NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 9,50 €
do košíka:
cena v e-shope 12,98 €
do košíka:
cena v predajni 17,29 €
cena v e-shope 6,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Knihy: Komentáre

 

 

...predstavujeme najnovšie komentáre

k slovenským a českým zákonom...

 

 

ostatné publikácie si môžete prezrieť v uvedených kategóriách

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Ak sa niekto dozvie o protiprávnom jednaní v
Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář

cena v e-shope 34,16 €Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa
Obmedzenie platieb v hotovosti. Riešenie sporov týkajúcich sa zdanenia - zákony s komentárom

cena v e-shope 11,00 €Život v obciach a mestách neustále prináša nové
Zákon o obecnom zriadení. Komentár

cena v e-shope 52,25 €Kniha obsahuje komentovaný zákon k problematike
Zákon o podporovaných zdrojích energie. Komentář

cena v e-shope 72,24 €Publikácia prináša výklad jednotlivých ustanovení
Autorský zákon. Komentář, 6. vydání

cena v e-shope 68,80 €Ide o prepracované aktualizované nové 2 vydanie
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Komentár

cena v e-shope 32,77 €Tretí zväzok trojdielneho kompletu prináša
Ústava Slovenskej republiky. Komentár Zväzok III.

cena v e-shope 55,58 €Tretie aktualizované vydanie českého komentára k
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Zákon o mezinárodním prá

cena v e-shope 143,06 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce s komentárom
Zákonník práce - zákon s komentárom

cena v e-shope 11,50 €Komentár o hlavnom meste Praha pomáha pochopit
Zákon o hlavním městě Praze. Komentář

cena v e-shope 42,58 €Predkladaná publikácia prináša najkomplexnejší
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Veľký komentár

cena v e-shope 159,00 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o súdoch. Komentár

cena v e-shope 19,80 €Na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia
Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného

cena v e-shope 22,32 €Zákon o výkone práce vo verejnom záujme má za cieľ
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 13,40 €Druhá aktualizované vydanie českého komentára o
Zákon o insolvenčních správcích. Komentář, 2.vydání

cena v e-shope 33,55 €Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník s
Obchodný zákonník s komentárom

cena v e-shope 18,00 €Po jedenástych rokov v 2 vydaní vychádza komentár
Listina základních práv a svobod. Komentář

cena v e-shope 143,68 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o státním zastupitelství. Komentář

cena v e-shope 98,50 €Obsiahle dvojzväzkové dielo popredných autorov
Trestný poriadok I.+II. zväzok. Komentár

cena v e-shope 179,00 €Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. septembra 2023

cena v e-shope 19,90 €Ide o podrobný komentár ktorý komentuje český
Správní řád. Komentář 7. vydání

cena v e-shope 113,35 €Cieľom verejnej vnútornej kontroly bola a stále je
Zákon o finančnej kontrole a audite. Komentár 2. vydanie

cena v e-shope 17,58 €Slobodný prístup k informáciám, tak ako je
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár

cena v e-shope 79,00 €Tretie aktualizované vydanie komentára k zákonu o
Zákon o rodine. Veľký komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 61,75 €Praktický komentár k českému zákonu o obciach je
Zákon o obcích. Praktický komentář

cena v e-shope 44,37 €Problematika whistleblowingu - chráneného
Zákon o ochraně oznamovatelů. Praktický komentář

cena v e-shope 28,48 €Kniha české občianske konanie sudcovského
Občanské soudní řízení Soudcovský komentář Kniha II. Zvláštní řízení soudní

cena v e-shope 130,36 €Predkladaná publikácia prináša komplexne
Nařízení eIDAS a české adaptační zákony. Komentář

cena v e-shope 72,91 €Účelom zákona č. 577/2004 Z.z. je ustanoviť rozsah
Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Komentár

cena v e-shope 20,52 €Zákon o sociálnom poistení s komentárom
Sociálne poistenie - zákon po novele s komentárom

cena v e-shope 18,00 €Ide o rozšírený výklad zákona o vyvlastnení
Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

cena v e-shope 34,15 €Aktualizované vydanie komentára k Zákonníku práce
Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní.  Komentár, 2.vyd.

cena v e-shope 189,05 €Ochrana práv a právom chránených záujmov fyzických
Zákon o sťažnostiach. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 17,60 €Zákon o službách zamestnanosti s komentárom
Služby zamestnanosti po novelách s komentárom

cena v e-shope 8,50 €Tento zákon bol prijatý kvôli transparentnost
Zákon o evidenci skutečných majitelů. Praktický komentář

cena v e-shope 49,11 €Kniha obsahuje celý atomový zákon, komplexne sa
Atomový zákon. Komentář

cena v e-shope 109,39 €Druhé aktualizované vydanie knihy prináša
Notársky poriadok. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 84,55 €Publikácia prináša výklad ustanovení zákona č.
Zákonník práce. Veľký komentár

cena v e-shope 135,85 €Kniha prináš odborný komentár k živnostenskému
Živnostenský zákon. Komentár

cena v e-shope 79,00 €NjVlNzJm