TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Komentáre - strana 2

 

 

...predstavujeme najnovšie komentáre

k slovenským a českým zákonom...

 

 

ostatné publikácie si môžete prezrieť v uvedených kategóriách

Usporiadať podľa 
Výrobca 

V tomto roce vychází nové 3. vydání Velkého
Trestní zákoník. Velký komentář - 3 svazky, 3. vydání

cena v e-shope 440,55 €Účelom zákona č. 577/2004 Z.z. je ustanoviť rozsah
Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Komentár

cena v e-shope 20,52 €Zákon o sociálnom poistení s komentárom
Sociálne poistenie - zákon po novele s komentárom

cena v e-shope 18,00 €Ide o rozšírený výklad českého zákona o
Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

cena v e-shope 34,15 €Aktualizované vydanie komentára k Zákonníku práce
Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní.  Komentár, 2.vyd.

cena v e-shope 189,05 €Ochrana práv a právom chránených záujmov fyzických
Zákon o sťažnostiach. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 17,60 €Zákon o službách zamestnanosti s komentárom
Služby zamestnanosti po novelách s komentárom

cena v e-shope 8,50 €Tento zákon bol prijatý kvôli transparentnost
Zákon o evidenci skutečných majitelů. Praktický komentář

cena v e-shope 49,11 €Kniha obsahuje celý atomový zákon, komplexne sa
Atomový zákon. Komentář

cena v e-shope 109,39 €Druhé aktualizované vydanie knihy prináša
Notársky poriadok. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 84,55 €Publikácia prináša výklad ustanovení zákona č.
Zákonník práce. Veľký komentár

cena v e-shope 135,85 €Kniha prináš odborný komentár k živnostenskému
Živnostenský zákon. Komentár

cena v e-shope 75,05 €Zákon o zdravotnom poistení s komentárom
Zdravotné poistenie - zákon s komentárom

cena v e-shope 8,50 €Ide o podrobný komentár k Viedenskému dohovoru o
Vídeňská úmluva o diplomatických stycích. Komentář

cena v e-shope 34,16 €Kniha je druhým aktualizovaným vydaním a prináša
Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 94,05 €Ide o praktický komentár českého zákona o
Zákon o některých přestupcích Praktický komentář 3. vydání

cena v e-shope 27,68 €Zákon o štátnej službe predstavuje komplexnú
Zákon o štátnej službe. Komentár

cena v e-shope 81,70 €Zákon o správe daní (daňový poriadok) s komentárom
Daňový poriadok - zákon s komentárom

cena v e-shope 10,00 €Komentár k jednotlivým ustanoveniam Občianskeho
Občiansky zákonnik s rozsiahlym komentárom a judikatúrou

cena v e-shope 34,00 €Aktualizované vydanie komentovaných procesných
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok

cena v e-shope 25,00 €Kniha popisuje podrobne a zrozumiteľne právne
Stavebný zákon - komentár

cena v e-shope 40,00 €Zákon o dani z príjmov s komentárom
Zákon o dani z príjmov s komentárom po novele

cena v e-shope 15,50 €Publikace Evropský veřejný žalobce je komentář k
Evropský veřejný žalobce. Řízení o trestných činech proti finančním zájmům Evrop

cena v e-shope 98,51 €Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom
DPH po ostatnej novele s komentárom

cena v e-shope 10,00 €Kniha popisuje právne predpisy lesného zákona aby
Lesní zákon. Komentář

cena v e-shope 72,24 €Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické
Občanský zákoník IV. Dědické právo. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 124,25 €Kniha sa venuje hlavne problematike čo sa týka
Zákon o krajích. Komentář

cena v e-shope 75,45 €Komentár je perfektný pre úradníkov ktorí sa
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Komentář

cena v e-shope 48,66 €Predkladaný druhý zväzok rozsiahleho komentára
Trestný zákon. Komentár Zväzok II.

cena v e-shope 137,50 €Zákonník práce s komentárom Zákon o cestovných
Zákonník práce. Zákon o cestovných náhradách - komentované zákony

cena v e-shope 15,50 €Predkladané dielo prináša komplexný a podrobný
Civilný sporový poriadok. Veľký komentár, 2.vydanie

cena v e-shope 141,55 €Komentár sa snaží poukázať na komplexnosť
Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva. Komentár

cena v e-shope 37,62 €Predkladaný komentár zohľadňuje nielen poznatky z
Zákon o tepelnej energetike. Komentár

cena v e-shope 19,80 €Predkladané aktualizované vydanie Veľkého
Zákonník práce. Veľký komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 141,55 €Publikácia prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o obcích. Komentář, 4.vyd.

cena v e-shope 42,90 €Predkladaný praktický komentár k českému zákonu o
Zákon o cestovních dokladech. Praktický komentář

cena v e-shope 16,52 €Predkladaný komentár predstavuje komplexný výklad
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář, 2.vyd.

cena v e-shope 89,09 €Český zákon o lesoch sa venuje ochrane a
Lesní zákon. Komentář, 2.vyd.

cena v e-shope 22,77 €Predkladaná publikácia prináša komplexný a
Zákon o silničním provozu. Komentář

cena v e-shope 93,76 €YzYwMWZm