NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Komentáre k českým zákonom

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl podstatně
Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související
cena v predajni 40,49 €

cena v e-shope 38,47 €Kniha prináša výklad ustanovení o právnych
Právní jednání podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb., 2.vyd.
cena v predajni 15,50 €

cena v e-shope 7,75 €Aplikaci zákona o policii pociťují téměř všichni
Zákon o policii s komentářem, 2. vyd.
cena v predajni 20,17 €

cena v e-shope 19,16 €Jediný kompletní a ucelený soubor zákonů a
Stavební zákon s komentářem pro praxi + CD
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Cieľom zákona o ochrane ovzdušia je, aby v
Zákon o ochraně ovzduší, komentář
cena v predajni 44,36 €

cena v e-shope 42,14 €Exekučný řád a zákon, který se stanoví pravidla
Exekuční řád
cena v predajni 20,26 €

cena v e-shope 19,25 €Kniha prináša komentár k českému zákonu o poistnom
Zákon o pojistném na důchodové spoření, komentář
cena v predajni 14,97 €

cena v e-shope 14,22 €Štvrté vydanie komentára k českému správnemu
Správní řád, komentář, 4.vydání
cena v predajni 62,29 €

cena v e-shope 59,18 €Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový zákon o
Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014, poznámkové znění
cena v predajni 50,00 €

cena v e-shope 47,50 €Kniha je výsledkom práce kolektívu právnikov z
Stavební zákon, komentář
cena v predajni 57,50 €

cena v e-shope 54,63 €Český zákon o majetkovom vyrovnaní s cirkvami a
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář
cena v predajni 44,00 €

cena v e-shope 41,80 €Kniha prináša podrobný výklad k jednotlivým
Zákon o pojistné smlouvě, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 22,30 €

cena v e-shope 21,19 €Predkladaný komentár ponúka možné praktické i
Zákon o obchodních korporacích. Velký komentář
cena v predajni 129,00 €

cena v e-shope 122,55 €Publikácia prináša komentár k novému českému
Zákon o mediaci. Komentář
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Publikácia prináša rozsiahly komentár k aktuálnemu
Zákon o veřejných zakázkách, komentář s judikaturou
cena v predajni 72,34 €

cena v e-shope 20,00 €Kniha prináša výklad českého zákona o verejných
Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady k 1. 4. 2013, 2.vyd.
cena v predajni 24,98 €

cena v e-shope 23,73 €Cieľom nového kontrolného poriadku (zákon
Kontrolní řád
cena v predajni 14,98 €

cena v e-shope 14,98 €Kniha prináša podrobný komentár k českému
Trestní řád. Komentář, 7.vydání
cena v predajni 300,00 €

cena v e-shope 285,00 €Ochrana práv obetí trestných činov je v poslednej
Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou
cena v predajni 21,19 €

cena v e-shope 20,13 €Publikácia prináša komentár k českému stavebnému
Stavební zákon. Komentář, 2.vydání
cena v predajni 79,00 €

cena v e-shope 75,05 €Komentár prináša podrobnú analýzu a interpretáciu
Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Kniha prináša prehľadne spracovaný komentár k
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, komentář
cena v predajni 34,90 €

cena v e-shope 31,41 €Kniha je praktickým a zrozumiteľným sprievodcom
Manuál k daňovému řádu, 2.vyd.
cena v predajni 29,40 €

cena v e-shope 27,93 €Kniha prináša prehľadné a ucelené spracovanie
Zákon směnečný a šekový, komentář
cena v predajni 34,58 €

cena v e-shope 32,85 €Kniha prináša komentár k zákonu, ktorý sa týka
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 31,86 €Kniha prináša podrobné výkladové poznámky a
Správní řád
cena v predajni 27,73 €

cena v e-shope 26,34 €Publikácia prináša podrobný výklad k českému
Zákon o advokacii, komentář
cena v predajni 66,77 €

cena v e-shope 63,43 €Kniha prináša podrobný výklad českého zákona,
Koncesní zákon, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 30,92 €

cena v e-shope 27,83 €Kniha prináša podrobný komentár k českému zákonu
Zákon o důchodovém pojištění, komentář
cena v predajni 53,33 €

cena v e-shope 9,90 €Kniha prináša rozsiahly a podrobný komentár k
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 89,00 €

cena v e-shope 84,55 €Kniha prináša podrobný a zrozumiteľný výklad
Zákoník práce a souvisejíci ustanovení občanského zákoníku
cena v predajni 36,60 €

cena v e-shope 34,77 €Kniha prináša podrobný výklad k českému zákonu o
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem
cena v predajni 20,41 €

cena v e-shope 19,39 €Kniha prináša podrobný komentár k českému
Zákoník práce. Velký komentář
cena v predajni 147,00 €

cena v e-shope 139,65 €Cieľom komentára je predstaviť výklad a všeobecné
Směrnice ES o dani z přidané hodnoty, praktický komentář
cena v predajni 40,00 €

cena v e-shope 38,00 €Kniha prináša podrobný komentár k jednotlivým
Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 7,00 €Publikácia prináša podrobný komentár k jednotlivým
Právní úkony
cena v predajni 11,66 €

cena v e-shope 11,08 €Kniha prináša všeobecný úvod do danej problematiky
Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
cena v predajni 16,22 €

cena v e-shope 15,41 €Snaha o získanie kontroly nad akciovou
Zákon o nabídkách převzetí Komentář
cena v predajni 50,00 €

cena v e-shope 47,50 €Kniha obsahuje podrobný komentár k jednotlivým
Spoluvlastnictví a společné jmění manželů
cena v predajni 13,09 €

cena v e-shope 5,24 €OTZkOG