NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 16,73 €
do košíka:
cena v e-shope 7,70 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Komentáre k českým zákonom

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zástavné právo predstavuje právo ponechať si
Zástavní právo
cena v predajni 14,58 €

cena v e-shope 7,29 €Kniha je komplexnou úpravou autorského práva a
Autorský zákon, komentář, 4.vydání
cena v predajni 42,72 €

cena v e-shope 40,58 €Kniha prinša komentár k českému zákonu č.253/2008
Zákon proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu, 2.vydání
cena v predajni 9,69 €

cena v e-shope 9,21 €Publikácia je venovaná problematike regulácie
Zákon o audiovizuálních a mediálních službách na vyžádání, komentář
cena v predajni 10,83 €

cena v e-shope 10,29 €Prijatie nového českého zákona o platobnom styku
Zákon o platebním styku, komentář
cena v predajni 44,36 €

cena v e-shope 42,14 €Kniha prináša praktický komentár jednotlivých
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci, komentář, 3.vydání
cena v predajni 34,09 €

cena v e-shope 32,39 €Kniha predstavuje, najmä pre prax, spoľahlivého
Evropská úmluva o lidských právech, komentář
cena v predajni 159,00 €

cena v e-shope 151,05 €Kniha predstavuje komentár k českému zákonu o
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, komentář
cena v predajni 87,56 €

cena v e-shope 83,18 €Po rekodifikácii súkromného práva v ČR obchodný
Zákon o obchodních korporacích
cena v predajni 14,90 €

cena v e-shope 14,16 €Kniha prináša výklad ustanovení nového českého
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem
cena v predajni 26,66 €

cena v e-shope 23,99 €Nový komentár k českému zákonníku práce vychádza z
Zákoník práce. Komentář s judikaturou
cena v predajni 50,81 €

cena v e-shope 48,27 €Rozsiahle dielo predstavuje podrobný výklad k
Trestní zákoník. Komentář, 2.vydání
cena v predajni 187,00 €

cena v e-shope 177,65 €Publikácia pojednáva o daniach z príjmu fyzických
Zákon o daních z příjmů, komentář
cena v predajni 75,00 €

cena v e-shope 63,75 €Nový občiansky zákonník ČR nadobudol platnosť
Nový občanský zákoník
cena v predajni 29,90 €

cena v e-shope 14,95 €Zmyslom, účelom a cieľom komentára je vysvetliť
Zákon o vinohradnictví a vinařství, komentář
cena v predajni 14,18 €

cena v e-shope 13,47 €Kniha predstavuje rozsiahle dielo kolektívu
Listina základních práv a svobod, komentář
cena v predajni 63,80 €

cena v e-shope 60,61 €Rozhodcovské konanie je popri mediácii,
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář
cena v predajni 52,50 €

cena v e-shope 47,25 €Publikácia zrozumiteľne vysvetľuje hmotnoprávnu a
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář
cena v predajni 13,24 €

cena v e-shope 12,58 €Publikácia obsahuje rozbor hmotnoprávnej i
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, komentář s judikaturou, 2.vydání
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,24 €Autori knihy, ako dlhoroční pracovníci
Zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy související. Komentář 2. vyd.
cena v predajni 69,20 €

cena v e-shope 65,74 €Kniha predstavuje podrobný komentár k českému
Zákoník práce, komentář
cena v predajni 32,92 €

cena v e-shope 31,27 €Komentár reaguje predovšetkým na zmeny súvisiace s
Zákon o azylu, komentář
cena v predajni 38,42 €

cena v e-shope 36,50 €Dvojzväzkové vydanie českého občianskeho zákonníka
Občanský zákoník, komentář I.+II.díl
cena v predajni 90,10 €

cena v e-shope 85,60 €Výkonom trestu sa sleduje dosiahnutie účelu trestu
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody, komentář
cena v predajni 14,95 €

cena v e-shope 14,20 €Rozsiahle a obsahovo podrobné spracovanie českého
Správní řád, komentář, 2.vydání
cena v predajni 99,00 €

cena v e-shope 94,05 €Publikácia predstavuje v praxi overený komentár k
Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy související, 9.vydání
cena v predajni 26,11 €

cena v e-shope 24,81 €Kniha predstavuje podrobný komentár k českému
Zákon o obecně prospěšných společnostech, komentář
cena v predajni 23,75 €

cena v e-shope 22,56 €Tento komentár je zameraný na ochranu pred
Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek, komentář
cena v predajni 33,61 €

cena v e-shope 31,93 €Úvodná kapitola publikácie sa zaoberá ústavnou a
Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou
cena v predajni 17,14 €

cena v e-shope 16,28 €Tento komentár k novému zákonu o Polícii Českej
Zákon o Policii České republiky, komentář
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Komentár k českému zákonu o obecnej polícii
Zákon o obecní policii, komentář
cena v predajni 40,65 €

cena v e-shope 38,62 €Kniha prináša komplexný výklad jednotlivých
Zákon o pozemních komunikacích, komentář
cena v predajni 37,05 €

cena v e-shope 35,20 €Publikácia prináša podrobný komentár k jednotlivým
Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 5.vydání
cena v predajni 27,00 €

cena v e-shope 25,65 €Publikácia predstavuje podrobný komentár k českému
Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou, 3.vydání
cena v predajni 22,33 €

cena v e-shope 21,21 €Tento komentár je zameraný na český zákon o
Zákon o přestupcích a přestupkové řízení, komentář, 2.vydání
cena v predajni 57,81 €

cena v e-shope 54,92 €Zákon o zbraních. Komentář poskytuje rozsiahly
Zákon o zbraních, komentář
cena v predajni 22,04 €

cena v e-shope 20,94 €Ústava predstavuje nielen základný zákon každého
Ústava České republiky, komentář
cena v predajni 85,78 €

cena v e-shope 68,62 €Podrobný komentár k českému zákonu o súdnictve vo
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář, 3.vydanie
cena v predajni 84,60 €

cena v e-shope 80,37 €Autoři komentáře přistoupilik přípravě nového
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 92,11 €

cena v e-shope 23,03 €YTk1Zj