NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Obchodné záväzkové vzťahy

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Význam odvetvia kolaboratívneho hospodárstva
Právne vzťahy v kolaboratívnom hospodárstve
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Cieľom predkladanej monografie je ozrejmiť a
Změna okolností ve smluvním právu
cena v predajni 25,85 €

cena v e-shope 24,55 €Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní
Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu
cena v predajni 22,28 €

cena v e-shope 21,16 €Kniha prináša podrobné rozpracovanie danej témy.
Odporovateľnosť právnych úkonov v obchodnom práve
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Predkladaná publikácia sa venuje vzniku a obsahu
Vznik a obsah záväzkov. Judikatúra
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 33,25 €Predkladaná publikácia prináša stručné a zároveň
Podnikatelský pronájem věcí movitých
cena v predajni 11,28 €

cena v e-shope 10,72 €Kniha Europeizace soukromého práva a Zásady
Europeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva (PECL)
cena v predajni 19,97 €

cena v e-shope 18,97 €Akcionárske dohody predstavujú aktuálnu tému,
Vybrané druhy akcionárskych dohôd

cena v e-shope 18,20 €Predkladaná publikácia prináša ucelené spracovanie
Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby
cena v predajni 20,92 €

cena v e-shope 19,87 €Pojištění podnikatelu ve vztazích s mezinárodním
Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem
cena v predajni 21,15 €

cena v e-shope 20,09 €Publikácia sa zaoberá špecifickými obchodnými
Obchodní podmínky ve vztazích B2C
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Predkladaná publikácia sa zaoberá právnou úpravou
Smlouva o dílo
cena v predajni 24,00 €

cena v e-shope 22,80 €Kniha predstavuje relatívne ucelené spracovanie
Smlouvy přípravného druhu
cena v predajni 13,59 €

cena v e-shope 12,91 €Predkladaná publikácia prináša systematické
Veřejnoprávní smlouvy koordinační
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Pruvodce uzavíráním smluv 2. vydání sa komplexne
Průvodce uzavíráním smluv 2. vydání
cena v predajni 23,40 €

cena v e-shope 22,23 €Nariadenie Rím I - komentár je nariadnie, ktoré
Nariadenie Rím I- komentár
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,67 €Kniha Příkazní smlouva poskytuje ucelené
Příkazní smlouva
cena v predajni 10,80 €

cena v e-shope 10,26 €Kniha Postavení a ochrana věřitele v novém
Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu - aktuální otázky
cena v predajni 12,83 €

cena v e-shope 12,18 €Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v
Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve

cena v e-shope 19,10 €Obchodní smlouvy komplexne rozoberá problematiku
Obchodní smlouvy
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Právní následky porušení smlouvy v novém občanském
Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku
cena v predajni 35,55 €

cena v e-shope 33,77 €Kniha sa komplexne venuje problematike zmluvnej
Smluvní pokuta v ČR a Evropě
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci rozoberá
Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci
cena v predajni 23,45 €

cena v e-shope 22,28 €Učebnica Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání sa
Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání
cena v predajni 44,36 €

cena v e-shope 42,14 €Publikácia prináša výber slovenskej i českej
Zmluva o dielo v obchodných vzťahoch
cena v predajni 26,00 €

cena v e-shope 24,70 €Kniha analyzuje problematiku uzatvárania zmlúv a
Zmluvné umenie v obchodnom práve
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 16,92 €Kniha sa tejto dôležitej právnej problematike
Právomoc a rozhodné právo
cena v predajni 8,80 €

cena v e-shope 8,80 €Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovení Obchodného
Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €• kupní smlouva představuje páteřní institut
Kupní smlouva v novém občanském zákonníku. Komentář § 2079-2183
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Záväzkové právo je jedným z najdynamickejši sa
Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Získejte ucelený přehled novinek, které přináší
Nový občanský zákoník: Smluvní právo
cena v predajni 13,40 €

cena v e-shope 12,73 €Monografia obsahuje ucelenú právnu úpravu
Zástavní právo
cena v predajni 12,30 €

cena v e-shope 11,69 €Kniha Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv
Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro zhotovení dokumentace projektu...
cena v predajni 8,30 €

cena v e-shope 7,89 €Kniha poskytuje reprezentatívny prehľad judikatúry
Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty
cena v predajni 37,55 €

cena v e-shope 35,67 €Kniha prináša výber publikovaných aj
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov, 2. vydanie
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Kniha prináša ucelená prehľad judikatúry českých
Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů, 2.vyd.
cena v predajni 17,75 €

cena v e-shope 16,86 €Zmluvné podmienky FIDIC patria v súčasnosti k
Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,68 €V súčasnosti stále mnohým podnikateľom slúžia
Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi, 2.vyd.
cena v predajni 11,78 €

cena v e-shope 11,19 €Publikácia sa venuje podrobnému vysvetleniu a
Zánik závazků započtením
cena v predajni 23,49 €

cena v e-shope 22,32 €M2Y3M