NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Komentáre k českým zákonom

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Nový občanský zákoník překonává dvojkolejnost
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. Velký komentář
cena v predajni 125,00 €

cena v e-shope 118,75 €Znovuzačleněním rodinného práva do občanského
Občanský zákoník II. Rodinné právo. Velký komentář
cena v predajni 110,00 €

cena v e-shope 104,50 €První komentář zákona o obchodních korporacích,
Zákon o obchodních korporacích I.+II. Komentář
cena v predajni 130,00 €

cena v e-shope 123,50 €Ide o podrobný komentár čo sa týka problematiky
Pojištění v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2756-2872
cena v predajni 33,30 €

cena v e-shope 31,64 €Školský zákon predstavuje verejnoprávnu reguláciu
Školský zákon. Komentář
cena v predajni 62,29 €

cena v e-shope 59,18 €Publikácia prináša komentár k § 165 až 204
Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář §165-204
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €• kupní smlouva představuje páteřní institut
Kupní smlouva v novém občanském zákonníku. Komentář § 2079-2183
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Nejdůležitější změnu našeho právního řádu,
Občanský zákoník - Komentář - Svazek IV (dědické právo)
cena v predajni 53,00 €

cena v e-shope 50,35 €Tato publikace navazuje na komentář k zákonu č.
Zákon o elektronických komunikacích. Komentář
cena v predajni 31,75 €

cena v e-shope 28,58 €Občanský zákoník I. Obecná část. Veľký komentář
Občanský zákoník I. Obecná část. Velký komentář
cena v predajni 130,00 €

cena v e-shope 123,50 €Predkladaná publikácia prináša aktualizovaný
Zákon směnečný a šekový. Komentář. 6. vydání
cena v predajni 44,36 €

cena v e-shope 42,14 €Druhé vydání komentáře navazuje na původní,
Zákon o Policii České republiky. Komentář. 2. vydání
cena v predajni 41,92 €

cena v e-shope 39,82 €Publikace zpracovaná širokým autorským kolektivem
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha II. - § 79-200aa
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 33,25 €Praktický výklad jednotlivých ustanovení zákona o
Zákon o inšpekcii práce. Komentár
cena v predajni 14,80 €

cena v e-shope 14,06 €Soudní řád správní je důležitý nejen pro
Soudní řád správní. Komentář

cena v e-shope 63,50 €Věcná práva jsou konglomerátem práv, která spojují
Věcná práva v kostce
cena v predajni 8,47 €

cena v e-shope 4,24 €Problematika evidence právnických osob soukromého
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář
cena v predajni 28,00 €

cena v e-shope 26,60 €Nejdůležitější změnu našeho právního řádu,
Občanský zákoník. Komentář. Svazek II
cena v predajni 57,69 €

cena v e-shope 54,80 €Publikace zpracovaná širokým autorským kolektivem
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha I. - § 1-78
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 33,25 €Zákon o obětech trestných činu. Komentář poskytuje
Zákon o obětech trestných činů. Komentář
cena v predajni 42,00 €

cena v e-shope 39,90 €Kniha je komentárom nekalej sútaže v novom českom
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář
cena v predajni 39,43 €

cena v e-shope 37,46 €Dňom 1.8.2013 nadobudol v ČR účinnosť zákon č.
Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou, 2. vydání
cena v predajni 24,78 €

cena v e-shope 23,54 €Prakticky zameraný komentár odhaľuje možnosti
Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář
cena v predajni 62,55 €

cena v e-shope 56,30 €Nový katastrální zákon významným způsobem mění
Katastrální zákon. Komentář
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 31,86 €V posledních několika letech došlo k významným
Zákon o finanční správě České republiky, komentář
cena v predajni 16,28 €

cena v e-shope 15,47 €Najdôležitejšou očakávanú zmenu českého právneho
Občanský zákoník. Komentář. Svazek 1 (§1 až 654)
cena v predajni 110,00 €

cena v e-shope 104,50 €Kniha prináša podrobný výklad jednotlivých
Zákon o mezinárodním právu soukromém Komentář

cena v e-shope 92,00 €Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář je
Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář
cena v predajni 33,29 €

cena v e-shope 30,63 €Právna úprava pxhtu v novom českom občianskom
Nájem a pacht v novém občanském zákoníku, komentář
cena v predajni 39,88 €

cena v e-shope 33,90 €Komentář k této části NObčZ si vytyčil úkol
Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu v novém
cena v predajni 28,67 €

cena v e-shope 25,80 €Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku sa
Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku. Komentář
cena v predajni 26,44 €

cena v e-shope 25,12 €Občanský zákoník - velký komenář - Svazek I
Občanský zákoník. Velký komentář. Svazek I
cena v predajni 50,00 €

cena v e-shope 47,50 €Právo cenných papierov predstavuje súhrn právnych
Cenné papíry v novém občanském zákoníku, komentář
cena v predajni 39,88 €

cena v e-shope 37,89 €Publikácia je praktickou príručkou pre všetky
Právnické osoby v novém občanském zákoníku, komentář
cena v predajni 39,88 €

cena v e-shope 37,89 €Nový občiansky zákonník prináša do českého práva
Občanský zákoník III. Věcná práva. Velký komentář
cena v predajni 147,00 €

cena v e-shope 139,65 €Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
Zákon o obchodních korporacích
cena v predajni 42,80 €

cena v e-shope 40,66 €Dnem 1. 1. 2011 nabyl účinnosti nový daňový řád,
Daňový řád s komentářem 2013
cena v predajni 43,64 €

cena v e-shope 41,46 €Aktuální vydání publikace Důchodové předpisy s
Důchodové předpisy s komentářem 2012
cena v predajni 27,26 €

cena v e-shope 25,90 €Od předchozího vydání knihy došlo k mnoha
Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem, 13. vydání
cena v predajni 23,13 €

cena v e-shope 21,97 €MTQyOGY