešník, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu
cena v e-shope 69,59 € img
Zákon o platebním styku. Komentář
Jiří Beran, Tomáš Nýdrle, Dalibor Strnadel
cena v e-shope 94,05 € img
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR svazek 90
Ústavní Soud ČR - vyd. C.H. Beck CZ
cena v e-shope 31,58 € img
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Komentář 2. vydání
Přemysl Polák, Helena Huclová, Miroslav Kubíček
cena v e-shope 128,25 € img
Zákon o zpracování osobních údajů. Praktický komentář
Ján Bača, Radek Buršík, Jakub Klodwig, Alice Selby, Jan Svoboda, Veronika Šípošová
cena v e-shope 21,38 € img
Zákon o realitním zprostředkování. Praktický komentář
Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar
cena v e-shope 20,94 € img
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 8.vyd.
Jiří Jelínek a kolektív
cena v e-shope 57,00 €
Zákon o geologických pracích. Komentář
Ondřej Vícha
cena v e-shope 25,75 € img
Zákoník práce. Velký komentář, 3.vyd.
Miroslav Bělina, Lubomír Drápal a kolektív
cena v e-shope 127,82 € img
Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.). Komentář. Svazek I (obecná část) -2. vyd
Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 149,62 € img
Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Komentář - Ondřej Vícha
cena v e-shope 95,00 € img
Zákon o veřejných dražbách. Komentář
Adam Rakovský, Líznerová, Haščák - vyd. C.H. Beck CZ
cena v e-shope 50,87 € img
Energetický zákon. Komentář
Zdeněk Zdvihal, Jana Svěráková, Jakub Med, Jana Osadská - vyd. C.H. Beck CZ
cena v e-shope 140,64 € img
Evropské a mezinárodní insolvenční řízení. Komentář
Alexander J. Bělohlávek
cena v e-shope 99,75 € img
Zákon o vyvlastnění. Praktický komentář
Jakub Hanák, Dominik Židek, Robert Černocký
cena v e-shope 16,60 € img
Insolvenční zákon. Komentář, 5.vyd.
Jan Kozák, Jaroslav Brož, Alexandr Dadam, Antonín Stanislav, Zdeněk Strnad, Lukáš Zrůst, Michal Žizlavský
cena v e-shope 109,25 € img
Zákon o některých přestupcích. Praktický komentář, 2.vydání
Jan Strakoš
cena v e-shope 18,40 € img
Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář II., 3.vyd.
Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Kateřina Vančurová, Karel Havlíček a kolektív
cena v e-shope 51,30 € img
Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář, 2.vyd.
Jitka Jelínková, Miloš Tuháček
cena v e-shope 24,37 € img

MjY2ZjZ