TOVAR V AKCII

cena v e-shope 5,00 €
do košíka:
cena v e-shope 3,00 €

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Komentáre - strana 5

 

 

...predstavujeme najnovšie komentáre

k slovenským a českým zákonom...

 

 

ostatné publikácie si môžete prezrieť v uvedených kategóriách

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Predkladaná publikácia prináša súhrnný prehľad o
Liniové stavby

cena v e-shope 20,94 €Třetí vydání praktického komentáře reaguje na
Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

cena v e-shope 138,11 €Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite
Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite (Budapeštiansky dohovor). Komentár

cena v e-shope 21,78 €Na dosiahnutie účelu trestného konania je niekedy
Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Komen

cena v e-shope 19,62 €Predkladaná publikácia prináša podrobný výklad
Občanský zákoník §2716-2893. Velký komentář

cena v e-shope 119,27 €Kniha prináša podrobný komentár k zákonu o obecnom
Zákon o obecnom zriadení. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 71,50 €Na znalcov sa obraciame v prípade, keď nás ťaží
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Komentář

cena v e-shope 29,07 €Podrobný komentár k českému daňovému poriadku
Daňový řád. Praktický komentář, 2. vydání

cena v e-shope 47,11 €Publikácia poskytuje podrobný výklad českého
Celní zákon. Praktický komentář

cena v e-shope 31,26 €Druhá aktualizované vydanie českého komentára k
Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 219,00 €Kniha prináša podrobný komentár k zákonu o
Zákon o registri partnerov verejného sektora. Komentár

cena v e-shope 56,05 €Predkladaný komentár predstavuje komplexné
Nařízení Řím I, Nařízení Řím II. Komentář

cena v e-shope 99,00 €Obsah: Stavebný zákon s komentárom Zákon o
Stavebný zákon po novele s komentárom

cena v e-shope 11,50 €Komentář k zákonu o znalcích, znaleckých
Zákon o znalcích. Komentář

cena v e-shope 53,13 €Predkladaná publikácia prináša komentár k vyhláške
Vyhláška č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného

cena v e-shope 18,20 €Aktualizované vydanie publikácie podľa právneho
Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, 9. vyd.

cena v e-shope 26,91 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, 9. vyd,

cena v e-shope 29,61 €Predkladaná publikácia prináša praktický komentár
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Praktický komentář

cena v e-shope 56,93 €Kniha prináša podrobný komentár k českému zákonu o
Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

cena v e-shope 89,00 €Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve
Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI.,  2. vydání

cena v e-shope 184,19 €Kataster nehnuteľností predstavuje osobitný právny
Katastrálny zákon. Komentár

cena v e-shope 84,55 €Kniha prináša komplexný výklad právnej úpravy
Zákon o právu na digitální služby. Komentář

cena v e-shope 39,11 €Druhé aktualizované vydanie českého komentáru k
Občanský zákoník III. Věcná práva. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 177,71 €Predkladaný komentár podrobne analyzuje jednotlivé
Zákon o priestupkoch. Podrobný komentár s judikatúrou

cena v e-shope 73,50 €Aktualizované druhé vydanie českého zákona o
Zákon o státní službě. Komentář, 2.vyd.

cena v e-shope 129,00 €Druhé, zásadně přepracované vydání komentáře k
Zákon o pohřebnictví. Zákon o válečných hrobech. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 40,70 €Praktický komentář zákona o ochranných známkách
Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář

cena v e-shope 51,99 €Zákon o priestupkoch. Komentár 2. vydanie ide o
Zákon o priestupkoch. Komentár 2. vydanie

cena v e-shope 65,55 €Obsah: Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane
Ochrana spotrebiteľa a reklama s komentárom

cena v e-shope 4,80 €Po šesti letech účinnosti nového občanského
Občanský zákoník II. Rodinné právo. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 148,01 €GDPR upravuje oblasť, ktorá sa dotýka prakticky
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Komentář

cena v e-shope 120,00 €Komentář v plné míře reflektuje desetiletý vývoj
Trestní zákoník. Komentář

cena v e-shope 196,22 €Prístup k informáciám predstavuje v súčasných
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Veľký komentár

cena v e-shope 49,41 €Listina základních práv a svobod je preverená
Listina základních práv a svobod. Komentář

cena v e-shope 119,00 €CMR dohovor zaviedol do praxe jednotnú úpravu
Úmluva CMR. Praktický komentář

cena v e-shope 23,27 €Zmenené a prepracované vydanie veľkého komentára k
Zákon o obchodních korporacích. Komentář 3. vydání

cena v e-shope 157,90 €Druhé aktualizované vydanie komentára k českému
Oběti trestných činů. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 85,07 €Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných
Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach. Komentár

cena v e-shope 24,03 €Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

cena v e-shope 17,90 €ODBhZ