NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 20,90 €
do košíka:
cena v e-shope 35,00 €
do košíka:
cena v e-shope 25,00 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Komentáre k českým zákonom - strana 2

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zákon o některých opatřeních legalizaci výnosu z
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financ

cena v e-shope 67,97 €Predkladaná unikátna česká publikácia prináša
Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského zákoníku

cena v e-shope 90,25 €Kniha rieši otázky týkajúce sa užívania bytu a
Správa bytového domu. Praktický komentář, 2.vydání

cena v e-shope 22,47 €Tento zákon sa prijal na základe smernice EP
Zákon o distribuci pojištění a zajištění. Komentář

cena v e-shope 76,02 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o cenách. Komentář

cena v e-shope 23,27 €Kniha prináša podrobný a ucelený komentár k
Jednací řád Poslanecké sněmovny. Komentář

cena v e-shope 137,00 €Zmenky predstavujú cenné papiere, ktoré sú veľmi
Zákon směnečný a šekový. Komentář směnečné části

cena v e-shope 58,90 €Publikácia prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

cena v e-shope 73,76 €Komentář přináší přehledný ucelený výklad zákona,
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. Komentář

cena v e-shope 20,94 €Predkladané dvojzväzkové dielo prináša rozsiahly a
Občanský zákoník I. Obecná část. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 187,61 €Keď sa zadáva verejná zákazka, vždy sú určité
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář

cena v e-shope 98,50 €Jedná sa o prvý komentár na trhu k vojakom v
Zákon o službě vojáků v záloze. Komentář

cena v e-shope 33,77 €Ide o podrobný komentár o bezpečnosti ČR čo sa
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

cena v e-shope 34,16 €Predkladaná publikácia predstavuje ucelené
Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní

cena v e-shope 14,24 €Jedná sa o kvalitný komentár aplikácie českého
Zákon o státní službě. Komentář

cena v e-shope 85,07 €Kniha prináša podrobný náhľad problematiky
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář s judikaturou

cena v e-shope 78,70 €Kniha prináša komplexné spracovanie správnoprávnej
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých

cena v e-shope 33,77 €Kniha prináša podrobný komentár k jednotlivým
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář

cena v e-shope 41,90 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o soudech a soudcích. Komentář

cena v e-shope 56,49 €Predkladaná publikácia prináša podrobný výklad
Zákon o veřejných výzkumných institucích. Komentář

cena v e-shope 55,81 €Aktualizované vydanie českého zákona o pozemných
Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7.vyd.

cena v e-shope 38,25 €Kniha poskytuje komentár k zákonu o kontrole a
Zákon o kontrole. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 49,00 €Kniha zohľadnuje novú legslatívu v ČR zákona o
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích

cena v e-shope 84,38 €Ide o komplexné dielo českého daňového poriadku,
Daňový řád. Komentář, 4. vydání

cena v e-shope 94,05 €Jedná sa o podrobný český zákon k novému zákonu o
Zákon o náhradním výživném. Komentář

cena v e-shope 8,93 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Stavební zákon. Praktický komentář, 2.vyd.

cena v e-shope 67,05 €Dohovor o právach detí možno označiť za
Úmluva o právech dítěte. Komentář

cena v e-shope 100,38 €Predkladaná publikácia prináša súhrnný prehľad o
Liniové stavby

cena v e-shope 20,94 €Třetí vydání praktického komentáře reaguje na
Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

cena v e-shope 138,11 €Predkladaná publikácia prináša podrobný výklad
Občanský zákoník §2716-2893. Velký komentář

cena v e-shope 119,27 €Na znalcov sa obraciame v prípade, keď nás ťaží
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Komentář

cena v e-shope 29,07 €Podrobný komentár k českému daňovému poriadku
Daňový řád. Praktický komentář, 2. vydání

cena v e-shope 47,11 €Publikácia poskytuje podrobný výklad českého
Celní zákon. Praktický komentář

cena v e-shope 31,26 €Druhá aktualizované vydanie českého komentára k
Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 219,00 €Predkladaný komentár predstavuje komplexné
Nařízení Řím I, Nařízení Řím II. Komentář

cena v e-shope 99,00 €Komentář k zákonu o znalcích, znaleckých
Zákon o znalcích. Komentář

cena v e-shope 53,13 €Predkladaná publikácia prináša praktický komentár
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Praktický komentář

cena v e-shope 56,93 €Kniha prináša podrobný komentár k českému zákonu o
Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

cena v e-shope 89,00 €Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve
Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI.,  2. vydání

cena v e-shope 184,19 €ZWI2ZmZ