TOVAR V AKCII

cena v e-shope 5,00 €
do košíka:
cena v e-shope 7,45 €
do košíka:
cena v e-shope 2,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Komentáre

 

 

...predstavujeme najnovšie komentáre

k slovenským a českým zákonom...

 

 

ostatné publikácie si môžete prezrieť v uvedených kategóriách

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kataster nehnuteľností predstavuje verejný
Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ku katastrálnemu zákonu. Komentár

cena v e-shope 15,80 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o územnom plánovaní. Komentár

cena v e-shope 20,71 €

Problematika verejnej správy a jej financovania
Zákon o majetku obcí. Veľký komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 75,00 €Zakladanie politických strán je v Českej republike
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Komentář

cena v e-shope 44,05 €Zákon o správe daní (daňový poriadok) s komentárom
Daňový poriadok po novelách s komentárom

cena v e-shope 11,50 €Isolvenčné právo je právo dynamické, ktoré
Zákon o správcoch. Komentár

cena v e-shope 15,80 €Civilný mimosporový poriadok, Civilný sporový
Civilný mimosporový, Civilný sporový, Správny súdny poriadok

cena v e-shope 29,90 €Zákon o dani z príjmov s komentárom
Zákon o dani z príjmov - zákon po novelách s komentárom

cena v e-shope 18,00 €Jedná sa o doplnené vydanie o verejných registroch
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondu. Komentář

cena v e-shope 57,47 €Zákon o združovaní občanov je zákonnou úpravou
Zákon o združovaní občanov. Komentár

cena v e-shope 31,35 €Ak sa niekto dozvie o protiprávnom jednaní v
Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář

cena v e-shope 34,16 €Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa
Obmedzenie platieb v hotovosti. Riešenie sporov týkajúcich sa zdanenia - zákony s komentárom

cena v e-shope 11,00 €Život v obciach a mestách neustále prináša nové
Zákon o obecnom zriadení. Komentár

cena v e-shope 52,25 €Kniha obsahuje komentovaný zákon k problematike
Zákon o podporovaných zdrojích energie. Komentář

cena v e-shope 72,24 €Publikácia prináša výklad jednotlivých ustanovení
Autorský zákon. Komentář, 6. vydání

cena v e-shope 68,80 €Ide o prepracované aktualizované nové 2 vydanie
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Komentár

cena v e-shope 32,77 €Tretí zväzok trojdielneho kompletu prináša
Ústava Slovenskej republiky. Komentár Zväzok III.

cena v e-shope 55,58 €Tretie aktualizované vydanie českého komentára k
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Zákon o mezinárodním prá

cena v e-shope 143,06 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce s komentárom
Zákonník práce - zákon s komentárom

cena v e-shope 11,50 €Komentár o hlavnom meste Praha pomáha pochopit
Zákon o hlavním městě Praze. Komentář

cena v e-shope 42,58 €Predkladaná publikácia prináša najkomplexnejší
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Veľký komentár

cena v e-shope 151,05 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o súdoch. Komentár

cena v e-shope 19,80 €Na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia
Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného

cena v e-shope 22,32 €Zákon o výkone práce vo verejnom záujme má za cieľ
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 13,40 €Druhá aktualizované vydanie českého komentára o
Zákon o insolvenčních správcích. Komentář, 2.vydání

cena v e-shope 33,55 €Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník s
Obchodný zákonník s komentárom

cena v e-shope 18,00 €Po jedenástych rokov v 2 vydaní vychádza komentár
Listina základních práv a svobod. Komentář

cena v e-shope 143,68 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o státním zastupitelství. Komentář

cena v e-shope 98,50 €Obsiahle dvojzväzkové dielo popredných autorov
Trestný poriadok I.+II. zväzok. Komentár

cena v e-shope 179,00 €Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. septembra 2023

cena v e-shope 19,90 €Ide o podrobný komentár ktorý komentuje český
Správní řád. Komentář 7. vydání

cena v e-shope 113,35 €Cieľom verejnej vnútornej kontroly bola a stále je
Zákon o finančnej kontrole a audite. Komentár 2. vydanie

cena v e-shope 17,58 €Slobodný prístup k informáciám, tak ako je
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár

cena v e-shope 75,05 €Tretie aktualizované vydanie komentára k zákonu o
Zákon o rodine. Veľký komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 61,75 €Praktický komentár k českému zákonu o obciach je
Zákon o obcích. Praktický komentář

cena v e-shope 44,37 €Problematika whistleblowingu - chráneného
Zákon o ochraně oznamovatelů. Praktický komentář

cena v e-shope 28,48 €Kniha české občianske konanie sudcovského
Občanské soudní řízení Soudcovský komentář Kniha II. Zvláštní řízení soudní

cena v e-shope 130,36 €Predkladaná publikácia prináša komplexne
Nařízení eIDAS a české adaptační zákony. Komentář

cena v e-shope 72,91 €ODM3YjI