NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Mediálne právo

Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku rozoberá právo protimonopolné čo sa týka mediálneho práva v SR, hospodárskej súťaže sa venuje aj na Európskej úrovni upozornuje aj na nekalé praktiky hospodárskej súťaže na Slovensku.
cena v predajni 16,00 €
cena v e-shope 15,20 €

Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku

Mediální právo
Jiří Kroupa a kolektív - vyd. Masarykova univerzita
Kniha sa v úvodnej časti venuje teoretickým otázkam vymedzenia masových médií a ich funkcií, ďalej sa venuje systémovým otázkam (mediálne právo v systéme práva) a rozoberá aj právnu úpravu vychádzajúcu z ústavnoprávnych a ľudskoprávnych základov mediálneho práva. Autori venujú pozornosť aj tlačovému právu a elektronickým médiám, a taktiež reklame v médiách, právam a povinnostiam novinárov a
cena v predajni 9,74 €
cena v e-shope 9,25 €

Mediální právo

Zákon o ČTK: Transformace na půli cesty
Ludmila Trunečková - vyd. Karolinum (Vývoj vztahů mezi politickou a mediální sférou v České republice v 90. letech 20. století se zaměřením na ČTK)
Zákon o ČTK: Transformace na půli cesty poskytuje pohľad na transformáciu ČTK pre 90 roky čo sa týka médií a politiky v ČR, na začiatku publikácie ukazuje tvorbu zákonov o médiách aké sa schválili, potom Radu ČTK ako sa projali normy právne ako sa vtedajšia vláda snažila aby bola povinnosť médií zverejnovať prehlásenie, ktoré bolo verejné, ďalej reflektuje ako sa zákonne zmenil štatút a ako sa
cena v predajni 9,90 €
cena v e-shope 5,82 €

Zákon o ČTK: Transformace na půli cesty

 

Odborné publikácie z oblasti mediálneho práva a masmédií.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha prináša súhrnné spracovanie problematiky
Reklamné stavby
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Judikatúra vo veciach mediálneho práva obsahuje
Judikatúra vo veciach mediálneho práva
cena v predajni 30,80 €

cena v e-shope 29,26 €Kniha prináša nový pohľad na niektoré otázky, i
Institucionální aspekty regulace médií
cena v predajni 17,10 €

cena v e-shope 16,25 €Zákon o vysielaní a retransmisii. Komentár je
Zákon o vysielaní a retransmisii. Komentár
cena v predajni 58,00 €

cena v e-shope 55,10 €Publikácia Media Institutionalis poskytuje pohľad
Media Institutionalism
cena v predajni 4,50 €

cena v e-shope 4,50 €Zákon o ČTK: Transformace na půli cesty poskytuje
Zákon o ČTK: Transformace na půli cesty
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 5,82 €Kniha Srovnávací reklama sa komplexným spôsobom
Srovnávací reklama
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Komentář se týká dvou mediálních zákonů, a to
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
cena v predajni 21,86 €

cena v e-shope 20,76 €Rozhlas a televízia sú regulované, ale zato médiá
Regulácia elektronických médií
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 14,85 €Médiá & Právo prináša výklad termínov a pojmov
Médiá & Právo
cena v predajni 23,10 €

cena v e-shope 20,79 €Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na
Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 15,20 €Rozsáhlá učebnice základů masové komunikace s
Úvod do teorie masové komunikace
cena v predajni 35,26 €

cena v e-shope 33,49 €Kniha představuje relativně nový společenský jev,
Kyberšikana
cena v predajni 10,04 €

cena v e-shope 9,54 €Propagácia násilia, smrti, anonymita, atď
Kyberšikana
cena v predajni 7,70 €

cena v e-shope 7,32 €Publikácia je zameraná na kompetencie hovorcu vo
Kompetentný hovorca
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Kniha sa zameriava na slobodu prejavu ako ústavou
Sloboda prejavu a sloboda po prejave
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €S úlohou tlače, ktorá spočíva v šírení informácií
Média a trestní řízení
cena v predajni 21,19 €

cena v e-shope 20,13 €Publikácia sa venuje právnej úprave činnosti
Mediální právo v informační společnosti
cena v predajni 19,42 €

cena v e-shope 18,45 €Publikácia je venovaná problematike regulácie
Zákon o audiovizuálních a mediálních službách na vyžádání, komentář
cena v predajni 10,83 €

cena v e-shope 10,29 €Publikácia poskytuje komplexný prehľad právnej
Mediální právo
cena v predajni 16,40 €

cena v e-shope 4,92 €Cieľom publikácie je poskytnúť základný prehľad
Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice
cena v predajni 18,17 €

cena v e-shope 17,26 €Problematika masovej komunikácie a verejnej mienky
Masová komunikace a veřejné mínění
cena v predajni 12,88 €

cena v e-shope 12,24 €Publikácia sa zaoberá umiestnením výrobku -
Product Placement a jeho vliv při umístnění v audiovizuálních pořadech
cena v predajni 6,37 €

cena v e-shope 6,05 €Cieľom knihy je ukázať a dokázať, že médiá sú
Etika médií
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,05 €Publikácia zachytáva súčasný stav spravodajstva v
Zpravodajství v médiích
cena v predajni 6,93 €

cena v e-shope 6,58 €Publikácia zrozumiteľným spôsobom približuje vývoj
Od tamtamov po internet
cena v predajni 19,50 €

cena v e-shope 17,55 €Publikácia dáva do súvislosti javy, skutočnosti,
Psychológia médií
cena v predajni 20,17 €

cena v e-shope 18,15 €Predkladaná publikácia slúži ako
Ako sa robia noviny, 4.vyd.
cena v predajni 21,90 €

cena v e-shope 19,71 €Zborník z odborného seminára Katedry žurnalistiky
Vplyv nového tlačového zákona na prácu novinárov...
cena v predajni 6,29 €

cena v e-shope 5,98 €Publikácia podrobne vysvetľuje niektoré pojmy a
Film z hlediska autorského práva
cena v predajni 7,76 €

cena v e-shope 7,37 €Publikácia predstavuje vybrané otázky danej
Kriminalita, veřejnost a média
cena v predajni 10,79 €

cena v e-shope 10,25 €Kniha poskytuje pohľad na vývoj slovenskej
Médiá a novinári na Slovensku 2010
cena v predajni 10,10 €

cena v e-shope 9,09 €Komentár k českému zákonu o prevádzkovaní
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 53,33 €

cena v e-shope 13,33 €Kniha vysvetľuje právne podmienky vzniku
Regulace médií
cena v predajni 16,33 €

cena v e-shope 15,51 €Publikácia prináša rozbor reklamy v českej právnej
Právo a reklama v praxi
cena v predajni 19,57 €

cena v e-shope 18,59 €Publikácia prináša vybrané komentované časti
Regulace reklamy, komentář
cena v predajni 30,92 €

cena v e-shope 29,37 €Komentované zákony českého mediálneho práva podľa
Mediální zákony, komentář
cena v predajni 19,65 €

cena v e-shope 18,67 €Kniha sa zameriava najmä na pochopenie princípov
Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,41 €Publikácia je prvým komentárom k tlačovému zákonu
Tlačový zákon, komentár
cena v predajni 49,00 €

cena v e-shope 46,55 €MjY4N