TOVAR V AKCII

cena v e-shope 9,25 €
do košíka:
cena v e-shope 3,50 €
do košíka:
cena v predajni 27,17 €
cena v e-shope 9,45 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Komentáre - strana 9

 

 

...predstavujeme najnovšie komentáre

k slovenským a českým zákonom...

 

 

ostatné publikácie si môžete prezrieť v uvedených kategóriách

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna
Občanský zákoník - Praktický komentář - 2 svazky

cena v e-shope 133,00 €Obsah: Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom
Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie. Zákon po ostatnej novele s komentáro

cena v e-shope 4,80 €Publikácia poskytuje základné informácie o
Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi - Platné od 1. februára 2019

cena v e-shope 26,55 €Predkladaná publikácia nadväzuje na ďalší
Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionár

cena v e-shope 27,50 €Obsah Zákon o ochrane osobných údajov s
GDPR - ochrana osobných údajov

cena v e-shope 9,00 €Autoři komentáře zákona o mediaci, jako odborníci
Zákon o mediaci. Komentář

cena v e-shope 36,34 €Předkládaná publikace je praktickým komentářem
Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář

cena v e-shope 19,51 €Ide o ucelený výklad zákona o cestnej doprave
Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 4.vyd.

cena v e-shope 31,50 €Sociálně-právní ochrana dětí představuje
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář

cena v e-shope 72,25 €Komentár k Zákonníku práce pre rok 2019 je
Zákonník práce (2019)

cena v e-shope 18,81 €Komentár zahŕňa české zákony upravujúce činnosť
Mediální právo. Komentář

cena v e-shope 63,70 €Kniha prináša ucelený výklad jednotlivých
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář

cena v e-shope 68,80 €Kniha sa venuje právnej problematike egovernmentu
Zákon o e-Governmente. Komentár

cena v e-shope 31,35 €Komentár k zákonu o rozhodcovskom konaní
Zákon o rozhodcovskom konaní. Komentár

cena v e-shope 16,72 €Regulácia v sieťových odvetviach je súbor
Zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Komentár

cena v e-shope 56,60 €Kniha sa venuje právnym vzťahom zamestnanec verzus
Zákoník práce. Komentář, 2.vyd.

cena v e-shope 113,36 €Druhé prepracované a doplnené vydanie komentára k
Civilný sporový poriadok. Komentár, 2.vyd.

cena v e-shope 78,70 €Kniha prostredníctvom komentára prináša podrobný
Zákon o dohľade nad finančným trhom. Komentár

cena v e-shope 39,33 €Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektu
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů...Komentář

cena v e-shope 76,00 €Cieľom komentára je priniesť výklad komentovaných
Nařízení Řím II. Komentář

cena v e-shope 49,00 €Kniha prináša podrobný výklad jednotlivých
Zákon o odpadoch. Komentár

cena v e-shope 41,80 €Energetika a vzťahy, ktoré vznikajú v oblasti
Zákon o energetike. Praktický komentár
cena v predajni 36,77 €

cena v e-shope 21,30 €Komentář zákona o poštovních službách čtenáře
Zákon o poštovních službách. Komentář

cena v e-shope 58,72 €Jedná sa o podrobný komentár českého zákona o
Zákon o obětech trestných činů. Komentář

cena v e-shope 48,85 €Ide o podrobný komentár o štátnom podniku kde je
Zákon o státním podniku. Komentář

cena v e-shope 39,45 €Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 5.vyd.

cena v e-shope 41,02 €Devátý svazek komentáře k novému občanskému
Občanský zákoník. Velký komentář. IX. svazek. Závazky z deliktů a z jiných prá

cena v e-shope 115,00 €Publikácia spracovaná kolektívom renomovaných
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár

cena v e-shope 65,55 €Kniha prináša podrobný komentár k zákonu č.
Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Komentár

cena v e-shope 27,92 €Predkladaná kniha prináša komentár k jednotlivým
Exekučný poriadok. Komentár, 3.vydanie

cena v e-shope 84,55 €Druhé aktualizované vydanie českého zákona, ktorý
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zákon

cena v e-shope 91,96 €Predkladaná pulikácia prináša stručný komentár a
Civilný sporový poriadok. Stručný komentár a judikatúra (2 zväzky)

cena v e-shope 65,55 €Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č.
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář

cena v e-shope 35,48 €Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně
Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Komentář

cena v e-shope 60,23 €Druhé, aktualizované vydání komentáře
Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 44,42 €Kniha prináša podrobný výklad jednotlivých
Autorský zákon. Komentár
cena v predajni 46,08 €

cena v e-shope 15,50 €Kniha prináša aktualizovaný výklad jednotlivých
Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář, 2.vyd.

cena v e-shope 80,75 €Kniha prináša komentár k jednotlivým ustanoveniam
Obchodný zákonník, XV. doplnené a aktualizované vydanie po poslednej novele plat

cena v e-shope 35,91 €

Y2YyYj