NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Komentáre k českým zákonom

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zákon o vodovodech a kanalizacích. Komentář
Zákon o vodovodech a kanalizacích. Komentář
cena v predajni 39,88 €

cena v e-shope 37,89 €Zákon o státní službě. Komentář je komplexným
Zákon o státní službě. Komentář
cena v predajni 89,00 €

cena v e-shope 84,55 €Zákon o státní službě účinnosť k 1.1. 2015 sa
Zákon o státní službě 2015
cena v predajni 21,15 €

cena v e-shope 20,09 €Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář
cena v predajni 32,90 €

cena v e-shope 31,25 €Zákon o krajích. Komentář je komplexným podrobným
Zákon o krajích. Komentář
cena v predajni 35,78 €

cena v e-shope 33,99 €Podrobný komentár k zákonu o investičných
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Komentář
cena v predajni 175,00 €

cena v e-shope 166,25 €Publikácia prináša podrobný komentár k právnej
Občanský zákoník IV. Dědické právo. Velký komentář
cena v predajni 112,00 €

cena v e-shope 106,40 €Komentár k zákonu o zodpovednosti mládeže za
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář
cena v predajni 31,96 €

cena v e-shope 30,36 €Publikácia Trestní zákoník. Komentář obsahuje
Trestní zákoník. Komentář 1.+2. díl
cena v predajni 200,00 €

cena v e-shope 188,00 €Komentovaný zákon o dani z pridanej hodnoty v
Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář 6. vydání
cena v predajni 43,92 €

cena v e-shope 41,72 €Kniha Ústava České rebubliky. Zákon o bezpoečnosti
Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR. Komentář
cena v predajni 99,00 €

cena v e-shope 94,05 €Publikácia Záko o spotřebitelském úvěru. Komentář
Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Kniha prináša výklad ustanovení českého zákona o
Zákon o myslivosti. Komentář
cena v predajni 28,31 €

cena v e-shope 26,89 €Kniha Zákon o kybernetické bezpečnosti. Komentář
Zákon o kybernetické bezpečnosti. Komentář
cena v predajni 23,40 €

cena v e-shope 22,23 €Publikácia prináša podrobný komentár k českému
Zákon o veřejných zakázkách. Komentář, 4. vydání
cena v predajni 85,00 €

cena v e-shope 80,75 €Dielo spracované širokým autorským kolektívom
Občanské soudní řízení IV. Soudcovský komentář
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Kniha obsahuje český zákon prírodné liečebné
Lázeňský zákon. Komentář
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 26,12 €Zákon o matrikách s komentářem je podrobným
Zákon o matrikách s komentářem
cena v predajni 17,87 €

cena v e-shope 16,97 €Publikace zpracovaná širokým autorským kolektivem
Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář III.
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 33,25 €Publikace je nejnovějším komentářem k zákonu č.
Zákon o pozemních komunikacích. Komentář
cena v predajni 45,00 €

cena v e-shope 42,75 €Komentář se týká dvou mediálních zákonů, a to
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
cena v predajni 21,86 €

cena v e-shope 20,76 €Již řadu let se čekalo na naplnění cílů vstupu do
Zákon o státní službě s poznámkami
cena v predajni 16,13 €

cena v e-shope 15,32 €Cílem komentáře je vysvětlit podstatu nové právní
Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář. § 1400-1474
cena v predajni 42,20 €

cena v e-shope 37,98 €Řadu rekodifikačních komentářů Wolters Kluwer
Katastrální zákon. Komentář
cena v predajni 44,76 €

cena v e-shope 42,52 €Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář, 2.vyd.
cena v predajni 47,25 €

cena v e-shope 44,89 €Publikace zahrnuje několik novelizací zákona o
Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem, 3. vydání
cena v predajni 21,50 €

cena v e-shope 20,42 €Předkládaná publikace je vůbec prvním komentářem
Zákon o pohřebnictví. Zákon o válečných hrobech. Komentář
cena v predajni 18,85 €

cena v e-shope 17,91 €První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na
Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář
cena v predajni 67,05 €

cena v e-shope 60,35 €Ide o podrobný komentár k českému zákonu o
Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související. Komentář
cena v predajni 68,39 €

cena v e-shope 64,97 €Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, upravuje
Zákon o inspekci práce. Komentář
cena v predajni 24,49 €

cena v e-shope 23,27 €Zákon o sdružování občanů, zákon o právu
Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním
cena v predajni 14,26 €

cena v e-shope 13,54 €Podrobný komentář zákona o České národní bance.
Zákon o České národní bance. Komentář
cena v predajni 55,23 €

cena v e-shope 52,46 €Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní
Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část. Komentář
cena v predajni 134,00 €

cena v e-shope 127,30 €Nejdůležitější změnu našeho právního řádu,
Občanský zákoník. Komentář. Svazek V (relativní majetková práva 1. část)
cena v predajni 110,00 €

cena v e-shope 104,50 €Komentář přibližuje právní úpravu oboru vodovodů a
Zákon o vodovodech a kanalizacích. Komentář
cena v predajni 28,21 €

cena v e-shope 26,79 €Cílem komentáře je usnadnit odborné i laické
Zákon o kontrole. Komentář
cena v predajni 31,53 €

cena v e-shope 26,80 €Publikace zpracovaná širokým autorským kolektivem
Občanské soudní řízení V. - soudcovský komentář
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 28,50 €Nový občanský zákoník překonává dvojkolejnost
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. Velký komentář
cena v predajni 125,00 €

cena v e-shope 118,75 €Znovuzačleněním rodinného práva do občanského
Občanský zákoník II. Rodinné právo. Velký komentář
cena v predajni 110,00 €

cena v e-shope 104,50 €ZmQ3NTIxYz