NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 27,55 €
do košíka:
cena v e-shope 32,78 €
do košíka:
cena v e-shope 10,50 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 7,30 €
do košíka:
cena v e-shope 17,00 €

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Komentáre k českým zákonom

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Listina základných práv a slobôd predstavuje
Listina základních práv a svobod. Velký komentář
cena v predajni 156,60 €

cena v e-shope 148,77 €Kniha podrobne komentuje zákon a lekárskych
Zákon o lékařských povoláních. Praktický komentář
cena v predajni 26,08 €

cena v e-shope 24,77 €Komentár k českému zákonu o priestupkoch a
Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář
cena v predajni 45,30 €

cena v e-shope 9,90 €Predkladané dielo z edície Veľké komentáre prináša
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář, 2. vydání
cena v predajni 134,55 €

cena v e-shope 127,82 €Jedná sa o praktický komentár ktorý je roboný
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář
cena v predajni 77,55 €

cena v e-shope 73,67 €Zákon o některých opatřeních legalizaci výnosu z
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financ
cena v predajni 71,55 €

cena v e-shope 67,97 €Predkladaná unikátna česká publikácia prináša
Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského zákoníku
cena v predajni 95,00 €

cena v e-shope 90,25 €Tento zákon bol prijatý kvôli smernici EP a Rady
Zákon o distribuci pojištění a zajištění. Komentář
cena v predajni 62,04 €

cena v e-shope 58,93 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o cenách. Komentář
cena v predajni 21,10 €

cena v e-shope 20,05 €Kniha prináša podrobný a ucelený komentár k
Jednací řád Poslanecké sněmovny. Komentář

cena v e-shope 137,00 €Zmenky predstavujú cenné papiere, ktoré sú veľmi
Zákon směnečný a šekový. Komentář směnečné části
cena v predajni 53,55 €

cena v e-shope 50,87 €Publikácia prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o pozemních komunikacích. Komentář
cena v predajni 67,05 €

cena v e-shope 63,70 €Komentář přináší přehledný ucelený výklad zákona,
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. Komentář
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 €Predkladané dvojzväzkové dielo prináša rozsiahly a
Občanský zákoník I. Obecná část. Komentář, 2. vydání
cena v predajni 170,55 €

cena v e-shope 162,02 €Jedná sa o prvý komentár na trhu k vojakom v
Zákon o službě vojáků v záloze. Komentář
cena v predajni 35,55 €

cena v e-shope 33,77 €Ide o podrobný komentár o bezpečnosti ČR čo sa
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
cena v predajni 32,67 €

cena v e-shope 31,03 €Predkladaná publikácia predstavuje ucelené
Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní
cena v predajni 14,99 €

cena v e-shope 14,24 €Jedná sa o kvalitný komentár aplikácie českého
Zákon o státní službě. Komentář
cena v predajni 89,55 €

cena v e-shope 85,07 €Kniha prináša podrobný náhľad problematiky
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář s judikaturou
cena v predajni 71,55 €

cena v e-shope 67,97 €Kniha prináša komplexné spracovanie správnoprávnej
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých
cena v predajni 35,55 €

cena v e-shope 33,77 €Kniha prináša podrobný komentár k jednotlivým
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář
cena v predajni 44,10 €

cena v e-shope 41,90 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o soudech a soudcích. Komentář
cena v predajni 59,46 €

cena v e-shope 56,49 €Predkladaná publikácia prináša podrobný výklad
Zákon o veřejných výzkumných institucích. Komentář
cena v predajni 58,75 €

cena v e-shope 55,81 €Aktualizované vydanie českého zákona o pozemných
Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7.vyd.
cena v predajni 35,55 €

cena v e-shope 33,77 €Kniha poskytuje komentár k zákonu o kontrole a
Zákon o kontrole. Komentář, 2. vydání
cena v predajni 46,53 €

cena v e-shope 44,20 €Kniha zohľadnuje novú legslatívu v ČR zákona o
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích
cena v predajni 88,83 €

cena v e-shope 84,38 €Ide o komplexné dielo českého daňového poriadku,
Daňový řád. Komentář, 4. vydání
cena v predajni 98,23 €

cena v e-shope 93,31 €Jedná sa o podrobný český zákon k novému zákonu o
Zákon o náhradním výživném. Komentář
cena v predajni 9,40 €

cena v e-shope 8,93 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Stavební zákon. Praktický komentář, 2.vyd.
cena v predajni 67,05 €

cena v e-shope 63,70 €Dohovor o právach detí možno označiť za
Úmluva o právech dítěte. Komentář

cena v e-shope 85,78 €Predkladaná publikácia prináša súhrnný prehľad o
Liniové stavby
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 €Třetí vydání praktického komentáře reaguje na
Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

cena v e-shope 125,55 €Predkladaná publikácia prináša podrobný výklad
Občanský zákoník §2716-2893. Velký komentář
cena v predajni 125,55 €

cena v e-shope 119,27 €Na znalcov sa obraciame v prípade, keď nás ťaží
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Komentář
cena v predajni 30,60 €

cena v e-shope 29,07 €Podrobný komentár k českému daňovému poriadku
Daňový řád. Praktický komentář 2. vydání
cena v predajni 44,88 €

cena v e-shope 42,63 €Publikácia poskytuje podrobný výklad českého
Celní zákon. Praktický komentář
cena v predajni 28,11 €

cena v e-shope 26,70 €Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o
Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání
cena v predajni 188,00 €

cena v e-shope 178,60 €Predkladaný komentár predstavuje komplexné
Nařízení Řím I, Nařízení Řím II. Komentář
cena v predajni 82,25 €

cena v e-shope 78,14 €Komentář k zákonu o znalcích, znaleckých
Zákon o znalcích. Komentář
cena v predajni 55,93 €

cena v e-shope 53,13 €ZmViMGYwM