NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Právna veda

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Antológia k dejinám právneho a politického
Antológia k dejinám právneho a politického myslenia
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,78 €Predkladaná publikácia sa snaží nájsť odpovede na
Právnický diskurz a právna argumentácia
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Publikácia sa zaoberá teóriou materiálneho jadra
Transcendentní pramen práva
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Alexis de Tocqueville ve svém proslaveném díle
Demokracie v Americe
cena v predajni 11,50 €

cena v e-shope 10,93 €Kniha prináša základnú orientáciu v oblasti
Psychopatologie. Pedagogické, právní a sociální aspekty
cena v predajni 13,80 €

cena v e-shope 13,11 €Predkladaná publikácia sa venuje formálnym otázkam
Legislativa. Teoretická východiska a problémy
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Kritika právní odpovědnosti v dnešnom práve sa
Kritika právní odpovědnosti
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 €Prekladaná učebnica „Aktuálne otázky teórie
Aktuálne otázky teórie práva
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,77 €Vnější limity soudcovské interpretace a
Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace
cena v predajni 11,70 €

cena v e-shope 11,11 €Kniha predstavuje kľúčové pojmy a inštitúty práva
Příběh moderního práva
cena v predajni 14,85 €

cena v e-shope 14,11 €Kniha čerpá z každodenných skúseností a z
Rétorika, 4.vyd.
cena v predajni 12,04 €

cena v e-shope 11,44 €Logika je vedou, ktorá ovplyvnila nielen súčasné
Vše, co není zakázáno, se nesmí. O logice formální i neformální
cena v predajni 9,76 €

cena v e-shope 8,78 €Spravodlivosť je jedna zo základných spoločenských
Spravodlivosť premietnutá do spoločenskej praxe
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Globální problémy profesní etiky právníku sa
Globální problémy profesní etiky právníků
cena v predajni 17,77 €

cena v e-shope 16,88 €Praktikum z právní metodologie obsahuje
Praktikum z právní metodologie
cena v predajni 8,55 €

cena v e-shope 8,12 €Kniha slúži ako učebná pomôcka, ktorá približuje
Praktikum teorie práva, 2.vyd.
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 13,30 €Legal Theory je základnou učebnicou právnej
Legal Theory
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,40 €Ak premýšľame o vzťahu práva a literatúry,
Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Učebnica všeobecnej teórie práva prináša rozbor
Teorie práva, 7.vyd.
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Všeobecná teória práva poukazuje v teórií práva
Všeobecná teória práva
cena v predajni 17,50 €

cena v e-shope 16,62 €Pruvodce světem práva sa venuje aj súkromnému aj
Průvodce světem práva
cena v predajni 41,00 €

cena v e-shope 38,95 €Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých
Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků
cena v predajni 21,60 €

cena v e-shope 20,52 €Teória práva poskytuje ako učebnica podstatu
Teória práva
cena v predajni 16,10 €

cena v e-shope 15,29 €Metamorfózy práva ve střední evropě V. poukazuje
Metamorfózy práva ve střední evropě V.
cena v predajni 20,70 €

cena v e-shope 19,66 €Elementárne východiská teórie práva I sa venuje
Elementárne východiská teórie práva I
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,40 €Zborník odborných príspevkov. Obsah: I. Základy F.
Zneužití práva
cena v predajni 16,90 €

cena v e-shope 16,06 €Proměny práva a společnosti poskytuje náhľad na
Proměny práva a společnosti
cena v predajni 9,45 €

cena v e-shope 8,98 €Publikácia Media Institutionalis poskytuje pohľad
Media Institutionalism
cena v predajni 4,50 €

cena v e-shope 4,50 €Publikácia je vstupom do problematiky
Postmoderní právověda a státověda
cena v predajni 24,00 €

cena v e-shope 22,80 €Kniha prináša prehľad právnofilozofic
Právna filozofia dvadsiateho storočia
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 20,00 €Hlavným prúdom súčasného právneho myslenia je tzv.
Právní rozum a morální cit
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 19,95 €Vyvážená a logicky usporiadaná práca sa venuje
Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi
cena v predajni 15,50 €

cena v e-shope 14,73 €Aristoteles zakladá delenie spravodlivosti na
Etika Nikomachova
cena v predajni 8,50 €

cena v e-shope 8,08 €Publikácia rozoberá výkladové metódy rozpracované
Interpretácia a argumentácia v práve
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,22 €Teorie páva v příkladech 3. vydání obsahuje
Teorie práva v příkladech 3. vydání
cena v predajni 23,27 €

cena v e-shope 22,10 €Teória štátu a práva - pre študijný program
Teória štátu a práva
cena v predajni 19,20 €

cena v e-shope 18,24 €Metodológia vedeckej práce pre potreby právnického
Metodológia vedeckej práce (pre potreby právnického štúdia)
cena v predajni 11,50 €

cena v e-shope 10,93 €Učebnica Praktikum z teórie práva je učebným
Praktikum z teórie práva
cena v predajni 6,60 €

cena v e-shope 5,94 €Na konci je súd poskytuje náčrt súdnej moci a
Na konci je súd
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 6,50 €ZmEzZj