NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 20,90 €
do košíka:
cena v e-shope 29,90 €
do košíka:
cena v e-shope 19,40 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Komentáre k českým zákonom

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Predkladaná publikácia prináša praktický komentár
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Praktický komentář
cena v predajni 51,98 €

cena v e-shope 49,38 €Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář ide o
Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář
cena v predajni 89,55 €

cena v e-shope 85,07 €Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI 2. vydání
Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI.,  2. vydání
cena v predajni 165,68 €

cena v e-shope 157,40 €Kniha prináša komplexný výklad právnej úpravy
Zákon o právu na digitální služby. Komentář
cena v predajni 35,55 €

cena v e-shope 33,77 €Od prvního vydání třetího dílu komentáře k
Občanský zákoník III. Věcná práva. Komentář, 2. vydání
cena v predajni 161,55 €

cena v e-shope 159,47 €Zákon o státní službě. Komentář ide o 2 vydanie
Zákon o státní službě. Komentář
cena v predajni 117,26 €

cena v e-shope 111,39 €Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech
Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech Komentář 2. vydání
cena v predajni 42,84 €

cena v e-shope 40,70 €Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář
Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář
cena v predajni 42,16 €

cena v e-shope 40,05 €Obecné nařízení o ochraně osobních údaju. Komentář
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Komentář
cena v predajni 107,55 €

cena v e-shope 102,17 €Trestní zákoník. Komentář ide o podrobný komentár
Trestní zákoník. Komentář
cena v predajni 206,55 €

cena v e-shope 196,22 €Listina základních práv a svobod je preverená
Listina základních práv a svobod. Komentář
cena v predajni 103,00 €

cena v e-shope 97,85 €CMR dohovor zaviedol do rpaxe jednotnú úpravu
Úmluva CMR. Praktický komentář
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,23 €Zmenené a prepracované vydanie veľkého komentára k
Zákon o obchodních korporacích. Komentář 3. vydání
cena v predajni 143,55 €

cena v e-shope 136,37 €Druhé aktualizované vydanie komentára k českému
Oběti trestných činů. Komentář, 2. vydání
cena v predajni 89,55 €

cena v e-shope 85,07 €Zákon o náhradě újmy zpusobené povinným očkováním.
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Praktický komentář
cena v predajni 12,46 €

cena v e-shope 11,83 €Vyhláška o zdravotnícke dokumentaci. Praktický
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci. Praktický komentář
cena v predajni 10,31 €

cena v e-shope 9,80 €Verejná žaloba je štátny orgán justičného typu, a
Zákon o státním zastupitelství. Komentář

cena v e-shope 51,70 €Kniha prináša podrobný výklad ustanovení českého
Zákon o spotřebních daních. Komentář, 3.vyd.
cena v predajni 34,98 €

cena v e-shope 33,23 €Kataster nehnuteľností je oblasť, ktorá združuje
Katastrální vyhláška. Praktický komentář
cena v predajni 36,19 €

cena v e-shope 34,38 €Cieľom pulibkácie je objasniť oblasť
Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Východiskom predkladaného praktického komentára je
Správní řád. Praktický komentář
cena v predajni 85,78 €

cena v e-shope 81,49 €Predkladaná publikácia Zákon o platebním styku.
Zákon o platebním styku. Komentář
cena v predajni 131,37 €

cena v e-shope 124,80 €Sbírka nálezu a usnesení ÚS ČR svazek 90 obsahuje
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR svazek 90
cena v predajni 33,25 €

cena v e-shope 31,58 €Druhé a doplnené vydanie českého zákona o
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Komentář  2. vydání
cena v predajni 135,00 €

cena v e-shope 128,25 €Publikácia predstavuje praktický komentár, pričom
Zákon o zpracování osobních údajů. Praktický komentář
cena v predajni 22,50 €

cena v e-shope 21,38 €Zákon o realitním zprostředkování prináša
Zákon o realitním zprostředkování. Praktický komentář
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 €Aktualizované vydanie českého Trestného zákona a
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 8.vyd.
cena v predajni 60,00 €

cena v e-shope 57,00 €Publikácia poskytuje základný prehľad o platnej
Zákon o geologických pracích. Komentář
cena v predajni 27,10 €

cena v e-shope 25,75 €Kniha prináša podrobný a komplexny komentár k
Zákoník práce. Velký komentář, 3.vyd.
cena v predajni 134,55 €

cena v e-shope 127,82 €Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po
Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.). Komentář. Svazek I (obecná část) -2. vyd
cena v predajni 181,19 €

cena v e-shope 172,13 €Kniha prináša komplexné a rozsiahle spracovanie
Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
cena v predajni 100,00 €

cena v e-shope 95,00 €Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud
Zákon o veřejných dražbách. Komentář
cena v predajni 53,55 €

cena v e-shope 50,87 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání
cena v predajni 89,55 €

cena v e-shope 85,07 €Nové, aktuální vydání úplného komentář občanského
Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání
cena v predajni 224,55 €

cena v e-shope 213,32 €Energetický zákon. Komentář obsahuje podrobný
Energetický zákon. Komentář
cena v predajni 148,05 €

cena v e-shope 140,64 €Predkladaná publikácia prináša podrobný komentár k
Evropské a mezinárodní insolvenční řízení. Komentář
cena v predajni 105,00 €

cena v e-shope 99,75 €Predkladaná publikácia prináša výklad ustanovení
Zákon o vyvlastnění. Praktický komentář
cena v predajni 19,74 €

cena v e-shope 18,75 €Komentář má nejrozšířenější výklad na trhu –
Insolvenční zákon. Komentář, 5.vyd.
cena v predajni 115,00 €

cena v e-shope 109,25 €Druhé vydání úspěšného praktického komentáře
Zákon o některých přestupcích. Praktický komentář, 2.vydání
cena v predajni 19,37 €

cena v e-shope 18,40 €ODRiN2Q3Y