NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 4,90 €
do košíka:
cena v predajni 27,17 €
cena v e-shope 9,45 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Komentáre - strana 11

 

 

...predstavujeme najnovšie komentáre

k slovenským a českým zákonom...

 

 

ostatné publikácie si môžete prezrieť v uvedených kategóriách

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Komentár podrobne vysvetľuje platnú českú právnu
Zákon o provozu na pozemních komunikacích. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 42,30 €Predkladaná kniha prináša komentár k zákonu, ktorý
Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Komentár

cena v e-shope 50,94 €Cieľom publikácie je prispieť k pochopeniu
Nariadenie Rím I. Komentár
cena v predajni 17,29 €

cena v e-shope 6,00 €Výklad jednotlivých ustanovení nové právní úpravy
Zákon o střetu zájmů. Komentář

cena v e-shope 2,50 €Publikace zpracovaná členy Parlamentního institutu
Ústava pro Evropu. Komentář

cena v e-shope 4,50 €Dne 1. 1. 2011 by měl nabýt účinnosti zákon č.
Daňový řád. Komentář

cena v e-shope 9,90 €Kniha prináša komentár k dohovoru CISG - Dohovor
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář

cena v e-shope 42,32 €Zákon o rybářství. Komentář 2. vydání poskytuje
Zákon o rybářství. Komentář 2. vydání

cena v e-shope 14,74 €Boj proti praniu špinavých peňazí je celosvetovo
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financ

cena v e-shope 21,16 €Krizový zákon. Komentář obsahuje komentár ku
Krizový zákon. Komentář

cena v e-shope 26,84 €Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář 4. vydání

cena v e-shope 49,00 €Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích

cena v e-shope 76,52 €Zákon zmenkový a šekový. Komentár obsahuje
Zákon zmenkový a šekový. Komentár

cena v e-shope 43,50 €Obsahom knihy je výklad ustanovení českého zákona
Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář

cena v e-shope 18,28 €Predkladaná publikácia prináša komentár k českému
Zákon o advokacii a stavovské předpisy. Komentář

cena v e-shope 85,96 €Väzba predstavuje trestnoprocesný inštitút,
Zákon o výkone väzby. Komentár

cena v e-shope 25,02 €Zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním
Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prost

cena v e-shope 12,82 €Predkladaná publikácia predstavuje výklad
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné

cena v e-shope 24,79 €Kniha prináša praktický výklad ustanovení českého
Zákon o veřejných dražbách. Praktický komentář

cena v e-shope 12,74 €Spoločenská a právna transformácia po roku 1989
Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

cena v e-shope 19,87 €Predkladaná publikácia Civilný mimosporový
Civilný mimosporový poriadok. Veľký komentár

cena v e-shope 113,05 €Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 4.vyd.

cena v e-shope 8,90 €Komentár k antidiskriminač zákonu prináša
Antidiskriminačný zákon. Komentár

cena v e-shope 13,20 €Kniha sa venuje problematike sťažnostného práva a
Zákon o sťažnostiach

cena v e-shope 22,90 €Kniha prináša komentár k zákonu o správcoch
Zákon o správcoch bytových domov. Komentár
cena v predajni 27,17 €

cena v e-shope 9,45 €Zákon o sdružování v politických stranách a
Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Komentář

cena v e-shope 23,26 €Zákon o strelných zbraniach a strelive. Komentár
Zákon o strelných zbraniach a strelive. Komentár

cena v e-shope 24,60 €Predkladaná publikácia Zákon o výkone trestu
Zákon o výkone trestu odňatia slobody. Komentár

cena v e-shope 26,12 €Zákon o sdružovaní v politických stranách a v
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s komentářem a

cena v e-shope 13,68 €Komentár k českému zákonu o auditoroch doplnený o
Zákon o auditorech. Komentář, 3. vydání

cena v e-shope 16,23 €Druhé aktualizované vydanie praktického komentára
GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář

cena v e-shope 50,95 €Stručný komentár k zákonu.
Náhrady pri porušení hospodárskej súťaže nový zákon s komentárom

cena v e-shope 4,52 €Predkladaná publikácia prináša podrobný výklad
Zákon o dráhách. Komentář

cena v e-shope 25,65 €Trestní řád. Komentář prináša v dvoch zväzkoch
Trestní řád. Komentář

cena v e-shope 300,00 €Predkladaná publikácia Všeobecné správne konanie -
Všeobecné správne konanie - Teória a prax

cena v e-shope 20,00 €Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje
Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

cena v e-shope 37,90 €Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár obsahuje
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár

cena v e-shope 64,22 €Predkladaná publikácia prináša podrobný komentár k
Zákon o pojišťovnictví. Komentář

cena v e-shope 48,90 €Podrobný komentár zmenkového zákona je spravený
Zákon směnečný a šekový. Komentář

cena v e-shope 50,94 €YzcxNWYxMm