NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Právna a politická filozofia

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Nábožensky inšpirované násilie sa ako strašidlo
O svobodě a náboženství
cena v predajni 11,23 €

cena v e-shope 10,67 €



Kniha prináša súbor príspevkov ku štúdiu
Nepatřičné právo
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,97 €



Cieľom predkladanej publikácie je sprostredkovať
Úvod do etiky, 2.vyd.

cena v e-shope 8,90 €



Najznámejšie dielo autora popisuje a hodnotí
Přirozené právo a dějiny
cena v predajni 16,36 €

cena v e-shope 15,54 €



Publikácia prináša ucelený rozbor Masarykovej
Masarykova teorie demokracie
cena v predajni 7,65 €

cena v e-shope 7,27 €



Jedno zo zlomových diel ruskej náboženskej
Moc kľúčov

cena v e-shope 7,70 €



Kniha prináša súhrnný pohľad na titul Zákony ako
Platón a problém filosofické vlády
cena v predajni 11,61 €

cena v e-shope 11,03 €



Ide o dialóg na tému filozofia jazyka medzi
Kratylos
cena v predajni 6,66 €

cena v e-shope 6,32 €



Kniha je korešpodencia ktorá sa podarila zachovat
Výbor z korespondence
cena v predajni 23,41 €

cena v e-shope 22,23 €



Kniha je už 2 diel ktorá vyšla dvojzväzkovo o
Výbor z korespondence II
cena v predajni 25,76 €

cena v e-shope 24,47 €



V dnešnej dobe sa eutanáziou najčastejšie myslí
Eutanazie a dobrý život
cena v predajni 19,90 €

cena v e-shope 18,91 €



Montesquieu hľadá riešenie, ako odvrátiť
O duchu zákonů
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €



Jedná sa o 1 vydanie v gréčtine a čestine dialógu
Gorgias
cena v predajni 12,15 €

cena v e-shope 11,54 €



Obsah Aristotelovho spisu Metafyzika tvorí určenie
Metafyzika
cena v predajni 18,80 €

cena v e-shope 17,86 €



Hlavnou témou knihy sú vzťahy právneho a
Právo společnosti
cena v predajni 22,80 €

cena v e-shope 21,66 €



Autor pojednáva o veľkom filozofovi, analyzuje
Plótinos
cena v predajni 7,56 €

cena v e-shope 7,18 €



Platónuv dialog Kritón rozoberá historicky a
Platónův dialog Kritón
cena v predajni 11,16 €

cena v e-shope 10,60 €



Faidón je významný Platónov spis ktorý vyšiel v
Faidón
cena v predajni 6,66 €

cena v e-shope 6,32 €



Dneska už je globalizácia súčasť našich životov,
Sociální spravedlnost v éře globalizace
cena v predajni 8,41 €

cena v e-shope 7,98 €



Kniha amerického novinára a spisovateľa je
Liberalismus
cena v predajni 18,70 €

cena v e-shope 17,77 €



Hlavným námetom knihy je úvaha o tom, že morálka
Morálka. Úvod do etiky
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €



Kniha je trojzväzková a je v čestine a nemčine,
Básnicky bydlí člověk / Co je metafyzika? / Konec filosofie a úkol myšlení
cena v predajni 22,41 €

cena v e-shope 21,28 €



Kniha sa snaží hľadať zodpovednosť nielen v zmysle
Hledání odpovědnosti
cena v predajni 15,71 €

cena v e-shope 14,92 €



Chikocki je dneska považovaný za jedného z
Světy, které neznáme
cena v predajni 8,91 €

cena v e-shope 8,46 €



Kniha popisuje Crowlea bol prorokom svojho
Theléma Aleistera Crowleyho
cena v predajni 30,08 €

cena v e-shope 28,57 €



Publikácia ozrejmuje že ke´d prospešne funguje trh
Jak trhy vytlačují morálku
cena v predajni 4,03 €

cena v e-shope 3,82 €





Machiavelli aneb o nejistotě ide o proerez
Machiavelli aneb o nejistotě
cena v predajni 8,37 €

cena v e-shope 7,95 €



Fenomenologie ducha jedná sa o dielo ktoré
Fenomenologie ducha
cena v predajni 22,56 €

cena v e-shope 21,43 €



Filosofie pozdní antiky toto dielo sa venuje týmto
Filosofie pozdní antiky
cena v predajni 30,96 €

cena v e-shope 29,41 €



Totalita a nekonečno ide o myslenie Levinasa
Totalita a nekonečno
cena v predajni 16,56 €

cena v e-shope 15,73 €



Výchozí teze knihy o spravedlnosti zní:
Nezavršitelnost spravedlnosti
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €



Moc - rovnako ako autorita, suverenita,
Reflexe moci a moc reflexe
cena v predajni 7,94 €

cena v e-shope 7,54 €



Zmyslom etickej teórie je prostredníctvom
Obecná etika
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €



Nasledujúce skúmania v knihe Pravda a metoda I. sa
Pravda a metoda I
cena v predajni 21,90 €

cena v e-shope 20,81 €



Najvýznamnejšie dielo nemeckého filozofa Immanuela
Kritika čistého rozumu

cena v e-shope 31,40 €



Kniha prináša výstižný popis rozkladu a vedomia,
Úpadek a pád římské říše
cena v predajni 21,06 €

cena v e-shope 18,95 €



Život ducha I Myšlení jedná sa o posledné dielo
Život ducha I Myšlení
cena v predajni 17,46 €

cena v e-shope 16,58 €



Preklad diela francúzskeho historika prináša
Peníze a život
cena v predajni 8,30 €

cena v e-shope 7,47 €



NmM5MTUz