NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 19,40 €
do košíka:
cena v e-shope 31,90 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 6,59 €
do košíka:
cena v predajni 13,34 €
cena v e-shope 6,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Komentáre - strana 3

 

 

...predstavujeme najnovšie komentáre

k slovenským a českým zákonom...

 

 

ostatné publikácie si môžete prezrieť v uvedených kategóriách

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Unikátny a jedinečný český komentár podáva
Smlouva o fungování EU Smlouva o EU Listina základních práv EU. Komentář

cena v e-shope 198,00 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Správní řád. Komentář

cena v e-shope 127,05 €Jeden z najčastejšie používaných zákonov v
Správny poriadok. Komentár, 4. vydanie

cena v e-shope 84,55 €Predkladaná publikácia prináša komentár k novému
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár

cena v e-shope 39,05 €Ide o komplexný a podrobný výklad zákona o
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár 4. vydanie

cena v e-shope 75,05 €Zhromažďovacie právo predstavuje jedno z ľudských
Zákon o zhromažďovacom práve. Komentár

cena v e-shope 18,50 €Obsah: Zákon o inšpekcii práce s komentárom Zákon
Nelegálne zamestnávanie. Inšpekcia práce. BOZP. Zákony s komentármi

cena v e-shope 8,50 €Ide o kvalitný komentovaný český zákon o súdoch a
Zákon o soudech a soudcích. Komentář

cena v e-shope 46,60 €Obsah: Zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní
Územné plánovanie a výstavba

cena v e-shope 19,00 €Obsah: Živnostenský zákon s komentárom (D.
Živnostenský zákon s komentárom

cena v e-shope 13,00 €Listina základných práv a slobôd predstavuje
Listina základních práv a svobod. Velký komentář

cena v e-shope 175,00 €Druhý zväzok komentovanej Ústavy SR prináša výklad
Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok II.

cena v e-shope 91,80 €Kniha obsahuje zákon 549/2011 Z.z. ktorým sa
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená

cena v e-shope 29,26 €Obsah: Zákon o miestnych daniach a miestnom
Miestne dane a poplatky po novelách s komentárom

cena v e-shope 8,50 €Kniha podrobne komentuje zákon a lekárskych
Zákon o lékařských povoláních. Praktický komentář

cena v e-shope 24,77 €Predkladaný komentár prináša výklad jednotlivých
Trestný zákon. Komentár. Zväzok I.

cena v e-shope 68,00 €Stavebné právo zahŕňa predpisy verejného i
Nové stavebné zákony. Stavebné a pozemkové právo v praxi platné od 1.4.2024

cena v e-shope 34,90 €Predkladaná publikácia prináša podrobný komentár k
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stave

cena v e-shope 75,05 €Komentár k českému zákonu o priestupkoch a
Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář

cena v e-shope 9,90 €Predkladaný veľký komentár prináša komplexný
Obchodný zákonník. Veľký komentár

cena v e-shope 141,55 €Obsah: Zákon o riešení hroziaceho úpadku s
Hroziaci  úpadok - zákon s komentárom

cena v e-shope 8,50 €Poštové služby majú významnú úlohu v ekonomickom
Zákon o poštových službách. Komentár

cena v e-shope 37,81 €Kniha prináša praktický výklad jednotlivých
Zákon o podpore v čase skrátenej práce. Komentár

cena v e-shope 13,58 €Kniha prináš stručný výklad k jednotlivým
Školský zákon s komentárom

cena v e-shope 17,00 €Publikácia prináša výklad ustanovení zákona o
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Komentár

cena v e-shope 16,63 €Stavebné právo je jedno z najdôležitejšíc
Stavebný zákon. Veľký komentár, 2. vyd.

cena v e-shope 44,00 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o advokácii. Komentár

cena v e-shope 44,00 €Obsah: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových
Byty, nebytové priestory s komentárom

cena v e-shope 7,00 €Cieľom publikácie je poskytnúť užitočné odpovede
Zákon o zdravotnom poistení. Komentár

cena v e-shope 31,83 €Predkladané dielo z edície Veľké komentáre prináša
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 148,00 €Obsah: Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Konkurz a reštrukturalizácia - zákon s komentárom

cena v e-shope 7,00 €Praktický komentár českého zákona o zadávaní
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář

cena v e-shope 90,75 €Zákon o některých opatřeních legalizaci výnosu z
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financ

cena v e-shope 67,97 €Predkladané dvojzväzkové dielo prináša komplexný a
Obchodný zákonník. Veľký komentár, zväzok I a II, 2. vydanie

cena v e-shope 209,00 €Kniha prináša podrobný výklad ustanovení zákona o
Zákon o správnom konaní (Správny poriadok). Veľký komentár

cena v e-shope 49,50 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Trestný poriadok. Veľký komentár, 5.vyd.

cena v e-shope 76,00 €Predkladaná unikátna česká publikácia prináša
Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského zákoníku

cena v e-shope 90,25 €Obsah: Zákon o elektronických komunikáciách s
Elektronické komunikácie - nový zákon s komentárom

cena v e-shope 5,80 €Kniha rieši otázky týkajúce sa užívania bytu a
Správa bytového domu. Praktický komentář, 2.vydání

cena v e-shope 22,47 €Mjc4MW