NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 31,90 €
do košíka:
cena v e-shope 35,00 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 4,50 €
do košíka:
cena v e-shope 18,16 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Komentáre - strana 6

 

 

...predstavujeme najnovšie komentáre

k slovenským a českým zákonom...

 

 

ostatné publikácie si môžete prezrieť v uvedených kategóriách

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Predkladaná publikácia prináša výklad k zákonu,
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 22,99 €Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky.
Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Komentár

cena v e-shope 113,05 €Rozšírené a doplnené druhé vydanie veľkého
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

cena v e-shope 73,15 €Rozšírené a doplnené druhé vydanie veľkého
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

cena v e-shope 67,92 €Publikácia prináša aktualizovaný a právne ucelený
Trestný zákon. Veľký komentár, 5. aktualizované vydanie

cena v e-shope 76,00 €Zákon o náhradě újmy zpusobené povinným očkováním.
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Praktický komentář

cena v e-shope 11,83 €Cieľom predkladanej publikácie je osvetliť správnu
Kontrola v štátnej správe. Komentár

cena v e-shope 25,08 €Zákon o energetike. Komentár jedná sa o podrobný
Zákon o energetike. Komentár

cena v e-shope 113,05 €Predkladaná publikácia prináša komentár k zákonu o
Zákon o pohrebníctve. Komentár

cena v e-shope 10,35 €Vyhláška o zdravotnícke dokumentaci. Praktický
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci. Praktický komentář

cena v e-shope 11,99 €Verejná žaloba je štátny orgán justičného typu, a
Zákon o státním zastupitelství. Komentář

cena v e-shope 63,49 €Kniha prináša podrobný výklad ustanovení českého
Zákon o spotřebních daních. Komentář, 3.vyd.

cena v e-shope 44,43 €Kataster nehnuteľností je oblasť, ktorá združuje
Katastrální vyhláška. Praktický komentář

cena v e-shope 44,68 €Cieľom pulibkácie je objasniť oblasť
Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

cena v e-shope 14,96 €Predkladaná publikácia prináša komentár k
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii. Koment

cena v e-shope 24,13 €Východiskom predkladaného praktického komentára je
Správní řád. Praktický komentář

cena v e-shope 95,36 €Predkladaná publikácia Zákon o platebním styku.
Zákon o platebním styku. Komentář

cena v e-shope 146,05 €Sbírka nálezu a usnesení ÚS ČR svazek 90 obsahuje
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR svazek 90

cena v e-shope 31,58 €Druhé a doplnené vydanie českého zákona o
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Komentář  2. vydání

cena v e-shope 128,25 €Register verejných partnerov má význam
Zákon o registri partnerov verejného sektora. Komentár

cena v e-shope 19,40 €Trestný zákon s komentárom v znení zákona č.
Trestný zákon po novelách s komentárom

cena v e-shope 9,60 €Komentár k českému autorskému zákonu zostavil
Autorský zákon

cena v e-shope 76,45 €Jedným z problémov súčasnosti, ktorým daňové
Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Komentár

cena v e-shope 12,92 €Publikácia predstavuje praktický komentár, pričom
Zákon o zpracování osobních údajů. Praktický komentář

cena v e-shope 21,38 €Publikácia prináša výklad občianskeho práva.
Občiansky zákonník s komentárom

cena v e-shope 19,50 €Priestupky a iné správne delikty prejednávajú
Zákon o priestupkoch. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 59,60 €Zákon o realitním zprostředkování prináša
Zákon o realitním zprostředkování. Praktický komentář

cena v e-shope 22,05 €Aktualizované vydanie českého Trestného zákona a
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9.vyd.

cena v e-shope 98,23 €Publikácia poskytuje základný prehľad o platnej
Zákon o geologických pracích. Komentář

cena v e-shope 35,96 €Kniha prináša podrobný a komplexny komentár k
Zákoník práce. Velký komentář, 3.vyd.

cena v e-shope 148,00 €Obsah: Zákon o miestnom poplatku za rozvoj s
Poplatok za rozvoj

cena v e-shope 4,80 €Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po
Občanský zákoník. Komentář. Svazek I., 2.vydání

cena v e-shope 201,40 €Predkladaná publikácia prináš podrobný komentár k
Nariadenie o insolvenčnom konaní. Komentár

cena v e-shope 84,55 €Kniha prináša komentár k Zákonníku práce, ktorého
Zákonník práce s komentárom

cena v e-shope 26,91 €Kniha prináša komplexné a rozsiahle spracovanie
Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

cena v e-shope 121,50 €Kniha sa venuje českému zákonu o verejných
Zákon o veřejných dražbách. Komentář

cena v e-shope 50,87 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 98,50 €Kniha prináša podrobný výklad jednotlivých
Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Komentár

cena v e-shope 41,42 €Komplexné spracovanie českého insolvenčného zákona
Insolvenční zákon. Velký komentář

cena v e-shope 116,55 €Y2EzZTAzZG