TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Komentáre - strana 10

 

 

...predstavujeme najnovšie komentáre

k slovenským a českým zákonom...

 

 

ostatné publikácie si môžete prezrieť v uvedených kategóriách

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Velká novela stavebního zákona byla důvodem
Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

cena v e-shope 98,50 €Obsah: Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych
Sociálna ekonomika a sociálne podniky - nový zákon s komentárom

cena v e-shope 4,52 €Insolvenčný správca predstavuje osobitý subjekt v
Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související. Komentář

cena v e-shope 68,80 €Kniha prináša podrobný rozbor problematiky
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komentár

cena v e-shope 27,45 €Kniha prináša ucelený a podrobný výklad
Zákon o ochrane prírody a krajiny. Komentár

cena v e-shope 54,00 €Kniha prináša netypický a špecifický komentár k
První československý zákon

cena v e-shope 45,38 €Ochrana osobných údajov sa dotýka celého právneho
Zákon o ochrane osobných údajov (komentár s judikatúrou)

cena v e-shope 54,34 €Kniha sa venuje praktickým otázkam spojeným s
Montrealská úmluva – Mezinárodní letecká přeprava. Komentář

cena v e-shope 35,80 €Nová práva úprava v oblasti ochrany práva na
GDPR. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár
cena v predajni 44,18 €

cena v e-shope 13,95 €Zákonom o obetiach sa vykonáva transpozícia
Zákon o obetiach trestných činov. Komentár
cena v predajni 32,21 €

cena v e-shope 18,65 €Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018
Pojistné na sociální zabezpečení 2018

cena v e-shope 11,93 €Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více
Zákon o ochraně ovzduší. Komentář

cena v e-shope 37,89 €Obsah: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
Ochrana osobných údajov - nový zákon s komentárom

cena v e-shope 4,52 €V knihe nájdete: zmeny v zákonníku práce od
Zákonník práce (2018)

cena v e-shope 18,81 €Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1.
Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu

cena v e-shope 71,25 €Doplnené a prepracované vydanie komentára k
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář, 2. v

cena v e-shope 21,09 €Prepracované a rozšírené vydanie komentovaného
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář, 2. vyd.

cena v e-shope 28,98 €Autori predkladajú odbornej aj laickej verejnosti
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu

cena v e-shope 21,75 €Predkladaná publikácia prináša podrobný komentár k
Autorský zákon. Komentár

cena v e-shope 84,55 €Od upomínacieho konania sa očakáva naplnenie
Zákon o upomínacom konaní. Komentár

cena v e-shope 15,49 €Prekladaná publikácia prináša aktualizované a
Insolvenční zákon. Komentář, 4. vydání

cena v e-shope 134,55 €Publikácia predstavuje aktualizované vydanie
Notářský řád. Komentář, 5. vydání

cena v e-shope 83,66 €Predkladaná publikácia prináša komentované znenie
Komentovaný Zákonník práce s príkladmi. Nové mzdové zvýhodnenia

cena v e-shope 27,27 €Kniha prináša ucelený výklad jednotlivých
Zákon o vyvlastnění. Komentář

cena v e-shope 34,15 €Kniha Zákon o organizaci a provádění sociálního
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Praktický komentář

cena v e-shope 46,66 €Právna úprava zákona o lesoch smeruje najmä k
Zákon o lesoch. Komentár

cena v e-shope 9,75 €Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní
Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov - praktický komentár
cena v predajni 18,81 €

cena v e-shope 6,50 €Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financ

cena v e-shope 58,80 €Zákon o zpravodajských službách, zákon o
Zákon o zpravodajských službách České republiky. Komentář

cena v e-shope 17,05 €Obsah: Zákon o reklame s komentárom Prísnejšie
Zákon o reklame po novelách s komentárom

cena v e-shope 4,52 €Predkladané aktualizované dielo prináša podrobný a
Občiansky zákonník. Veľký komentár, 1. Zväzok 3. vydanie

cena v e-shope 76,00 €Komentár k zákonu o podmienkach výkonu volebného
Zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Komentár

cena v e-shope 45,98 €Medzinárodný Dohovor OSN o zmluvách o
Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (20

cena v e-shope 146,89 €Kniha Zákoník práce. Zákon o kolektívnom
Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář, 2.vyd.

cena v e-shope 134,75 €Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje
Správny súdny poriadok. Veľký komentár

cena v e-shope 151,05 €Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář sa
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

cena v e-shope 57,59 €Predkladaná publikácia prináša komentár k
Európsky prokurátor - komentár k nariadeniu Rady EÚ

cena v e-shope 18,81 €Zavedenie predkladaného zákona do právneho
Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí

cena v e-shope 44,05 €Kniha prináša rozbor právnej úpravy českého
Zákon o významné tržní síle. Komentář

cena v e-shope 49,00 €OGYyYWM