NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 9,90 €
do košíka:
cena v e-shope 3,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Komentáre k českým zákonom

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Daňový poriadok Českej republiky s komentárom a
Daňový řád s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou
cena v predajni 43,27 €

cena v e-shope 41,12 €Komentár k českému zákonu o dani z pridanej
Zákon o dani z přidané hodnoty, komentář, 5.vydanie
cena v predajni 33,38 €

cena v e-shope 31,71 €Kniha približuje základné princípy právnej úpravy
Osobní údaje, právo a my
cena v predajni 15,44 €

cena v e-shope 14,67 €Komentár k Lisabonskej zmluve je výnimočným
Lisabonská smlouva, komentář
cena v predajni 89,00 €

cena v e-shope 71,20 €Komentár k Dohovoru CMR o medzinárodnej cestnej
Úmluva CMR, komentář
cena v predajni 30,60 €

cena v e-shope 29,07 €Podrobný komentár k českému zákonu č.137/2006 Sb.
Zákon o veřejných zakázkách, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 31,63 €

cena v e-shope 30,05 €Podrobný komentár k českému exekučnému poriadku
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), komentář, 2.vyd
cena v predajni 59,96 €

cena v e-shope 17,99 €Publikácia obsahuje výklad úplného znenia českého
Zákon o pojistných zprostředkovatelích..., komentář
cena v predajni 30,37 €

cena v e-shope 28,84 €Kniha prináša komentár k zákonu o vlastníctve
Zákon o vlastnictví bytů, komentář, 4.vyd.
cena v predajni 30,42 €

cena v e-shope 28,90 €Komentár k českému obchodnému zákonníku v dvoch
Obchodní zákoník, komentář, I.+II.díl
cena v predajni 109,00 €

cena v e-shope 103,55 €Samostatný komentár k vybraných ustanoveniam
Právo proti nekalé soutěži, komentář, 3.vyd.
cena v predajni 25,30 €

cena v e-shope 24,04 €Publikácia obsahuje úplné znenie zákona o
Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 27,52 €

cena v e-shope 26,14 €Komentár k zákonu č.116/1990 Sb. o nájme a
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, komentář, 4.vyd.
cena v predajni 37,50 €

cena v e-shope 35,63 €Publikácia obsahuje text českého zákona o ochrane
Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 39,70 €

cena v e-shope 2,00 €Publikácia podáva podrobný komentár k českému
Využívání obnovitelných zdrojů energie
cena v predajni 31,85 €

cena v e-shope 30,26 €Komentár k zákonu ČR č. 143/2001 Sb. o ochrane
Zákon o ochraně hospodářské soutěže, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 61,40 €

cena v e-shope 9,90 €Cieľom zavedenia inštitútu dátových schránok pre
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, komentář
cena v predajni 20,72 €

cena v e-shope 19,68 €Komentár k českému zákonu č. 435/2004 Sb., o
Zákon o zaměstnanosti, komentář
cena v predajni 19,19 €

cena v e-shope 18,23 €Český zákonník práce s komentárom je podrobným a
Zákoník práce, komentář, 2.vydání
cena v predajni 75,50 €

cena v e-shope 71,73 €Ústavný súd ČR je typom orgánu špecializovanéh a
Zákon o Ústavním soudu. Komentář, 2.vyd.
cena v predajni 64,53 €

cena v e-shope 61,30 €NjVhNW